تاریخ: ۱۳۹۸/۷/۷
شروع ثبت نام دوره تخصصی دانش افزایی علمی – کاربردی وعظ وخطابه مهندسی ساختاری ومحتوایی منبر وتبلیغ
حسینعلی قهرمانی رئیس اداره آموزش های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی رسالات با اشاره به این خبر گفت: دوره تخصصی دانش افزایی علمی – کاربردی وعظ وخطابه با محوریت مهندسی ساختاری ومحتوایی منبر وتبلیغ برنامه ریزی وبرگزار خواهد شد.

 حسینعلی قهرمانی رئیس اداره آموزش های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی رسالات با اشاره به این خبر گفت: دوره تخصصی دانش افزایی  علمی کاربردی وعظ وخطابه با محوریت مهندسی ساختاری ومحتوایی منبر وتبلیغ برنامه ریزی وبرگزار خواهد شد.

قهرمانی: آشنایی مبلغان وطلاب با موضوعات ومسائل شکلی ومحتوایی منبر واقتضائات والزامات تخصصی وعظ وخطابه ونیزیادگیری مهارت ها وتکنیک های مفید وکاربردی در فرایند سخنرانی های اثربخش دینی ونیز آسیب ها وموانع تبلیغ پویا وفعال را از جمله اهداف دوره یاد شده،ذیل تحقق اهداف قطب تعمیق ایمان وباورهای دینی ذکر نمود.

  وی در ادامه،کلیات ومفاهیم(معنای سخنوری،تاریخچه،تعریف،موضوع وفایده ها وکارکردهای خطابه وبلاغت،)،اخلاق وآداب عمومی تبلیغ دینی،انواع خطابه از لحاظ موضوع،سبک،ابزار ومدت ومخاطب واقسام سخنوری:سیاسی،علمی و...، مراحل وفرایند وتکنیک های تنظیم سخنرانی(مخاطب شناسی،محتوا،شرایط وابزارها،انتخاب موضوع،مساله یابی،تاثیرگذاری در اندیشه،احساس ورفتار،نقطه شروع واوج و..)،.عوامل موثر درکیفیت سخنرانی(آراستگی ظاهری،اعتماد به نفس،شروع وپایان مناسب،بهره گیری از روش های اقناعی،تحریک احساسات و...)،.روانشناسی وجامعه شناسی تبلیغ دینی،مهارت های سخنرانی دینی سنتی ونوین(روش ها،ابزارها وشرایط)، سیره شناسی خطابی معصومین(علیهم السلام)، سبک شناسی خطبای بزرگ،.مقتل شناسی وسبک مدیحه ومرثیه خوانی،.منبع شناسی توصیفی تبلیغ وسخنوری، آسیب شناسی سخنوری تبلیغ دینی،اصول وفنون سخنرانی کوتاه ونیز انجام  بخش عملی(کاارورزی تحت اشراف علمی ومهارتی اساتید برجسته وارزیابی ونقد علمی ومهارتی با نظارت اساتید) را از جمله سرفصل های آموزشی دوره تخصصی دانش افزایی  علمی کاربردی وعظ وخطابه با محوریت مهندسی ساختاری ومحتوایی منبر وتبلیغ،برشمرد.

 وی افزود: این دوره در قالب 16جلسه یکساعت ونیم و به میزان 32 ساعت معادل دو واحد آموزشی با حضور اساتید متخصص وخبره برنامه ریزی و تا تاریخ سی ام مهر ماه فرایند ثبت نام مبلغان از طریق ارسال کلمه"خطابه" به شماره: 30001342 وتلفنی با شماره:32251262ادامه دارد.

وی درپایان با اشاره به این که شروع دوره  از هفته اول آبانماه خواهد بود تصریح کرد:اعطای گواهینامه آموزشی،اولویت در اعزام ، تسهیل در تشکیل پرونده تبلیغی، ،ارتقای رتبه تبلیغی ونیز امکان پذیرش در دوره های تکمیلی  وعظ وخطابه ، ازجمله  امتیازات حضور فعال در این دوره آموزشی می باشد.