تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱
گزارش تصویری از فعالیت‌های گروه کودک و نوجوان
گزارش تصویری از فعالیت‌های گروه کودک و نوجوان دفتر تبلیغات خراسان -مشهد
 
 
گزارش تصویری از فعالیت‌های گروه کودک و نوجوان دفتر تبلیغات خراسان -مشهد