تاریخ: ۱۳۹۹/۵/۸
برگزاری دوره نقد جریان انحرافی منصور هاشمی خراسانی
اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در نظر دارد در راستای دانش افزایی مبلغان و طلاب دوره نقد فرقه جریان انحرافی منصور خراسانی را برگزار نماید
یکی از جریان‌های انحرافی در عرصه مهدویت، جریان منصور هاشمی خراسانی است که با برافراشتن پرچم «البیعة لله» خود را منجی آخرالزمان دانسته و با خلط حق و باطل، به معجونی مسموم و مهلک دست یافته است.

این جریان با شعار «بازگشت به اسلام» کار خود را آغاز کرده و همانند سلفی‌گران، چنین وانمود می‌کند که اسلام راستین به انحراف رفته و تنها منصور هاشمی خراسانی از آن آگاه است. شعار بازگشت به اسلام، همانند شعار خوارجی است که بنا به تعبیر امیر مومنان علی بن ابیطالب (ع) گفتار حقی را به زبان آوردند و از آن اراده باطل کردند.

منصور هاشمی براساس این شعار، کتابی با عنوان بازگشت به اسلام نوشت و آن را در چهار بخش مقدمات، ضرورت و امکان بازگشت به اسلام، موانع بازگشت به اسلام و شناخت اسلام مدون کرد.

وی یکی از مدعیان پوشالی در عرصه مهدویت است که با استفاده از القابی همچون منصور، هاشمی و خراسانی، ذهن مخاطب را با برخی روایات مرتبط با ظهور گره زده و با زمینه‌ساز دانستن خود برای ظهور امام مهدی (عج) دامنه فریب را برای مردم فراهم کرده است. اساس ادعای منصور هاشمی در برخورداری از جایگاه الهی و دعوت به امام مهدی (عج) خلاصه می‌شود. وی با ارائه سخنانی به الهی بودن جایگاهش تصریح کرده و خود را مأمور به زمینه‌سازی برای ظهور امام مهدی (عج) معرفی کرده است. یکی از این ادعا‌ها بدین صورت است: «من شمع شما در تاریکی‌های زمین هستم. به من نزدیک شوید تا روشنایی یابید و از من دوری نجویید که در تاریکی فرو می‌مانید و خداوند به کاری که می‌کنید، آگاه است.»

 

اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در نظر دارد در راستای دانش افزایی  مبلغان وطلاب   دوره نقد فرقه جریان انحرافی منصور خراسانی را برگزار نماید و از علاقه مندان ثبت نام به عمل می آید.

این دوره به مدت 16 جلسه با تدریس استاد محمد علی هوشیار برگزار می گردد.

علاقه مندان حوزه مهدویت می توانند تا 12 مردادماه از طریق لینک

https://yk8.ir/sabtkh اقدام به ثبت نام نمایند.