تاریخ: ۱۳۹۶/۲/۱۶
گزارش تصویری دویست و شانزدهمین کارگاه نقد عالمانه منبر

 
 
 
 
 
 
 
 
برای مشاهده تصاویر در ابعاد بزرگ تر، روی تصویر مورد نظر کلیک کنید.