تاریخ: ۱۳۹۵/۷/۱۱
اینک حسین آئینه زندگی
بدون پشت سر گذاشتن زندگی و حیاتی گرانبها، نمی توان مرگی با شکوه داشت. سبک زیستن آدمی می‌گوید که نحوه مردن او چگونه است. شهادت امام حسین (ع) شکوهمند بود. چون حسین همواره در طول حیات خویش به دنبال زندگی شرافتمندانه و گرانسنگ بود. برای او قیمت زندگی در بندگی خدا، عشق به همه...

اینک حسین علیه‌السلام آینه زندگی

نویسنده: ناصر مهدوی

ناشر: کویر

تاریخ چاپ: 1393

مکان چاپ: تهران

خلاصه: این کتاب کوششی است تا ضمن بیان گزارشی مختصر از واقعه عاشورا، و نیز یادآوری اندیشه اندیشه ورزان بزرگ و توانایی که پیرامون عاشورای امام حسین (ع) مطالب ارزنده‌ای عنوان کرده‌اند، به این مسئله مهم بپردازد که امام حسین الگویی است برای همه آن‌هایی که مایلند سرافراز و آزاد زندگی کنند.

الگویی است برای کسانی که در پی زندگی مطلوب و شرافتمندانه بی‌قراری می‌کنند و حاضرند سختی و مرارت بسیار تحمل کنند ولی حاضر نیستند با ذلت و فرومایگی زندگی کنند. آدمیانی که بر گرد خدا حلقه می‌زنند و به دور او می‌چرخند و به حرمت انسانی و زندگی عادلانه احترام می‌گذارند و اهتمام می‌ورزند.

امید است طرح این گونه اندیشه ها در احیاء و بازسازی و قرائتی عقلانی و انسانی از مفاهیم دینی و نیز رویدادها و حوادث مهم تاریخ فرهنگ دینی ما مؤثر افتد و در زیستن اخلاقی بیشتر و دستیابی به زندگی مطلوب و انسانی، کمکی ولو اندک در مسیر زندگی مردم این سرزمین به شمار آید.

بدون پشت سر گذاشتن زندگی و حیاتی گرانبها، نمی توان مرگی با شکوه داشت. سبک زیستن آدمی می‌گوید که نحوه مردن او چگونه است. شهادت امام حسین (ع) شکوهمند بود. چون حسین همواره در طول حیات خویش به دنبال زندگی شرافتمندانه و گرانسنگ بود. برای او قیمت زندگی در بندگی خدا، عشق به همه انسان ها و دفاع از حقوق انسانی همه آدمیان معنی می یافت و در نگاه حسین، زیباترین جلوه های تجلی خدا در زمین، آزادی، عدالت، فضیلت و دفاع از حرمت انسانی بود. خون حسین، لبریز از چنین پیامی است.

فهرست مطالب کتاب:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: گزارش مختصر از واقعه بزرگ عاشورا

فصل دوم: بررسی آراء متفکران پیرامون واقعه عاشورا

فصل سوم: حسین آینه زندگی

منبع historylib.com