تاریخ: ۱۳۹۰/۹/۵
كتاب ده موضوع احكام بين مبلّغان توزيع شد
كتاب"10 موضوع احكام از ديدگاه علماء و مراجع تقليد" ويژه اول دهه محرم به سفارش اداره امور مبلغان(كارگروه مبلغان احكام) منتشر و بين مبلغان امور ديني توزيع شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رسالات، اين كتاب توسط حجت الاسلام حسيني داريني تهيه و تنظيم شده است

در اين كتاب كه 10 موضوع احكام از ديدگاه علما و مراجع تقليد در آن تنظيم شده است، مبلغاني توانند در هر شب از دهه اول محرم به بيان يكي از اين موضوعات بپردازند