تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۲۹
مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین
كتاب «مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین» جزو اولین تلاش ‌های فكری اندیشه ‌ای در زمینه نظریه‌ پردازی درباره رویداد بزرگ و گردهمایی عظیم شیعیان در آیین اربعین حسینی(ع) است. رویدادی كه از چند سال پیش هر ساله به مناسبت اربعین صورت می ‌گیرد و از همان...

 
 
 
 
 

كتاب «مدنیت، معنویت، عقلانیت در بستر اربعین» حاوی مجموعه مقالاتی است كه به اهتمام «مسعود معینی‌پور» گردآوری شده و به همت پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی به زیور طبع آراسته گردیده است.

این كتاب در چهار بخش مجزا فصل ‌بندی شده‌ است و حاوی مقالاتی است كه تلاش دارند به بازشناسی ابعاد فرهنگی و تمدنی واقعه عظیمی كه توسط شیعیان در ایام اربعین حسینی(ع) رقم می‌خورد بپردازد.

كتاب «مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین» به چهار فصل تقسیم می ‌شود؛ فصل نخست این كتاب با عنوان «مدنیت و امت در بستر اربعین» به موضوعاتی از قبیل ظرفیت ‌های تمدنی كنگره اربعین، مدنیت و معنویت در آن و تلاش ‌های راهبردی در تاثیرات راهپیمایی اربعین بر تمدن‌ سازی اسلامی پرداخته شده است.

فصل دوم این كتاب با عنوان «ظرفیت ‌های كلان اجتماعی یك آیین دینی» موضوعاتی از قبیل ظرفیت‌ های گردهمایی اربعین، فرصت‌ های پنهان آن مدیریت رسانه ‌ای آن، اصلاح الگوی زیارت گردشگرانه و ... را مورد بازاندیشی قرار داده است.

كتاب «مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین» در فصل سوم خود با عنوان «آیین حسینی؛ ظرفیت‌ های فرادینی» درباره نقش آیین اربعین به منزله گفتمانی برای تعامل و تفاهم گفتمان ‌های متنوع مذهبی، آیین اربعین و جهانی‌ سازی و ظرفیت ‌های فرادینی و بین المللی مراسم اربعین حسینی(ع) بحث می‌ كند.

فصل چهارم و پایانی این كتاب هم كه عنوان «الگویی برای مطالعات آینده اربعین‌ پژوهشی» را به خود گرفته با محور قرار دادن مطالعات و پژوهش ‌هایی كه درباره این رویداد بزرگ صورت می ‌گیرد تلاش می ‌كند تا یك الگوی نظری برای این پژوهش ‌ها بازشناسی كند.

مقالات كتاب «مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین» توسط پژوهشگران و متخصصان رشته‌ های مختلف دانشگاهی و حوزوی نوشته شده است كه برخی از آن ‌ها عبارت اند از مسعود معینی‌ پور، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(عحبیب ‌الله بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سیدحسین شرف‌الدین، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، حسن خجسته، عضو هیئت علمی دانشكده صدا و سیما، مصطفی جمالی، عضو هیئت علمی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی قم، محمد تقی كریمی عضو هیئت علمی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و...

كتاب «مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین» جزو اولین تلاش ‌های فكری اندیشه ‌ای در زمینه نظریه‌ پردازی درباره رویداد بزرگ و گردهمایی عظیم شیعیان در آیین اربعین حسینی(ع) است. رویدادی كه از چند سال پیش هر ساله به مناسبت اربعین صورت می ‌گیرد و از همان آغاز نشانگر ظرفیت ‌های عظیم فرهنگی تمدنی در جهان تشیع و حتی فراتر از آن در كلیت جهان اسلام بود.

این ظرفیت برای رسیدن به فعلیت نیازمند ورود پژوهشگران و نظریه ‌پردازان فرهنگی تمدنی است و خوشبختانه این ورود امروزه صورت گرفته و انتشار كتاب «مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین» موید این مدعا است.