تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۵
اهداي كتاب " انواع تشويق ها " براي مبلغان اعزامي طرح هجرت تابستاني
مبلغان شركت كننده در همايش يكروزه علمي كاربردي "تبليغ ديني و اوقات فراغت" در راستاي اهميت ارتباط گيري با كودكان و نوجوانان از كتاب "انواع تشويق ها" كاري از گروه مبلغان كودك و نوجوان دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي بهره مند شدند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني رسالات مبلغان شركت كننده در همايش علمی مهارتي يكروزه اعزام طرح هجرت تابستاني از بسته هاي مهارت افزایی از جمله كتاب "انواع تشويق ها" در تبليغ امسال بهره مند شدند.

این کتاب توسط گروه مبلغان كودك و نوجوان اداره كل فرهنگي و تبليغي دفتر تبليغات اسلامي به تاليف رسيده است و شامل بسياري از تشويق هاي مورد نياز مبلغ در ارتباط گيري با كودكان و نوجوانان به شمار مي رود.

در اين كتاب تشويق هايي با موضوعات قرآني، داستاني، لهجه ها و گويش ها، زبان هاي مختلف زنده دنيا و تشويق هاي پر نشاط ديگر ارائه شده است.

پرورش اخلاقي نونهالان، كودكان ونوجوانان براي همه كشور ها و جوامع با اهميت بسياري برخوردار است و طبق بيان مقام معظم رهبري براي ما از اهميت مضاعفي برخوردار است و گروه مبلغان كودك و نوجوان نيز كتاب "انواع تشويق ها" را بر همين پايه به تاليف رسانده است.

تقويت حس مخاطبان در زمينه فراگيري و پرداختن به امور ديني در صورتي ممكن است كه توشه اي براي اين امر وجود داشته باشد. همان طور كه اصل تشويق از اصول مسلم در برنامه هاي تربيتي به شمار مي رود تشويق مناسب بايد براي گرم كردن و هيجان بخشيدن و در نتيجه تاييد دروني مخاطب را در برداشته باشد و در كتاب " انواع تشويق ها" بيشتر اين مسئله در نظر گرفته شده است.

روش هاي تشويق وكنترل تشويق ها در مكان هاي مختلف متناسب با برنامه هاي فرهنگی از جمله موارد به كار گرفته شده در این کتاب به شمار مي رود كه مبلغان مي توانند از آن در اجرای برنامه های فرهنگی تبلیغی خود برای کودکان و نوجوانان بهره مند شوند.

تشويق ها به دو نوع كلي رسمي تر و مخصوص جُنگ ها تقسيم مي شوند كه براي هر كدام بايد به صورت مجزا تشويق هايي را در نظر گرفت و با احتساب جوانب، آن را در اختيار مربي براي استفاده در برنامه هاي فرهنگي قرار داد.

مبلغان امور ديني و خصوصا مبلغان و مربيان مرتبط با كودك و نوجوان مي توانند كتاب "انواع تشويق ها" را از انتشارات دفتر تبليغات اسلامي خراسان رضوي واقع در چهار راه خسروي تهيه نمايند و مورد استفاده قراردهند.