تاریخ: ۱۳۹۴/۷/۹
گزارش تصویری نمایشگاه آثار خوشنویسی طلاب خراسان رضوی
نمایشگاه آثار خوشنویسی طلاب که با همکاری اداره هنر و رسانه و بسیج دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تشکیل شده است، تا 5شنبه 16 مهرماه سال جاری بر پا خواهد بود.