تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۱۲
نقد کتاب فلسفه نیکو
سیر تاریخی پیدایش بهائیت، شخصیت‌ شناسی سران بهائیت، بررسی جامع عقاید بهائیت و نقد ضعف‌های آن‌ها، افشاگری در ارتباط با نقش سرویس‌ها و دول استعمارگر در گسترش این فرقه ضاله، پرده برداشتن از ارتباط سران بهائیت با انجمن‌های ماسونی و... از جمله بخش‌های مختلف این کتاب 780 صفحه‌ای می‌باشند.

یک دسته از کتاب‌های مهمی که در زمینه‌ی نقد و رد بهائیت به رشته تحریر درآمده‌اند کتاب‌هایی هستند که توسط مبصران بهائی نگاشته شده‌اند. این افراد به سبب آن‌که خود مدتی را در مسلک ضاله بهائیت روزگار گذرانده‌اند به خوبی با نقاط ضعف و کاستی‌های این مسلک دروغین آشنا بوده و به حیله‌ها و نیرنگ‌های سران آن آگاهی داشته‌اند.

نکته بارز در مورد این افراد این است که اکثر آن‌ها پس از گرویدن به دین مبین اسلام دست به قلم برده و رسالت خویش را در افشاگری بر علیه مقاصد شوم و پلید پشت پرده این فرقه به انجام رساندند.

کتاب فلسفه نیکو از جمله‌ی این کتاب‌ها است که دانشمند فرزانه که از مبلغان نادم و بصیرت‌یافته بهائیت بوده به نگارش درآمده است. البته کار گردآوری و تحقیق این کتاب بر عهده‌ی علی امیر مستوفیان از نویسندگان و محققان در زمینه‌ی بهائیت است.

این کتاب در چهار جلد با عنوان "فلسفه نیکو" در بیان راهزنی‌های بهائیان و فلسفه نیکو در بیان راهزنی‌های بهائیان و فلسفه نیکو در پیدایش راهزنان و بدکیشان به رشته تحریر درآمده است. سیر تاریخی پیدایش بهائیت، شخصیت‌شناسی سران بهائیت، شرح تفصیلی پیشینه‌یابی بهائیت، بررسی جامع عقاید بهائیت و نقد و بیان ضعف‌های آن‌ها، افشاگری در ارتباط با نقش سرویس‌ها و دول استعمارگر در گسترش این فرقه ضاله، پرده برداشتن از ارتباط سران بهائیت با انجمن‌های ماسونی و... از جمله بخش‌های مختلف این کتاب 780 صفحه‌ای می‌باشند. از نقاط قوت این کتاب، سبقه‌ی تاریخی آن است به این معنا که بسیاری از نقدهای خود به بهائیت را با ذکر داستان، رویدادها و مستندات تاریخی به خواننده ارائه می‌کند.

   منبع: نشریه ی مرزبان نامه، شماره5