تاریخ: ۱۳۹۷/۴/۱۹
دوره تمهیدی کلام امامیه با حضور اساتید برجسته کشوری به پایان رسید
دوره تمهیدی کلام امامیه در راستای فعالیت قطب تعمیق ایمان دینی و مبارزه با جریان ها و فرق انحرافی با حضور اساتید برجسته کشوری 12 تیرماه 1397 به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی این دوره توسط گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 19 بهمن‌ماه 1396 آغاز و پس از 52 جلسه آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری 12 تیرماه 1397 به پایان رسید.

بنا بر این گزارش دوره تمهیدی کلام امامیه با حضور اساتید برجسته کشوری آقایان دکتر موسوی تنیانی با موضوع تاریخ کلام امامیه به مدت 2 روز، دکتر منتظری با موضوع توحید به مدت 2 روز ، دکتر توران با موضوع امامت به مدت 2 روز دکتر سید حسن طالقانی با موضوع نبوت به مدت 2 روز ، دکتر شانه چی با موضوع ماخذشناسی کلام امامیه به مدت 2 روز ، دکتر سید علی طالقانی با موضوع معاد به مدت 2 روز  و ابوالقاسم صادقی با موضوع مهارت‌های پژوهش و نگارش علمی به مدت 1 روز پنج‌شنبه‌ها در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار گردید.