تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۱۱
سند جامع فرهنگی با رویکرد استانی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت سند مهندسی فرهنگی و مؤلفه‌های آن خاطر نشان کرد: سند مهندسی فرهنگی کشور حاصل 33 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ ۲ رئیس جمهور است که نشان دهنده اهمیت آن است.....

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت سند مهندسی فرهنگی و مؤلفه‌های آن خاطر نشان کرد: سند مهندسی فرهنگی کشور حاصل 33 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ ۲ رئیس جمهور است که نشان دهنده اهمیت آن است.

وی ادامه داد: در سند مهندسی فرهنگی پیش‌بینی شده بود که ستاد راهبری و هماهنگی مهندسی فرهنگی به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شود و در غیاب ایشان معاون اول رئیس جمهوری ریاست این ستاد را بر عهده دارد.

عاملی گفت: اینکه دولت به طور مستقیم در زمینه سیاست‌های مهندسی فرهنگی مسؤولیت پیدا کرده است نشان‌دهنده این است که در اجرا می‌تواند کمک بسزایی داشته باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبات اخیر ستاد مهندسی فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: تا کنون دو جلسه این ستاد برگزار شده و نتیجه آن مصوبات موثر بوده که ابلاغ شده است.
وی افزود: در سند مهندسی فرهنگی 6 وظیفه برای ستاد راهبری و هماهنگی مهندسی فرهنگی معین شده که یکی از آن وظایف تدوین برنامه‌های پنج ساله کشور در حوزه فرهنگ است. 
ابلاغ تشکیل کمیته تلفیق برنامه‌های پنج‌ساله کشور توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها 
عاملی ادامه داد: یکی از مصوبات ستاد راهبری و هماهنگی مهندسی فرهنگی کشور تشکیل کمیته‌ای به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با عضویت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و همچنین دستگاه مربوطه برای تدوین برنامه پنج ساله در حوزه فرهنگ است که تحت عنوان کمیته تلفیق برنامه‌های پنج‌ساله کشور توسط معاون اول رئیس جمهور به تمامی دستگاه‌ها  ابلاغ شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره بر لزوم تقسیم کار در حوزه فرهنگ ادامه داد: ما اگر بخواهیم سازوکار فرهنگ را به لحاظ شورایی تقسیم کنیم باید به ظرفیت شورای فرهنگ عمومی توجه شود.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی جزو شوراهای تخصصی و اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوبات آن بعد از دو هفته در صورتی که با اعتراضی مواجه نشود، در حکم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود.

عاملی گفت: در سطح استان‌ها رئیس شورای فرهنگ عمومی امام جمعه است و از این جهت شورای عالی انقلاب فرهنگی با ائمه جمعه مرتبط می‌شود.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به تجربه اجرایی سند نقشه جامع علمی کشور گفت: در سند نقشه جامع علمی کشور پیش‌بینی برش نقشه جامع استانی شده که اخیراً سند استان بوشهر به دنبال آن تصویب شد و متناسب با ظرفیت‌های آن منطقه، 69 برنامه اقدام به تصویب رسیده است.
باید در سطح استان‌ها یک سند جامع مهندسی فرهنگی داشته باشیم
وی افزود: با تجربه نقشه جامع استانی بوشهر این نیاز نیز احساس شد تا برش استانی برنامه‌های مهندسی فرهنگی نیز در استان‌ها تدوین شود و در سطح استان‌ها هم یک سند جامع مهندسی فرهنگی دارای قابلیت اقدام داشته باشیم.
عاملی تصریح کرد: اگر بتوان قالب استانی برای سند مهندسی فرهنگی پیشنهاد داد تا چارچوبی برای آن تدوین شود می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبتی باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برنامه‌ای که برای برنامه پنج‌ساله هفتم تدوین می‌شود می‌تواند نظرات و پیشنهادات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را نیز به همراه داشته باشد.
عاملی اضافه کرد: از این رو آمادگی داریم در نشستی با حضور ائمه جمعه، به بررسی ملاحظات ائمه جمعه در خصوص سند استانی مهندسی فرهنگی پرداخته شود. 
یکی از معاونان دستگاه‌ها به عنوان مسؤول اجرایی سند مهندسی فرهنگی است
وی با اشاره به مصوبه «تعیین مسؤول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه‌های مجری» گفت: بر اساس این مصوبه که در جلسه دوم ستاد مهندسی فرهنگی به تصویب رسید یکی از معاونین دستگاه‌ها به عنوان مسئول اجرایی سند مهندسی فرهنگی و عضو کمیسیون تخصصی مهندسی فرهنگی دبیرخانه شورایعالی است.
عاملی گفت: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیشتر موارد به صورت طرح بوده است که در نظر داریم با توجه به ظرفیت‌های موجود و با نظر ذی‌نفعان به سبب آشنایی بیشتر آنها با مسئله، پیشنهادات آنان در قالب لایحه مطرح شود.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار شد یکی از معاونان شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای حضور در کمیسیون تخصصی مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شوند.
حاج علی‌اکبری: مسجد به عنوان پایه‌ای برای اعتلای فرهنگ عمومی کشور محسوب می‌شود
در پایان این جلسه حجت الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی مساجد خاطرنشان کرد: مسجد به عنوان پایه‌ای برای اعتلای فرهنگ عمومی کشور محسوب می‌شود و از این رو در نظر داشته‌ایم تا با رسیدگی به امور مساجد که در حدود 80 هزار مسجد در سطح کشور وجود دارد بتوانیم انتظارات فرهنگی در سطح کشور را به نتیجه برسانیم.
وی افزود: وجهه سخت و نرم تمدن سازی به مسجد بازمی‌گردد و تمام گذشته تمدن اسلامی با مسجد بنا گذاشته شده است.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یادآور شد: در محور مذکور شاخصه‌های مسجد طراز تدوین و برنامه‌ریزی شده که در راستای آن حدود 50 جلد اسناد کاربردی و راهبری نیز تدوین شده است.

وی افزود: نخستین محوری که در بحث مهندسی فرهنگی در نظر داریم بیدارسازی ائمه جمعه و توجه به مساجد است.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی‌اکبری خاطرنشان کرد: احیاء مساجد کشور و شبکه امامت جزو برنامه‌های جدی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه است که اگر به شکل حساب شده‌ای دنبال شود، در فاصله‌ای حدوداً 7 ساله می‌تواند چهره کشور را در تمامی بخش‌ها متحول کند ضمن آنکه این فعالیت باید در محورهای مرکزی خود که از شئون ولی‌امر بوده ساختار مردمی و غیردولتی خود را حفظ کند.
عاملی در پایان تاکید کرد، در هر صورت ما آماده همکاری و همفکری با ائمه جمعه در خصوص فرهنگ اسلامی و انقلابی هسیتم و نظرات آنها برای ما مهم بوده نقش راهبردی دارد.