تاریخ: ۱۳۹۷/۶/۱
دوره آموزشی تربیت مبلغ ویژه اعزام در محیط های دانشجویی (خواهران)
اداره امور مبلغان خواهر دفتر تبلیغات با توجه به احساس نیاز تبلیغی در محیط های دانشگاهی در نظر دارد جهت اعزام مبلغ در سال تحصیلی 97- 98 اقدام به برگزاری دوره آموزشی تربیت مبلغ ویژه اعزام در محیط دانشجویی نماید.

اداره امور مبلغان خواهر دفتر تبلیغات با توجه به احساس نیاز تبلیغی در محیط های دانشگاهی در نظر دارد جهت اعزام مبلغ در سال تحصیلی 97- 98 اقدام به برگزاری دوره آموزشی تربیت مبلغ ویژه اعزام در محیط دانشجویی نماید.

دوره آموزشی تربیت مبلغ جهت محیط های دانشجویی با هدف ارتقای توانمندی های علمی و مهارتی مبلغان دانشگاه در مواجهه فعال مبلغان با نیازهای فکری جوانان در حوزه های متفاوت با استفاده از اساتید مجرب حوزه و دانشگاه برگزار می شود.

 شایان ذکر است اعزام مبلغان متقاضی پس از اتمام دوره، مشروط به موفقیت در آزمون علمی و مهارتی می باشد.

جدول زمانبندی دوره آموزشی به شرح ذیل می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

"جدول زمانبندی دوره آموزشی مبلغان تخصصی دانشگاه"

ردیف

عنوان کلاس

استاد

زمان

تعداد

جلسات

تعداد

ساعت

1

آشنایی با کلیات روانشناسی

آقای دکتر نجات

5 شهریور (دوشنبه) 13-8

3

6

2

آشنایی با مهارت های کاربردی زندگی خانوادگی

آقای سید ابوالفضل موسوی

12 شهریور (دوشنبه) 19-15

3

6

3

مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده

آقای سید ابوالفضل موسوی

13 شهریور(سه شنبه) 19-15

3

6

4

آشنایی با مبانی واصول سبک زندگی دینی

آقای علی الهی خراسانی

15 شهریور( پنجشنبه) 13-8

3

6

5

اصول و روش ها و فنون مشاوره خانواده

حاج آقای سوری

19 شهریور (دوشنبه) 19-15

3

6

6

خانواده و رسانه

خانم دکتر مینا دادگستر

22 شهریور( پنجشنبه) 13-8

3

6

7

جامعه شناسی خانواده با تاکید بر آسیب های خانواده ایرانی

دکتر حاجی پور

26 شهریور (دوشنبه) 13-8

3

6

8

احکام دانشجویی (1)

خانم موسوی

2مهر (دوشنبه) 19-15

3

6

9

احکام دانشجویی (2)

حاج آقای دارینی

5 مهر( پنجشنبه) 19-15

3

6

10

مهارت های عمومی زندگی

آقای معماریانی

12 مهر( پنجشنبه) 13-8

3

6