تاریخ: ۱۳۹۷/۸/۵
تجديد چاپ چهاردهم كتاب «خانواده در نگرش اسلام و روان شناسي»
كتاب «خانواده در نگرش اسلام و روان شناسي»، اثري از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در فصل پاييز امسال براي چهاردهمين مرتبه تجديد چاپ مي شود.
كتاب «خانواده در نگرش اسلام و روان شناسي» اثري از گروه روان شناسي پژوهشكده علوم رفتاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است كه به صورت مشترك توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت منتشر شده است. اين كتاب كه اولين بار در سال 1384 منتشر شد در فصل پاييز امسال براي چهاردهمين مرتبه تجديد چاپ مي شود.

دكتر محمدرضا سالاري فر استاديار گروه روان شناسي پژوهشكده علوم رفتاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان نگارنده اين اثر در تعريف آن مي گويد:
كتاب «خانواده در نگرش اسلام وروان شناسي» مباحث خانواده را با تعريف خانواده، ازدواج و مقدمات آن،‌ مانند شرايط همسرگزيني،‌ آغاز كرده و سپس به آثار روان شناختي ازدواج و روابط اعضاي خانواده مي پردازد و ديدگاه هاي اسلام را در هر مورد تبيين مي كند.
روابط خويشاوندي را به عنوان يكي از آثار ازدواج در نظر گرفته و ابعاد مختلف آن را بررسي مي نمايد. در فصل سوم به اركان خانواده از قبيل مسئوليت هاي زن و شوهر، والدين و فرزندان مي پردازد. در فصل چهارم نقش باورهاي ديني، توصيه هاي اخلاقي و رفتاري را بررسي مي كند و در فصل پنجم به عوامل مشكلات خانوادگي و راهكارهاي اسلام براي پيشگيري و حل آنها مي پردازد. در فصل ششم، انواع خانواده در اسلام و قوانين اقتصادي خانواده در اسلام از نگاه روان شناختي بررسي شده است و در پايان با اشاره به خانواده هاي الگو در اسلام طرحي كلي از نظام خانواده در اسلام، ارائه مي نمايد.
سالاري فر با برشمردن ويژگي هاي اين اثر مي افزايد:
در بحث هاي مختلف كتاب سعي شده است مسائل از هر دو جنبه اسلامي و روان شناختي مورد بررسي قرار گيرد اين درحالي است كه معمولا در تأليفات مربوط به خانواده، به يكي از دوجنبه علمي و ديني خانواده پرداخته مي شود.
علاقه مندان مي توانند براي خريد اين كتاب كه در 232 صفحه و به قيمت 17000 تومان به بازار نشر عرضه شده است؛ به كتاب فروشي ها و يا سايت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نشاني rihu.ac.ir ، سايت سازمان سمت به نشاني samt.ac.ir و سايت خانه كتاب به نشاني ketab.ir/rihu مراجعه نمايند.