تاریخ: ۱۳۹۸/۸/۱۸
دوره عمومی پاسخگویی به سوالات و شبهات مذهبی
اداره کل فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بر آن است تا با هدف پاسخگویی به سوالات و شبهات مذهبی پاسداشت مکتب اهل بیت (ع)گامی در این جهت مهم بردارد،لذا دوره ای فشرده برای مبلغان در مناطق تلفیقی و طلابی که متقاضی تبلیغ در این مناطق هستند برگزار می کند

اداره آموزش های کاربردی مبلغان  برگزار می کند

دوره عمومی پاسخگویی به سوالات و شبهات مذهبی

امتیازات:

استفاده از محضر اساتید پژوهشگر و مسلط به حوزه پاسخگویی به سوالات و شبهات مذهبی

توانمندی شرکت کنندگان این دوره به پاسخگویی به سوالات و شبهات مذهبی

اعطای گواهینامه شرکت در دوره به افراد موفق

 تشکیل پرونده تبلیغی تخصصی برای نفرات موفق دوره

تیم سازی و ایجاد شبکه میان شرکت کنندگان در این دوره

اعزام افراد موفق به مراکز هدف و پرداخت حق الزحمه تبلیغی

برای ثبت نام ارسال کلمه نقد مسیحیت به سامانه 30001342 تا تاریخ 20 آبان ماه 1398