تاریخ: ۱۳۹۸/۷/۲۰
مجموعه احکام مناسب جهت خادم یاران و مبلغان عتبات​
مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی جامعه الزهرا علیهاالسلام مجموعه احکام مناسب جهت خادم یاران و مبلغین عتبات​ را منتشر کرد.
  مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی جامعه الزهرا علیهاالسلام مجموعه احکام مناسب جهت خادم یاران و مبلغین عتبات را بر اساس نظر یازده نفر از مراجع معظم تقلید منتشر کرد. ره توشه احکام اربعین را از اینجا دریافت کنید.