تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۵
رئيس پژوهشكده مطالعات دينی فرهنگ: فقه رسانه‌ای نیازمند تطبیق با موضوعات روز است
حوزه‌ علميه هنوز برای تدوين احكام فقهی مورد نياز رسانه‌ها احساس ضرورت نكرده‌ و مبانی فقهی اسلامی را برای ارائه به جهان با موضوعات روز تطبيق نداده است.
به گزارش  پايگاه اطلاع رساني رسالات به نقل از«پویان»وابسته به معاونت فرهنگي تبليغي دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي، حجت‌الاسلام و المسلمين سيدعلی حسينی درباره فقه رسانه اظهار داشت: موضوعات مختلفی در فقه رسانه وجود دارد كه اين موضوعات را در سه محور اساسی دسته‌بندی می‌كنم.
وی در پاسخ به اين سؤال كه خبرنگار مسلمان بايد دارای چه ويژگی‌هايی باشد بيان كرد: تفاوت اساسی و مهم خبرنگار مسلمان با غير مسلمان در نيت است يك خبرنگار مسلمان بايد حقيقت‌ها، فضيلت‌ها و عدالت را در جامعه بگستراند.
رئيس پژوهشكده مطالعات دينی فرهنگ ادامه داد: فضيلت‌ها در عرصه خلق و خوی مردم و معنويت است و حقيقت‌ها در عرصه تفكر در جامعه است؛ البته مهم‌ترين ويژگی‌ خبرنگار مسلمان اين است كه در قلب خود خدامحور است.
حسينی اظهار كرد: در حوزه افعال جوانحی، خبرنگار بايد نيت‌هايی مثل خيرخواهی، عدالت‌گستری، كمك به ديگران و... را مد نظر قرار دهد و در حوزه جوارحی بايد از زبان و قلم خود مراقبت كند و در اين زمينه درست عمل كند.
وی ادامه داد: راه مستقيم از شمشير تيزتر و از مو باريكتر است و پيمودن آن دشوار است و خبرنگار بايد همه تلاش خود را در اين زمينه به كار ببندد كه از صراط مستقيم خارج نشود، راست بگويد، تلاش كند دقت و هوشياری خود را افزايش دهد، نبايدها و خطوط قرمز را رعايت كند و در تمامی اعمال خود مقاصد و اهداف شرع را مد نظر قرار دهد. وی ادامه داد: محور اول، خط قرمزها است؛ يعنی جايی كه رسانه‌ها بايد مراعات كنند جای توقف است خط قرمزها برای اين ترسيم شده‌اند كه يا مصالح مردم پايمال می‌شده است و يا ضرر و زيانی به جامعه يا فردی وارد می‌شود و يا مشكلاتی پديد می‌آيد.
حسينی در بيان مثال برای محور اول عنوان كرد: قاعده لا ضرر جزو مصاديق اين محور است كه بيان می‌كند لا ضرر و لا ضرار نه ضرر و نه ضرر رساندن است مجاز نيست، قاعده فقهی اعانه بر اثم هم جزو مصاديق همين محور است و... كه هر يك از اين قواعد می‌تواند منشأ آثار فراوانی باشد.
وی در بيان محور دوم تصريح كرد: فقه، خواهان پويايی و نشاط در عرصه رسانه است و در اين محور قواعدی مانند قاعده عدالت، قاعده مصلحت و احكام حكومتی و... مورد بحث قرار می‌گيرد. اين قواعد درست بر عكس قاعده اعانه بر اثم اعانه بر برّ و تقوی هستند.
حسينی با اشاره به محور سوم موضوعات فقهی در باب رسانه تصريح كرد: مالكيت فكری، مالكيت خلاقيت‌های فرهنگی و... موضوعاتی هستند كه در اين محور مورد بحث قرار می‌گيرند. مسئله مهمی كه در اين محور بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه دولت چه نقشی در مالكيت‌های فكری دارد؟ حكومت تا چه اندازه می‌تواند در اين مباحث دخالت كند؟ آيا می‌توان گفت كه حكومت حق دخالت ندارد چون موضوعا منتفی است؟ آيا حكومت تخصصا از موضوع خارج است؟ آيا حكومت بايد در اين حوزه دخالت كند و وظايف خود را انجام دهد؟ اگر بايد دخالت كند در چه حوزه‌هايی بايد دخالت كند؟حكومت تا چه اندازه حق دخالت دارد؟
حسينی با اشاره به اقدامات حوزه‌های علميه در جهت تدوين احكام فقهی جامعی برای رسانه عنوان كرد: حوزه‌های علميه هنوز برای تدوين احكام فقهی مورد نياز رسانه‌ها احساس ضرورت نكرده‌اند و می‌توان گفت كه احكام و مبانی فقهی عالی و خوبی كه در اين زمينه در اسلام وجود دارد و قابل ارائه به جهان است هنوز از سوی حوزه‌های علميه به موضوعات روز تطبيق داده نشده است.