تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۵
انتشار کتاب "ما مفتخریم به این دشمنی"
آن چه در این کتاب جمع آوری شده، بیاناتی از رهبری است دربارۀ «دشمن‌شناسی» که در طول سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان ایراد گردیده است.
نشر شهید کاظمی کتاب "ما مفتخریم به این دشمنی (مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب دربارۀ دشمن شناسی و وظایف ما در قبال آنها)" نوشته نسیم کریمی را منتشر کرد.

آن چه در این کتاب جمع آوری شده، بیاناتی از رهبری است دربارۀ «دشمن‌شناسی» که در طول سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان ایراد گردیده است. در گزینش بیانات سعی شده بهترین انتخاب برای تبیین ابعاد گوناگون دشمن‌شناسی شامل: معرفی دشمن، چگونگی و کیفیت دشمنی‌ها، موقعیت کنونی دشمن، سرانجام این دشمنی و وظایف ما درقبال دشمنی‌ها صورت گیرد.

هر صفحه از این کتاب شامل دو بخش است: بخش اول طاق نصرتی است که نوشته شده برای ورود به بخش دوم. (طاق نصرت یا تاق پیروزی، سازه‌ای چوبی یا فلزی است که برای سرداران پیروز هنگام بازآمدن از سفر یا جنگ، آذین‌بندی کنند، همچنین هنگام رویدادی بزرگ طاق نصرت برپا می‌کنند.) در واقع متن ابتدایی هر صفحه، با یک «آمادگی معماگونه» برای درک بهتر بخش دوم که گزیده‌ای از بیانات رهبری است، آذین‌بندی شده است.

در بخشی از کتاب آمده است:

یکی دیگر از کارها و آرزوهایی که آنها دنبال می‌کنند، این است که وحدت ملی و وحدت بین مسئولان را از بین ببرند؛ آحاد و گروه‌های مردم را با نام‌های مختلف از هم جدا کنند و میان آنها دیوار بکشند؛ بین جمعیت عظیم ملت ایران، دیوارهای بلند قومی، مذهبی، حزبی، سیاسی و بحث‌های مجادله‌آمیز بکشند و وحدت و یکپارچگی را محو سازند.

انقلاب اسلامی آمد دیوارها را برداشت و ملت را یکپارچه کرد؛ اما این‌ها درست عکس آن را دنبال می‌کنند. با طرح مسائل انحرافی، از طرف دیگر وحدت مسئولان کشور را از بین ببرند؛ بین آنها دائم اختلاف بیندازند؛ یکی را تضعیف و یکی دیگر را تقویت کنند. این اهداف را دنبال می‌کنند.