تاریخ: ۱۳۹۴/۶/۳۰
معرفی کتاب رضايت از زناشویی
همه‌ی آموزه‌‌هاي خانوادگي اسلام، از پيش از ازدواج و پس از آن، بر محور پايداري و رضايت زناشويي استوار است. شيوه‌ی انتخاب همسر و معيارهاي آن و تنظيم تعامل همسران با يكديگر، همگي به گونه‌‌اي طراحي شده‌‌اند كه در پایان، كارآمدي، رضامندي و پايداريِ خانواده را تأمين كنند. از اين رو، امورِ پيش از ...

نام کتاب: رضايت از زناشویی

نویسنده: عباس پسندیده

انتشارات: قم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث

سال نشر: 1391

خانواده، کوچک‌‌ترین واحد اجتماعی است؛ اما مهم‌‌ترین نهاد اجتماعی نیز به شمار می‌‌آید. این اهمیت، به چند جهت است:

خانواده، یکی از مهم‌‌ترین و اساسی‌‌ترین نهادهای اجتماعی است که باید نسبت به آن حساس بود. به دلیل اهمیتی که کانون خانواده دارد، نمی‌‌توان به سادگی از کنار آن گذشت و باید برای موفّقیت آن تلاش کرد و راه آن را شناخت. از این رو، عوامل مؤثّر در موفّقیت و کامیابی خانواده، ارزش و اهمیت والایی دارد و این کامیابی، در گرو کسب مهارت زندگیِ خانوادگی است. یکی از عوامل شکست و ناکامی خانواده، کمبود مهارت‌‌های لازم برای یک زندگی مشترک است.

از ديگر سو، كوتاهي در تشكيل خانواده و اداره‌ی آن، گاهی مي‌‌تواند زيان‌‌هاي جبران‌‌ناپذيري به فرد و حتّي جامعه وارد سازد. ريشه‌ی برخي از آسيب‌‌هاي اجتماعي را بايد در همين امر جستجو نمود.

با عنایت به تقدس نهاد خانواده از دیدگاه مکاتب الهی علی الخصوص نگرش ویژه و ظریف مکتب انسان‌ساز اسلام به این نهاد دیرپا و با توجه به این‌که توصیه‌‌های این دین شریف در راستای فطرت انسانی بوده که پاسخ ضروری به نیازهای اساسی و اصیل انسان در جهت رشد و تکامل وی می‌‌باشد. به نظر می‌‌رسد هر گاه اساس روابط زن و شوهر بر پایه اهداف الهی برنامه‌ریزی شده برای زندگی خانوادگی می‌‌باشد، نه تنها رضایت خاطر زن و شوهر بلکه رضایت مسلم همه‌ی اعضاء خانواده را فراهم خواهد ساخت. توصیه‌‌هایی که از پیشوایان دینی داریم حکایت از همسویی نگرش‌های دینی با خواست‌ها و نیازهای درونی انسان‌هاست.

از يافته‌‌هاي مهم اين پژوهش، آن است كه همه‌ی آموزه‌‌هاي خانوادگي اسلام، از پيش از ازدواج و پس از آن، بر محور پايداري و رضايت زناشويي استوار است. شيوه‌ی انتخاب همسر و معيارهاي آن و تنظيم تعامل همسران با يكديگر، همگي به گونه‌‌اي طراحي شده‌‌اند كه در پایان، كارآمدي، رضامندي و پايداريِ خانواده را تأمين كنند. از اين رو، امورِ پيش از ازدواج و حتّي داشتن شناخت لازم نسبت به همسر و ازدواج، در چارچوب پايداري و رضايت زناشويي طرح شدند.

از مزیّت‌های متن حاضر، آن است که مبتنی بر یک دیدگاه نظری در پایداری و رضایت زناشویی است و همه‌ی مطالب، بر گِرد آن، شکل گرفته‌‌اند. لذا از انسجام تئوریک (نظری) برخوردار است. هم‌چنین سعی شده تا از توصیه‌ی صِرف، پرهیز شود و به همین خاطر، تا حدّ امکان، آموزه‌‌های اسلامی تبیین شده‌‌اند تا منطق حاکم بر آن‌ها و نقشی که در پایداری و رضامندی زندگی دارند، برای مخاطب، روشن شود و نیز سعی شده است که نظام مطالب، ناظر به موقعیت‌‌های عینی و ملموس زندگی باشد، تا اثر، با قابلیّت‌‌های کاربردی، در اختیار علاقه‌‌مندان قرار گیرد.

تهیه و تنظیم: سایت رسالات