تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۷
سه نكته مهم در ادبيات الفباي كاري مبلّغان كودك و نوجوان
استاد ابوالقاسم نادري مدرّس حوزه و دانشگاه در كارگاه"آشنايي با فنون هنري در تربيت كودك و نوجوان"كه روز شنبه 6 اسفند 90،از سوي گروه مبلغان كودك و نوجوان دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوي برگزار شد،به تشريح 3 نكته مهم در ادبيات الفباي كاري مبلغان كودك و نوجوان پرداخت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رسالات،اين كارگردان و نويسنده بيش از 700 عنوان نمايش با طرح اين سؤال از شركت كنندگان كه براي چه هدفي در كارگاه شركت كرده ايد؟،گفت:كار در عرصه كودك و نوجوان بسيار مهم است و توجه به دوران كودكي خودمان در عرصه هنري كودك و نوجوان نيز تاثيرگذار است.

مقام اول جشنواره نمايش در انگلستان ،در ادامه بااشاره به ضرورت شناخت نسبي از مخاطب به ويژه كودك و نوجوان،گفت: مبلّغان كودك و نوجوان بايد در مورد شناسنامه بچه ها،شناسنامه محيطي،روحي،تحصيلي،ذوقي،انديشه اي،خانوادگي، و... شناخت داشته باشند و اين شناخت براي مربي،فوق العاده مهم است. در كار با كودك و نوجوان،بايد به روح و روان آنها توجه نمود و براي اصلاح آنان نيز بايد شناخت لازم را پيدا كرد.

برترين فعال فرهنگي سال 90 كشور افزود:در كلاس ها و كارگاه ها مهم نيست كه چه تعداد شاگرد داريد مهم اين است، كه نسبت به ويژگي همه شاگردان شناخت داشته باشيد.اگرمي خواهيم كودكي را تربيت كنيم ما نياز به زير بنا،چارچوب،پايه،اسلوب و شناخت ؛نسبت به كودك داريم.

ابوالقاسم نادري با بيان ويژگي هاي مربيان و مبلّغان و اينكه مبلغان بايد به شاگردان بي تربيت،ولگرد و شلوغ بيش از ديگر شاگردان توجه كنند،گفت:شناخت شما نسبت به كودك و نوجوان بايد به اندازه شناخت شما از فرزندان تان باشد و اين نكته از منظر فنّي و ادبيات كاري،لازم است و اگر شناخت نداشته باشيد به هدف نخواهيد رسيد.از ديگر ويژگي هاي مربيان و مبلّغان اين است كه به وجود شاگردان و بچه هاي بد،افتخار كنند و در برابر آنها اگر احساس سعه صدروخون دل خوردن نداشته باشند،نمي توانند به اين كار ادامه دهند.ائمه اطهار نيز براي تبليغ دين،زجرهاي طاقت فرسايي كشيدند بنابراين پس از شناخت به سراغ بدها برويد و از آنها كه در كلاس مي خندند و...رنج نبريد.

مجري 100 عنوان نمايش بر اساس آيات و روايات درادامه گفت: از ديگر ويژگي هاي مربيان بحث حقيقت است. اگر حقيقت در مانباشد،كارآيي نداريم و حق و حقيقت د ركودكان و نوجوانان بسيار اثرگذار است. اگر اخلاص نباشد نمي توان با كودك و نوجوان، ارتباط بر قرار كرد.

ابوالقاسم نادري در ادامه با اشاره به اينكه از مجموع فنون ادبيات ارتباطي در جهان،3 نكته مي تواند ادبيات الفباي كاري مبلّغان محسوب شود،گفت: سه نكته ؛چرا بگويم؟چه بگويم؟چگونه بگويم؟ادبيات الفباي كاري مبلّغان است. در نكته چرا بگويم؟بايد در برابر كودك و نوجوان با همه وجود پاسخگو باشيم.

در نكته چه بگويم؟نيز به محتواي ذهني،فرهنگي، و.... كودك و نوجوان بستگي دارد و بهترين موضوع دراين نكته استفاده از آيات قرآني،روايات و احاديث است و بايدكاملا عالمانه سخن گفت. در مورد اينكه چگونه بگويم؟نيزبايدبه شناخت،تناسب و مخاطب شناسي توجه كرد و از مجموعه اينها مي توان از هنر استفاده كرد كه شامل سينما ،نقاشي، شعر-تئاتر و...مي باشد. نادري در خاتمه به بيان ويژگي ها و اثرگذاري هنر نمايش از منظر قرآن،روايات و...براي مبلبغان پرداخت.

اين گزارش حاكي است در كارگاه مذكور،حجت الاسلام علي شهيدي رئيس اداره امور مبلّغان دفترتبليغات اسلامي خراسان رضوي طي سخناني گفت:كودكان و نوجوانان به عنوان مخاطبان شما، با توجه به خزانه اطلاعاتي و احساساتي كه در شما وجود دارد، پاي صحبت تان مي نشينند و همواره مي خواهند بدانند كه چگونه با آنها برخورد خواهيد كرد.

امروز يكي از جاذبه هاي كار براي كودك و نوجوان،نمايش است و با زمينه هايي همچون قصه،مقدمه، اوج و فرود و... مي توان آنرا به كودكان و نوجوانان ارائه كرد. نمايش روي مخاطب به ويژه كودك و نوجوان تاثير مي گذارد و توجه به فنون هنر نمايش موجب مشاركت بيشتر مخاطبان خواهد شد، به گونه اي كه احساسات خود را به راحتي بروز خواهند داد.