تاریخ: ۱۳۹۳/۴/۳۰
چگونگی پیدا شدن قبر حضرت علی (ع)
شيخ مفيد دراین باره روايتى نقل مي‌كند كه عبد الله بن حازم گفت: روزى با هارون الرشيد براى شكار از كوفه بيرون رفتيم و در پشت كوفه به غريين رسيديم، در آنجا آهوانى را ديديم و براى شكار آنها سگهاى شكارى و بازها را بسوى آنها رها نموديم.

حضرت علی (ع) هنگام شهادت 63 سال سن داشته و مدت امامتش نزديك سى سال و دوران خلافت ظاهريش نيز در حدود پنج سال بود. امام حسن و امام حسين عليه السلام به اتفاق چند تن ديگر به تجهيز او پرداخته و پس از انجام تشريفات مذهبى جسد آن حضرت را در پشت كوفه، در غرى كه امروز به نجف معروف است، دفن كردند و همچنان كه خود حضرت امير عليه السلام سفارش كرده بود براى اينكه دشمنان وى از بنى اميه و خوارج جسد ایشان را از قبر خارج نسازند و بدان اهانت و جسارت ننمايند محل قبر را با زمين يكسان نمودند.

در مورد پيدايش قبر حضرت على عليه السلام شيخ مفيد روايتى نقل مي‌كند كه عبد الله بن حازم گفت: روزى با هارون الرشيد براى شكار از كوفه بيرون رفتيم و در پشت كوفه به غريين رسيديم، در آنجا آهوانى را ديديم و براى شكار آنها سگهاى شكارى و بازها را بسوى آنها رها نموديم، آنها ساعتى دنبال آهوان دويدند اما نتوانستند كارى بكنند و آهوان به تپه‏اى كه در آنجا بود پناه برده و بالاى آن ايستادند و ما ديديم كه بازها بكنار تپه فرود آمدند و سگها نيز برگشتند، هارون از اين حادثه تعجب كرد و چون آهوان از تپه فرود آمدند دوباره بازها بسوى آنها پرواز كرده و سگها هم بطرف آنها دويدند آهوان مجددا به فراز تپه رفته و بازها و سگها نيز بازگشتند و اين واقعه سه بار تكرار شد! هارون گفت: زود برويد و هر كه را در اين حوالى پيدا كرديد نزد من آوريد. ما رفتيم و پيرمردى از قبيله بنى اسد را پيدا كرديم و او را نزد هارون آورديم. هارون گفت: اى شيخ مرا خبر ده كه اين تپه چيست؟ آن‌مرد گفت: اگر امانم دهى تو را از آن آگاه سازم! هارون گفت: من با خدا عهد مي‌كنم كه تو را از مكانت بيرون‏ نكنم و به تو آزار نرسانم. شيخ گفت: پدرم از پدرانش به من خبر داده است كه قبر على بن ابيطالب در اين تپه است و خداى تعالى آن‌را حرم امن قرار داده است، چيزى آنجا پناهنده نشود جز اينكه ايمن گردد!
هارون كه اين را شنيد پياده شد و آبى خواست و وضو گرفت و نزد آن تپه نماز خواند و خود را به خاك آن ماليد و گريست و سپس به كوفه برگشتيم .
در مورد مرقد مطهر حضرت امير عليه السلام حكايتى آمده است كه نقل آن در اينجا خالى از لطف نيست:
سلطان سليمان كه از سلاطين آل عثمان و احداث كننده نهر حسينيه از شط فرات بود چون به كربلاى معلى مي‌آمد به زيارت اميرالمؤمنين مشرف مي‌شد، در نجف نزديكى بارگاه شريف علوى از اسب پياده شد و قصد نمود كه محض احترام و تجليل تا قبه منوره پياده رود.
قاضى عسكر كه مفتى جماعت هم بوده در اين سفر همراه سلطان بود، چون از اراده سلطان با خبر گشت با حالت غضب به حضور سلطان آمد و گفت: تو سلطان زنده هستى و على بن ابيطالب مرده است. تو چگونه از جهت درك زيارت او پياده رفتن را عزم نموده‏اى؟ در اين خصوص قاضى با سلطان مكالماتى نمود تا اينكه گفت: اگر سلطان در گفته من كه پياده رفتن تا قبه منوره موجب كسر شأن و جلال سلطان است ترديدى دارد به قرآن شريف تفأل جويد تا حقيقت امر مكشوف گردد. سلطان سخن او را پذيرفت و قرآن مجيد را در دست گرفته و تفالا آن‌را باز نمود و اين آيه در اول صفحه ظاهر بود: فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى. سلطان رو به قاضى نمود و گفت: سخن تو برهنگى پاى ما را مزيد بر پياده رفتن نمود. پس كفشهاى خود را هم درآورده با پاى برهنه از نجف تا بروضه منوره راه را طى نمود، بطوري‌كه پايش در اثر ريگها زخم شده بود. سپس دستور دارد بارگاهی بالای قبر آن حضرت بسازند.
همچنين صاحب منتخب التواريخ از كتاب انوار العلويه نقل مي‌كند كه وقتى نادر شاه گنبد حرم حضرت امير عليه السلام را تذهيب نمود از وى پرسيدند كه بالاى قبه مقدسه چه نقش كنيم؟ نادر فورا گفت: يد الله فوق ايديهم. فرداى آن‌روز وزير نادر ميرزا مهدي‌خان گفت: نادر سواد ندارد و اين كلام به دلش الهام شده است، اگر قبول نداريد برويد مجددا سؤال كنيد. لذا آمدند و پرسيدند كه: در فوق قبه‌ی مقدسه چه فرموديد نقش كنيم؟ گفت: همان سخن كه ديروز گفتم!

منبع: سایت رشد