تاریخ: ۱۳۹۴/۷/۴
ویژگی‌های بندگان خوب خدا
...الو! ... مسجد. امشب يك حادثه‌‌اي رخ داده، نماز تعطيل است. حادثه نيست، يك كيلو پنبه در جوي آب افتاد. برو نمازت را بخوان. ما گير هستيم. يكي گير كفشش است. يكي گير مدركش است. يكي گير مادرشوهرش است. يكي گير مادرزنش است. بنده خوب خدا مثل كوه است. اين چيزها را سخت نمي‌‌گيرد و زندگی اش را...

1) تواضع و فروتني، در عرصه جامعه

بنده خوب خدا چه كسي است؟ «وَ عِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الْأَرْضِ هَوْنًا» (فرقان/63) بنده خوب خدا اولاً كه در قرآن «عباد الله» را معمولاٌ به انبياء گفتند. «عِبَادُ الرَّحْمَانِ» را به دو گروه گفتند. يكي فرشته‌‌ها، يكي آدم‌‌هاي خوب غير انبياء، «وَ عِبَادُ الرَّحْمَانِ» بنده‌‌ي خوب خدا چه كسي است؟ «الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الْأَرْضِ هَوْنًا» كساني هستند كه روي زمين آرام راه مي‌‌روند. يعني بد مستي نمي‌‌كنند. راه و روششان...

12 صفت گفته است كه بنده خوب خدا چه كسي است. بعضي‌‌هايش اعتقادي است. بعضي‌‌هايش اجتماعي است. بعضي‌‌هايش عملي است. حركت آرام در زمين يعني متعادل است. متواضع است. «هون» به معناي تواضع و سكينه است. امام صادق علیه‌السلام فرمود: «هون» يعني فطري راه مي‌‌رود. كارهايش عادي است. بندگان خوب خدا زور نمي‌‌زنند. حتماً مثل فلاني حرف بزنند. حتماً لباسش مثل فلاني باشد. خودت باش.

يك وقت يك جواني موهاي سرش يك طوري بود. آمد گفت: آقاي قرائتي اين قيافه‌‌اي كه من دارم، حرام است؟ گفتم: اگر خودت دوست داري، حرام نيست. اما اگر يك كسي اين‌طور بوده و تو تقليد كردي، خودباختگي تو حرام است. خودت باش. يك وقت مي‌‌گويي: من در همه قيافه‌‌ها اين قيافه را دوست دارم. خيلي خوب! يك وقت مي‌‌گويي: چون فلاني چنين است، پس من هم اين‌طور هستم. اين خودباختگي بد است. جوان از سينما بيرون مي‌‌آيد، سيگار مي‌‌زند چوب كبريتش را عمودي نگه مي‌‌دارد. به او گفتم: آقا شما چوب كبريتت را افقي نگه مي‌‌داشتي. حالا چرا اين‌طور نگه مي‌‌داري؟ گفت: مگر نديدي در فيلم اين‌طور سيگار روشن كرد؟ اين جوان بي‌‌هويت مي‌‌شود. يعني در نگه داشتن چوب كبريت سيگارش از خودش اراده ندارد. خودت، خودت باش. هويت يعني پوك نباش. زور نزن، خانه‌‌ام مثل فلاني باشد. ماشينم مثل فلاني باشد. لباسم مثل فلاني باشد. شغلم مثل فلاني باشد.

2) حفظ آرامش در سختي‌‌ها و خوشي‌‌ها

منزل آمدم. بچه من گفت: بابا در كنكور قبول شدم. گفتم: الحمدلله! گفت: من خواستم كه بگويي: تبريك مي‌‌گويم. احسنت! تحويل بگيري. گفتم: من آن‌طور كه شما براي كنكور و دانشگاه سر و دست مي‌‌شكنيد، نيستم. من دانشگاه را يك ارزش مي‌‌دانم اما نه در حد اين‌كه هركس دانشگاه رفت، قطعاً خوشبخت است. ما آدم دانشگاه رفته بدبخت هم داريم. آدمي هم داريم كه دانشگاه نرفته و هيچ مشكلي در زندگي‌‌اش ندارد. دانشگاه ارزش است اما نه ارزشي كه اگر قبول شدم از خوبي‌‌اش سكته كنم، اگر رد شدم از غصه سكته كنم. شد، شد. نشد، نشد!

بندگان خدا كساني هستند كه آرام هستند. استرس ندارند، خودشان هستند. اگر جوان زلفي درست مي‌‌كند، شغل انتخاب مي‌‌كند، همسري انتخاب مي‌‌كند، كاري به كسي ندارد. «وَ عِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلىَ الْأَرْضِ هَوْنًا» بنده‌‌ي خوب خدا كسي است كه تواضع و آرامش داشته باشد.

خانم زنگ مي‌‌زند كه استخاره كن مي‌‌خواهم طلاق بگيرم. مي‌‌گويم: چرا؟ مي‌‌گويد: شوهرم يك حرف زشت به من زد. مي‌‌گويم: به خاطر يك كلمه مي‌‌خواهي طلاق بگيري؟ دختر و پسرهاي ما خيلي‌‌هايشان اصلاً بلد نيستند زندگي كنند. نبايد حرف زشت بزند، اما آدم هم نبايد سرنوشتش را سر يك كلمه خراب كند. مادرش به من چنين گفته است. خوب حالا يك كلمه نبايد بگويد، گفته است. مي‌‌خواهي سر يك كلمه زندگي‌‌ات را آتش بزني؟ بنده خوب خدا كسي است كه آرام باشد. حديث داريم مؤمن مثل كوه است. بعد مي‌‌گويد: كوه ريزش مي‌‌كند، مؤمن هيچ‌وقت ريزش ندارد.

امام 12 بهمن در هواپيما نشست به ايران بيايد. با او مصاحبه كردند: چه احساسي داريد؟ يادتان هست چه گفت. گفت: هيچي! يعني هواپيما سرنگون شد، شهيد شديم. رفتيم جمهوري اسلامي تشكيل داديم، الحمدلله! شهيد هم شديم، الحمدلله! قرآن دو كلمه را با هم مي‌‌گويد. مي‌‌گويد:«يَقتُلون وَ يُقتَلون» (آل‌عمران/21)، «يَقتُلون» يعني اين او را بكشد. «يُقتَلون» يعني او اين را بكشد. قرآن مي‌‌گويد: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ» (توبه/52)، «إِحْدَى الْحُسْنَيَيْن» يعني همه‌‌اش خوب است. مثل اين‌كه به داماد بگويند: سمت راست صورت عروس را مي‌‌بوسي، يا سمت چپ صورتش؟ مي‌‌گويد: هردو يكي است. ولي خدا شهيد شود، الحمدلله! حكومت به دست بگيرد، الحمدلله! شد، شد. نشد، نشد. رئيس جمهورها يكي رأي مي‌‌آورد، يك عده هم رأي نمي‌‌آورند. بايد آرام باشند.

منبر رفت، حرف‌‌هايش يادش رفت. گفت: حرف‌‌هايم يادم رفت و پايين آمد و رفت خوابيد. مي‌‌دانيد چه شد؟ رفتم بالاي منبر حرف‌‌هايم يادم رفت. خوب يادت رفت كه يادت رفت، برو بخواب. اصلاً دنيا اين‌طور است. الآن دنيا پول و دلار و تكنولوژي كم ندارد، آن‌چه در دنيا كم است، آرامش است. كمبود دنيا كمبود آرامش است. آرامش ندارند. بنده‌‌ي خوب خدا آرام است.

حاج خانم مكه رفته، پارچه آورده است. مي‌‌گويند: اين پارچه را چند خريدي؟ دروغ مي‌‌گويد: اين را اين‌قدر خريدم. مي‌‌گويد: خيلي زحمت كشيدي، واقعاً چه سوغاتي گراني براي ما خريدي. خانم چرا دروغ مي‌‌گويي؟ هرچه خريدي بگو.

يكي از شاگردان امام مي‌‌گفت: سر درس امام نشسته بودم، يادم آمد دم غروب است، نماز نخواندم. ديدم وسط درس بلند شوم زشت است. دستم را جلوي دماغم گرفتم، دولا دولا به هواي اين‌كه دماغم خون شده است، بلند شدم. امام تا نگاهش كرد، گفت: باز اين سيد نمازش را نخوانده است. (خنده حضار) آقا نمازم را نخواندم. بلد نيستم. به پيغمبر مي‌‌گويد: بگو «قُلْ إِنْ أَدْري‏» (جن/25) بگو بلد نيستم. چه اشكالي دارد بگويي: بلد نيستم. ما گير هستيم. من خودم يكي از آن‌هايي هستم كه گير هستم. يعني اگر مسجد مي‌‌روم، عمامه من به شاخه درخت بند شود و در جوي آب بيفتد، فوري زنگ مي‌‌زنم، الو! مسجد، امشب يك حادثه‌‌اي رخ داده، نماز تعطيل است. حادثه نيست، يك كيلو پنبه در جوي آب افتاد. (خنده حضار) برو نمازت را بخوان. ما گير هستيم. يكي گير كفشش است. يكي گير مدركش است. يكي گير مادرشوهرش است. يكي گير مادرزنش است. بنده خوب خدا مثل كوه است. اين چيزها را سخت نمي‌‌گيرد و زندگي‌‌اش را تلخ نمي‌‌كند.

3) برخورد مسالمت‌‌آميز با مردم

«وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا» (فرقان/63) آدم مؤمن كسي است كه وقتي يك آدم نااهلي با او يك برخوردي مي‌‌كند، «سلاما» يعني با مسالمت رد مي‌‌شود.

به يكي از علماي بزرگ، شايد خواجه نصير الدين طوسي بود، يك نفر حرف زشتي زد. نوشت: اي سگ! پسر سگ! جواب داد: شما در نامه مرقوم فرموده بوديد سگ، پسر سگ! سگ با چهار پا راه مي‌‌رود. بنده با دو پا راه مي‌‌روم و ابوي بنده هم با دو پا راه مي‌‌رفت. بنابراين بنده و ابوي من سگ نيستيم.

قرآن مي‌‌گويد: «إِنَّا لَنَراكَ في‏ سَفاهَةٍ» (اعراف/66) به پيغمبر گفتند: خل هستي! نگفت: من خل هستم! ننه‌‌ات خل است. بابايت خل است. جد و آبادت خل است. تا مي‌‌گفتند: خل هستي، مي‌‌فرمود: «قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بىِ سَفَاهَةٌ» (اعراف/67) مي‌‌گفت: خل هستي، مي‌‌گفت: خل نيستم. به پيغمبر گفتند: تو گمراه هستي. «إِنَّا لَنَراكَ في‏ ضَلالٍ مُبينٍ» (اعراف/60) تو منحرف هستي. فرمود: «قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بىِ ضَلَالَةٌ» (اعراف/61) خل هستي، خل نيستم. گمراه هستي، گمراه نيستم. بلد هستي، نه بلد نيستم. گاهي افراد حرف‌‌هاي زشتي به آدم مي‌‌زنند. آدم بايد از كنارش بگذرد. هركسي در دنياي خودش يك چيزهايي مي‌‌گويد.

4) شب‌زنده‌داري با قيام و قعود در نماز

بنده خوب خدا چه كسي است. «وَ الَّذينَ يَبيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِياماً» (فرقان/64)، «يَبيتُونَ» يعني بيتوته، بيتوته يعني يا تمام شب زنده است، يا بخشي از شب. «يَبيتُونَ لِرَبِّهِمْ»، «لِرَبّ» يعني براي خدا، نه اين‌كه چون گير كرده، حالا آمده يك نماز بخواند كه حاجتش را از امام رضا بگيرد. نه اين شب‌‌ها با خدا يك زمزمه‌‌اي دارد. «سُجَّداً وَ قِياماً» يا در حال سجده، يا قيام باشد. بنده خوب خدا اين است كه مناجات شبانه داشته باشد. يا تمام شب يا نيمي از شب بيتوته كند.

تا حالا چند مورد را گفتيم؟ بنده خوب خدا كسي است كه آرامش داشته باشد. تواضع داشته باشد. متلك شنيد، با مسالمت رد شود. سحرخيزي هم داشته باشد. از 12 مورد سه مورد گفتم.

مورد چهارم مي‌فرمايد: «وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا» (فرقان/65) بندگان خدا چشم‌‌انداز بيست ساله و پنج ساله اول و پنج ساله دوم ندارند. چشم‌‌انداز ابدي دارند. مي‌‌گويد: اين كاري كه مي‌‌كنم در قيامت جواب دارم يا نه؟

به يكي از علماي بزرگ گفتند: اگر يك گوينده‌‌ي راستگو به شما بگويد: يك هفته ديگر مي‌‌ميري؟ در هفته‌‌ي آخر عمرت چه مي‌‌كني؟ گفت: كاري كه از اول 15 سالگي مي‌‌كردم. از اول تكليف هر كاري مي‌‌خواستم بكنم، ديدم اگر خدا راضي است انجام دادم. خدا راضي نبود، انجام نمي‌‌دادم. بنده خوب خدا كسي است كه براي كارهايش حساب و كتاب قائل شود.

ادامه دارد...

منبع: سایت برنامه درس‌هایی از قرآن