تاریخ: ۱۳۹۷/۷/۱۷
پذیرش بدون آزمون دانشگاه باقرالعلوم در مقطع کارشناسی
دانشگاه باقرالعلوم(ع) از میان خواهران و برادران طلبه در مقطع کارشناسی رشته زبان و فرهنگ عربی بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد.
دانشگاه باقرالعلوم(ع) از میان خواهران و برادران طلبه در مقطع کارشناسی رشته زبان و فرهنگ عربی بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد.

براساس این گزارش، پذیرش بدون آزمون دانشگاه باقرالعلوم(ع) شامل رشته زبان و فرهنگ عربی است و داشتن پایه پنج حوزه علمیه برای برادران و گذراندن 80 واحد درسی برای خواهران طلبه از جمله شرایط اختصاصی نام نویسی در این پذیرش است و متقاضی باید تا پایان دوره کارشناسی مدرک سطح یک حوزه علمیه را ارائه دهد.

گفتنی است، طلاب دارای شرایط برای نام نویسی در پذیرش بدون آزمون دانشگاه باقرالعلوم(ع) همچنین دریافت دفترچه راهنمای پذیرش می توانند تا 23 مهرماه به سایت اینترنتی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به نشانی www.bou.ac.ir مراجعه کنند.