تاریخ: ۱۳۹۰/۲/۳۱
گزارش تصویری از اختتامیه نخستین جشنواره تبلیغ مطهر