تاریخ: ۱۳۹۴/۸/۹
مبلغان مسیحی در ایران از صفویه تا انقلاب اسلامی
در این کتاب با تبیین و تشریح فعالیت‌ های تبلیغی فرستادگان مسیحی قدرت‌ های غربی در ایران، دو فرضیه مطرح می‌شود: نخست این که حضور مبلغان مسیحی در ایران بر زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایرانیان و روابط آن ها با غرب تأثیر گذاشته است. دوم اینکه مبانی اسلامی و...

نویسنده: ویدا همراز

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ: 1391

مکان چاپ: تهران

خلاصه: کتاب حاضر سیر فعالیتهای مذهبی ـ اجتماعی ـ فرهنگی مبلغان مسیحی را از دوره صفویه تا انقلاب اسلامی بررسی می‌کند.

کتاب حاضر سیر فعالیتهای مذهبی ـ اجتماعی ـ فرهنگی مبلغان مسیحی را از دوره صفویه تا انقلاب اسلامی بررسی کرده و به ابعاد مختلف فعالیت‌های فرقه‌ها و انجمن‌های تبشیری در ایران پرداخته است. فرهنگ تبلیغ مسیحیت به عنوان یک ابزار تهاجم فرهنگی غرب به درستی شناخته نشده و این کتاب تلاشی است در این راستا.

در این کتاب با تبیین و تشریح فعالیت‌های تبلیغی فرستادگان مسیحی قدرت‌های غربی در ایران، دو فرضیه مطرح می‌شود: نخست این که حضور مبلغان مسیحی در ایران بر زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایرانیان و روابط آنها با غرب تأثیر گذاشته است. دوم اینکه مبانی اسلامی و فرهنگ دیرپای ایرانی موجب شده است به رغم حضور طولانی و متنوع مبلغان مسیحی و حمایت دولت‌های غربی از آنها در ایران، موفقیت چندانی برای تغییر دین ایرانیان نداشته باشند.

سؤالاتی که کتاب فوق به دنبال پاسخ آن‌هاست عبارتند از:

1) علل حضور مبلغان مسیحی در ایران چه بوده است؟

2) حضور مبلغان مسیحی چه تأثیری بر جامعه ایرانی داشته است؟

3) ابعاد گوناگون فعالیت آن‌ها در هر زمان چه بوده است؟

4) چرا ایران به عنوان حوزه تبلیغی مورد توجه میسیونرهای مسیحی قرار داشت و فرقه‌‌های متعدد کاتولیک و پروتستان به ایران آمدند؟

5) این مبلغان چه روش‌‌هایی برای تبلیغ داشتند و چرا این روش‌‌ها را اتخاذ کردند؟

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

پیشگفتار

سخن نخست

فصل اول: تاریخچه فعالیت مبلغان مسیحی در ایران.

فصل دوم: شیوه‌های تبلیغی مبلغان مسیحی در ایران.

فصل سوم: واکنش جامعه ایرانی در برابر فعالیت مبلغان مسیحی.

منبع: historylib.com