تاریخ: ۱۳۹۲/۸/۳
امر به معروف و نهي از منكر در سيره امام كاظم عليه السلام
امام فرمودند: راست گفتی. اگر بنده بود، از آقایش می‌ترسید.

بشر بن حارث بن عبد الرحمن از پارسایان معروف بغداد ثروتنمد و سرمایه دار بود و در دوران جوانی همواره با ساز و آواز و شراب و شهوترانی سر و کار داشت. روزی امام کاظم علیه السلام در بغداد، از کنار خانه او عبور کرد.صدای ساز و آواز شنید که از خانه می‌آمد. همان دم کنیزی برای ریختن زباله بیرون آمد. امام فرمود:‌ای کنیز! صاحب خانه، آزاد است یا بنده؟ کنیز گفت: آزاد است.

امام فرمودند: راست گفتی. اگر بنده بود، از آقایش می‌ترسید.

کنیز به خانه برگشت و امام از آن جا دور شد. بشر که کنار سفره شراب نشسته بود، به کنیز گفت: چرا دیر باز گشتی؟

کنیز گفت: مردی از این جا عبور کرد، با من چنین و چنان گفت. بشر از سخن امام کاظم علیه السلام تخت تاثیر قرار گرفت و همان دم سفره شراب و بزم را رها کرد، حتی آن قدر صبر نکرد که کفش بپوشد.با پای برهنه به دنبال امام حرکت کرد، تا این که به حضور امام کاظم علیه السلام رسیدو عذر خواهی کرد و توبه نمود و از شدت شرمندگی، نزد حضرت گریه کرد.

نگرش‌ها و برداشت ها

1-     نسبت به گناهان اطرافیان بی‌تفاوت نباشیم.

2-     انسان هر چقدر گناه کار باشد باز هم راه برگشت دارد.

3-     بندگی خداوند یعنی آزادی از اسارت دنیوی.

4-     کسی که بنده واقعی است هر کاری دلش بخواهد انجام  نمی‌دهد.

5-     پیروی از هوای نفس آزادی نیست بلکه عین اسارت است.

6-     آزادی به معنای بی‌بند و باری یعنی خسران اخروی

7-     هر چیزی قیمتی دارد و قیمت بندگی خداوند آزادی نفس از اسارت دنیا است.

8-     وقتی دل بیدار شود انسان از مادیات کنده می‌شود در واقع برای رسیدن به معنویات باید از دلبستگی‌ها گذشت. ( پابرهنه رفتن)

9-     در موقعیت‌های مقامی و مالی بالا هم باید از فرامین الهی اطاعت نمود.

10- جوانی بهترین زمان برای تغییر و تحول در مسیر زندگی است.

11- امام طریق معرفت الهی است وجودش نجات دهنده و سرمایه است.

12- کلام کوتاه ولی پر معنا تاثیر بیشتر دارد( کم گوی و گزیده گوی چون در).

13- امام لحظه بسیار مناسبی را جهت امر به معروف و نهی از منکر انتخاب نمودند.

14- یک لحظه تاخیر در توبه هم دیر است.( پای برهنه و دوان دوان)

15- نصیحت و امر به معروف به صورت غیر مستقیم تاثیر بیشتری بر جای می‌گذارد.

16- امر به معروف و نهی از منکر از طریق پیغام هم تاثیر گذار است.

17- گناه انسان را از بندگی خداوند خارج می‌کند.

18- در مقابل حقایق جبهه گیری نکنیم، تفکر درباره کلام حق باعث تحول می‌شود. پس تفکر و عقل بهترین محرک است.

19- احساس آزادگی و رهایی انسان را به غرور و هلاکت می‌کشد.

20- انسان باید بلافاصله بعد کشف حقیقت بدون درنگ مسیرش را به سوی حق تغییر دهد.

21- هیچ گاه برای تغییر و تحول دیر نیست حتی اگر در منجلاب گناه غرق شده باشد.

22- بندگی در اسلام به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند و فرستادگانش بالا ترین مقام‌های معنوی است لذا رسول اکرم اول عبد بودند و بعد رسول.

23- نوع امر به معروف و نهی از منکر بسته به نوع مخاطبین متفاوت است.

24- هیچ موقعیتی را برای تبلیغ خوبی‌ها و هدایت‌ها از دست نده.

25- گاهی برای هدایت زیر دست تو واسطه می‌شود. پس سخنش را بشنو.(کنیز)

26- گاهی فقط یک جمله از یک دل نورانی زندگی سیاهی را به سوی نور هدایت می‌کند.

27- اگر دنبال هدایت هستی از جرقه‌هایی که گوشه دلت را روشن می‌کند غفلت نکن.

28- گاهی لازم است در محیط گناه لحظه‌ای مکث کنی شاید کلامی از تو گره گشای ظلمتی باشد.

29- فکر نکن محیطی که تو در آن زندگی می‌کنی باید از هر گناهی پیراسته باشد . در سیره امام معصوم علیه السلام هم اهل گناه آشکار جولان می‌دادند. لکن با امر به معروف و نهی از منکر باید محیط را عوض کرد.

30- در توبه، سرعت سرنوشت ساز است.

31- هر ترسی نکوهیده نیست. گاهی یک ترس(ترس از خدا) باعث رشد می‌شود.