تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۵
دوره پیشرفته تولید وانتشار محتوای عاشورایی در شبکه های اجتماعی
به همت اداره فضای مجازی و مشارکت اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان رضوی در استانه اعزام محرم دوره پیشرفته تولید و انتشارمحتوای عاشورایی در شبکه های اجتماعی برگزار می گردد.
به همت اداره فضای مجازی و مشارکت اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان رضوی در استانه اعزام محرم
دوره پیشرفته تولید و انتشارمحتوای عاشورایی  در شبکه های اجتماعی برگزار می گرددمبلغان گرامی جهت ثبت نام در این دوره باید 
نام ومشخصات خود را به شماره 09336230631در پیام رسان ایتا ارسال نمایند   .