تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۱
بيانيه هيئت داوران اهل قلم "اختتامیه دومین جشنواره تبلیغ مطهر"
قرائت بيانيه هيئت داوران در عرصه مبلغين اهل قلم توسط مسعود زارعيان مسئول گروه مبلغان هنرمند در مراسم اختتاميه دومين جشنواره تبليغ مطهر با تا كيد بر جايگاه والاي قرآن در عرصه نوشتار و نقش علوم اسلامي در بارور نمودن مبلغان اهل قلم،صورت پذيرفت.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رسالات در ابتداي اين بيانيه به نقش تاثيرگذار قرآن در هدايت بشر به سوي حقايق اشاره شد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: "ن و القلم و ما يسطرون" خط سبز ارزش هاي الهي در عرصه نوشتار انديشه هاي متعالي است و كتاب زيبا ترين هديه الهي به بشر همان معجزه جاويد پيامبر خاتم صل الله عليه و آله و سلم است،نردباني كه عرب جاهلي را به بام سعادت رساند و راه جاودانگي و سعادت را در قالب كتاب به بندگانش هديه كرد و تبيين آن را به عهده رسول و جانشينان بر حقش گذاشت و پرچمداري آن،امروز بر عهده ما افتاده است تا با نشر و بيان آن حقايق گوهر بار، دل هاي مردم را زنده كنيم.

همچنين در اين بيانيه از پژوهش و كاويدن در حوزه علوم اسلامي به عنوان ذخاير انديشه هاي كهن در پهنه هستي ياد شده و  چنين آمده است:بي شك پژوهش،كاويدن و جاري كردن چشمه هاي علوم اسلامي از ذخاير انديشه هاي كهن در پهنه هستي است تا جويبار هاي علمي و معنوي آن دل هاي تشنه را سيراب و راه هدايت را بپيمايند.

در ادامه اين بيانيه ذكر شده است:جشنواره تبليغ مطهر با معرفي بهترين آثار قلمي مبلغان در عرصه كتاب،پايان نامه،مقاله و روزنامه نگاري بهانه اي است براي شناخت،كشف و پرورش استعداد هاي درخشان تا ساختار فضاي سبز انديشه سازي و توليد محتواي نوين قلمي و پژوهش در عرصه تبليغ ماندگارترين و زيبا ترين يادگار پيامبر اكرم صل الله عليه و آله و سلم به بشريت است،قوت گيرد و بارور شود.

در پايان اين بيانيه مي خوانيم:بر همين اساس در دومين فراخوان جشنواره تبليغ مطهر تعداد 200 اثر از سوي مبلغان اهل قلم به دبيرخانه واصل شده است كه توسط انديشمندان انديشه پرور،انديشه سازان متفقه،نويسندگان و فعالان عرصه بيان و قلم،اساتيد بزرگوار حجج اسلام دعايي،سيادت،تقوي،مخلصي،شرفي،حكيم باشي،هاشم زئي،انتظاري و فيض آبادي به داوري گذاشته شد.با تلاش وافر و نگاه تيزبين اساتيد چهار اثر به عنوان برترين آثار،برگزيده شد.