تاریخ: ۱۳۹۱/۶/۱۶
نرم افزار يکصد و هشتاد پرسش
دانلود رایگان نرم افزار يکصد و هشتاد پرسش : پایگاه اطلاع رسانی رسالات نرم افزار از يکصد و هشتاد پرسش را برای دانلود شما آماده کرده است . با تشکر از سایت قائمیه اصفهان


يکصد و هشتاد پرسش
1 ـ چرا به دنبال خداشناسى برويم؟
2 ـ آيا مذهب زائيده جهل يا ترس، يا عواملى از اين قبيل است؟
3 ـ چرا ذات پروردگار را نمى توان درك كرد؟
4 ـ آيا آفريدگار هم آفريدگارى دارد؟
5 ـ چگونه به خداى ناديده ايمان بياوريم؟
6 ـ توحيد ذات، صفات، افعال و عبادت چيست؟
7 ـ چگونه دين فطرى است؟
8 ـ زنده بودن خدا چه مفهومى دارد؟
9 ـ تعدّد خدايان حكيم چه فسادى به دنبال دارد؟
10 ـ منظور از «لقاء اللّه» چيست؟
11 ـ منظور از «وجه الله» چيست؟
12 ـ منظور از «ثاراللّه» چيست؟
13 ـ منظور از «سميع» و «بصير» بودن پروردگار چيست؟
14 ـ منظور از صفات جمال و جلال چيست؟
15 ـ مفهوم محبت در مورد خداوند يعنى چه؟
16 ـ حقيقت اراده خداوند چيست؟
17 ـ منظور از سخن گفتن خدا چيست؟
18 ـ اسم اعظم چيست؟
19 ـ منظور از خشم و غضب الهى چيست؟
20 ـ مفهوم مكر در مورد خداوند يعنى چه؟
21 ـ آيا مشاهده خدا امكان پذير است؟
22 ـ چرا موسى (ع) تقاضاى رؤيت كرد؟
23 ـ عرش خدا چيست؟
24 ـ پيمان عالم ذرّ چيست؟
25 ـ هدايت و ضلالت از سوى خدا به چه معنا است؟
26 ـ تسبيح عمومى موجودات جهان به چه معناست؟
27 ـ آيا خدا در چيزى حلول مى كند؟
28 ـ علم خداوند به حوادث آينده چگونه تصور مى شود؟
29 ـ (بدا) چيست؟
30 ـ آيا توسل به اولياء با توحيد سازگار است؟
31 ـ چرا توبه مرتدّ فطرى پذيرفته نمى شود؟
32 ـ چرا هنگام دعا دست به سوى آسمان برمى داريم؟
33 ـ آيا تفاوتهاى طبيعى در انسانها با عدالت سازگار است؟
34 ـ آيا ايجاد تفاوت ازنظر روزى درميان مردم باعدالت سازگاراست؟
35 ـ فلسفه مصيبتها و گرفتاريهائى كه به انسان مى رسد چيست؟
36 ـ چرا خدا شيطان را آفريد؟
37 ـ آيا خلود در آتش با عدل الهى سازگار است؟
38 ـ خاتميت چگونه با سير تكاملى انسان سازگار است؟
39 ـ قوانين ثابت چگونه با نيازهاى متغير سازگار است؟
40 ـ پيامبر اسلام (ص) قبل از نبوت چه آئينى داشت؟
41 ـ آيا در تورات وانجيل بشارت به ظهور پيامبر اسلام (ص) آمده است؟
42 ـ پيامبران اولوالعزم چه كسانى بودند؟
43 ـ تعداد پيامبران چند تاست؟
44 ـ فرق نبوت، امامت و رسالت چيست؟
45 ـ نبوت و امامت در خردسالى چگونه ممكن است؟
46 ـ حقيقت اسرارآميز وحى چيست؟
47 ـ چگونه پيامبر (ص) امّى بود؟
48 ـ آيا معراج جسمانى بود يا روحانى؟
49 ـ هدف از معراج چه بود؟
50 ـ آيا معراج با علوم روز سازگار است؟
51 ـ آيا عصمت انبياء جنبه جبرى دارد؟
52 ـ فرق معجزه وكارهاى خارق عادت ساحران و مرتاضان چيست؟
53 ـ گناه آدم چه بود؟
54 ـ آيا تولّد عيسى (ع) تنها از مادر، مخالف علم روز نيست؟
55 ـ اگر آئين موسى (ع) كامل بود آئين مسيح و اسلام چه ضرورتى داشته است؟
56 ـ آيا معجزه شقّ القمر از نظر علوم روز ممكن است؟
57 ـ فرق آگاهى انبياء از غيب و آنچه كاهنان و مرتاضان پيشگوئى مى كنند چيست؟
58 ـ چگونه بين آيات ورواياتى كه بعضى علم غيب را از غير خدا نفى و بعضى اثبات مى كنند جمع كنيم؟
59 ـ آياامكان نسيان وفراموشى درانبياء باعصمت آنان سازگاراست؟
60 ـ روح القدس كيست؟
61 ـ چرا پيامبران از منطقه خاصّى برخاستند؟
62 ـ آيا پيامبر خدا (ايّوب) به بيمارى نفرت انگيز مبتلا شد؟
63 ـ ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است؟
64 ـ فلسفه تعدد همسران پيامبر (ص) چيست؟
65 ـ آيا قرآن تحريف شده است؟
66 ـ چگونه قرآن معجزه است؟
67 ـ آيا اعجاز قرآن منحصر به فصاحت و بلاغت آن است؟
68 ـ از كجا كه مثل قرآن را نياورده اند؟
69 ـ منظور از حروف مقطّعه در قرآن چيست؟
70 ـ آيا قرآن مندرجات تورات و انجيل را تصديق كرده است؟
71 ـ آيا جمع آورى قرآن در زمان پيامبر(ص) بود يا بعد از آن حضرت؟
72 ـ محكم و متشابه يعنى چه؟
73 ـ چرا بخشى از آيات قرآن متشابه است؟
74 ـ آيا بسم الله جزء سوره است؟
75 ـ چرا دادن قرآن به كفار حرام است؟
76 ـ امامت چيست؟ و آيا از اصول است يا فروع؟
77 ـ بحث امامت از چه زمانى آغاز شد؟
78 ـ اولوا الامر چه كسانى هستند؟
79 ـ اهلبيت چه كسانى هستند؟
80 ـ حادثه غدير چيست؟
81 ـ ولايت تكوينى و تشريعى چيست؟
82 ـ ماهيّت بيعت چيست؟ و چه تفاوتى با انتخابات دارد؟
83 ـ آيا بيعت نقشى در مشروعيّت رهبرى پيامبر يا امام دارد؟
84 ـ آيا اسلام كودك ده ساله پذيرفته است؟
85 ـ چرا امام حسن (ع) از كوزه زهر آلود آب نوشيد و چرا امام هشتم انگور زهر آلود تناول فرمود؟
86 ـ فلسفه انتظار چيست؟
87 ـ دلائل عقلى معاد كدام است؟
88 ـ آيا معاد جسمانى است يا روحانى؟
89 ـ شبهه آكل و ماكول چيست؟
90 ـ روح چيست؟ و اصالت آن چگونه قابل اثبات است؟
91 ـ اجل مسمّى (حتمى) و معلّق (غير حتمى) يعنى چه؟
92 ـ تجسّم اعمال از نظر علم روز چگونه است؟
93 ـ آيا رستاخيز براى حيوانات نيز وجود دارد؟
94 ـ عالم برزخ چيست و زندگى برزخى چگونه است؟
95 ـ آيا دنيا و آخرت باهم تضاد دارند؟
96 ـ آيا مخترعان و مكتشفان پاداش الهى دارند؟
97 ـ نامه اعمال چيست و فلسفه آن كدام است؟
98 ـ ترازوى سنجش اعمال در قيامت چگونه است؟
99 ـ حقيقت پل صراط چيست؟
100 ـ فلسفه شفاعت چيست؟ وآيا شفاعت تشويق به گناه نمى باشد؟
101 ـ آيا توحيد با شفاعت تضاد دارد؟
102 ـ فلسفه وضو و غسل چيست؟
103 ـ فلسفه تيمّم چيست؟
104 ـ طريقه شستن دستها و مسح سر و پا در وضو چگونه است؟
105 ـ توجّه به قبله در نماز چه لزومى دارد؟
106 ـ اسرار تغيير قبله چه بود؟
107 ـ فلسفه نماز چيست؟
108 ـ چرا بايد نماز را در اوقات معيّنى بخوانيم؟
109 ـ فلسفه روزه چيست؟
110 ـ آيا اختصاص نيمى از خمس به بنى هاشم تبعيض نيست؟
111 ـ فلسفه زكات چيست؟
112 ـ فلسفه و اسرار حجّ چيست؟
113 ـ هدف اسلام از جهاد چيست؟ و جهاد ابتدائى چرا؟
114 ـ اسلام چگونه بردگى را تأييد مى كند؟
115 ـ جزيه چيست و فلسفه آن چه مى باشد؟
116 ـ فلسفه تحريم جنگ در ماههاى حرام چيست؟
117 ـ اسلام چه حقوقى براى زنان قائل است؟
118 ـ فلسفه حجاب چيست؟
119 ـ چرا ارث مرد دو برابر ارث زن مى باشد؟
120 ـ چرا ديه زن نصف ديه مرد مى باشد؟
121 ـ فلسفه مهريّه براى زنان چيست؟
122 ـ چگونه اسلام تنبيه بدنى زن را جايز مى داند؟
123 ـ چرا مردان مى توانند بيش از يك همسر داشته باشند ولى زنان مجاز نيستند؟
124 ـ منظور از عدالت كه در شرائط تعدّد همسر ذكر شده چيست؟
125 ـ فلسفه ازدواج موقّت چيست؟
126 ـ آيا ازدواج موقّت در عصر پيامبر (ص) بوده است؟
127 ـ فلسفه محلّل چيست؟
128 ـ فلسفه نگهداشتن عدّه چيست؟
129 ـ فلسفه تحريم قمار چيست؟
130 ـ غنا چيست و فلسفه تحريم آن كدام است؟
131 ـ فلسفه تحريم زنا چيست؟
132 ـ فلسفه تحريم همجنس گرائى چيست؟
133 ـ فلسفه تحريم نوشابه هاى الكلى چيست؟
134 ـ فلسفه تحريم گوشت خوك چيست؟
135 ـ فلسفه تحريم آميزش جنسى در ايّام عادت چيست؟
136 ـ فلسفه تحريم ازدواج با محارم چيست؟
137 ـ هدف از آفرينش انسان چيست؟
138 ـ چرا خدا از آغاز انسان را كامل نيافريد؟
139 ـ هدف از تكامل انسان چيست؟
140 ـ چرا خدا مردم را آزمايش مى كند؟
141 ـ آيا سعادت و شقاوت انسانها ذاتى است؟
142 ـ فرق اسلام و ايمان چيست؟
143 ـ مقصود از شيطان در قرآن چيست؟
144 ـ حقيقت جنّ چيست؟
145 ـ حقيقت فرشته چيست؟
146 ـ رجعت چيست؟ و آيا امكان دارد؟
147 ـ فلسفه رجعت چيست؟
148 ـ حقيقت توكل و فلسفه آن چيست؟
149 ـ فلسفه دعا و نيايش چيست؟
150 ـ چرا گاهى دعاهاى ما مستجاب نمى شود؟
151 ـ نظر اسلام درباره جبر و اختيار چيست؟
152 ـ آيا ميان فرضيه تكامل و خداشناسى تضادى وجود دارد؟
153 ـ آيافرضيه تكامل انواع بانظريه قرآن پيرامون آفرينش آدم تضادى دارد؟
154 ـ حقيقت رؤيا چيست؟
155 ـ منظور از سنتهاى الهى چيست؟
156 ـ آيا چشم زدن واقعيت دارد؟
157 ـ آيا فال نيك و بد واقعيت دارد؟
158 ـ آيا قصاص بر خلاف عقل و عواطف انسانى است؟
159 ـ آيا مجازات قطع دست خشونت آميز است؟
160 ـ آيا همه صحابه افراد صالحى بوده اند؟
161 ـ ذوالقرنين كه بود؟
162 ـ چرا بعضى از ستمگران و گنهكاران غرق نعمتند و مجازات نمى بينند؟
163 ـ چرا ملل فاقد ايمان زندگى مرفّه دارند؟
164 ـ اگر روزى همه تقسيم شده پس چرا گروهى گرسنه اند؟
165 ـ علل عقب ماندگى مسلمين چيست؟
166 ـ داستان فدك چيست؟
167 ـ آيا ابوطالب مسلمان بود؟
168 ـ معيار در گناهان كبيره چيست؟
169 ـ چرا بايد نام خدا هنگام ذبح برده شود؟
170 ـ نظر اسلام درباره رهبانيت چيست؟
171 ـ مكاشفه و شهود قلبى يعنى چه؟
172 ـ تقسيم روزيها توسط پروردگار با تلاش براى زندگى چگونه قابل جمع است؟
173 ـ آيا نسخ در احكام جايز است؟
174 ـ آيا سعد و نحس ايام صحيح است؟
175 ـ آيا داستان اصحاب كهف با علم روزسازگار است؟
176 ـ منظور از آسمانهاى هفتگانه چيست؟
177 ـ آيا خاموش شدن منظومه شمسى و ستارگان در آستانه قيامت با علم روز هماهنگ است؟
178 ـ سحر چيست و نظر اسلام درباره آن چه ميباشد؟
179 ـ هدف از (تقيّه) چيست؟
180 ـ افسانه آيات شيطانى يا افسانه «غرانيق» چيست؟
پدید آورنده: آيت الله العظمی ناصر مکارم شيرازي 

دانلود نرم افزار :
 

جاوا آندروید

 

جاوا آندروید
 
منبع: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.