تاریخ: ۱۳۹۳/۶/۱۶
دستورالعملي براي اصلاح ريشه‌ي خيالات سوء
از جمله دستورالعمل‌هايي که در دفع خيالات بسیار مؤثر است، دستورالعمل آيت‌الله بهجت «رحمة‌الله‌عليه» است که به نظر مي‌رسد بهترين دستورالعمل براي مردم امروز باشد، با همان روشي كه ايشان مي‌گويند: که «اولاً: علم تو، استاد توست، ثانياً: گناه ‌نكن».

از جمله دستورالعمل‌هايي که در دفع خيالات مؤثر است، دستورالعمل آيت‌الله بهجت«رحمة‌الله‌عليه» است که به نظر مي‌رسد بهترين دستورالعمل براي مردم امروز باشد، با همان روشي كه ايشان مي‌گويند: که «اولاً: علم تو، استاد توست، ثانياً: گناه ‌نكن». ايشان مي‌دانند چه بگويند. کافي است شما خودتان را به آن بسپاريد، پس از مدتي احساس مي‌کنيد ديگر گرفتار خيالات آنچناني نيستيد

ممکن است ما متوجه نباشيم که پايگاه اين دستورالعمل در روح و قلب ما كجاست، ولي اگر عمل کنيم نتايج لازمه را به‌دست مي‌آوريم، او مي‌داند چه مي‌گويد جاي اين حرف امروز است، اين حرف مربوط به سيصد سال پيش نيست مرحوم قاضي«رحمة‌الله‌عليه» با توجه به روح زمان خودشان اين را نمي‌توانند بگويند. زمان يك جنس خاصي دارد، در اين زماني كه بنده و جناب‌عالي در آن هستيم و از يک طرف مردم آگاهي‌هاي حدّاقلي را در مورد دين دارند و از طرفي سيره‌ي علماء را مي‌شناسند، از دستورالعمل آيت‌الله بهجت«رحمة‌الله‌عليه» به‌‌شدت كار مي‌آيد. خودتان مي‌دانيد، راه ديگري هم نداريد.

سختي رياضت‌هاي ديني غير از سختي‌هايي است که اهل دنيا مي‌کشند، سختي رياضت‌هاي ديني، جانفزا است. مي‌پرسند: «چطوري رياضت بكشيم؟» رياضت يعني همين که در نماز، خيالي به سراغتان آمد که آن خيال مطلوب شما است، براي حفظ ارتباط با خدا، از آن دل بکنيم و اين کار از صعود به کوه اورست سخت‌تر است، اما اولاً: ممکن است. ثانياً: نتيجه‌بخش. دل کندن از مطلوب خود براي خدا و چشم برداشتن از آنچه نفس أمّاره دوست دارد به آن بنگرد، کار آساني نيست ولي انسان را از دنياي محدود و تنگ به عالم گسترده معنا و غيب سوق مي‌دهد. گفت:

تا خون نکني ديده و دل پنجه سال

از قال تو را ره ننمايند به حال

در ابتدا آدم فكر مي‌كند اصلاً نمي‌شود از اين ميل‌ها دل بکند، ولي بايد بداند راه دارد، همچنان يک نفر که معتاد به سيگار است بايد مدام به روح و قلب خود فرمان ‌دهد تا پس از مدت‌ها آرام‌آرام توجه آن از سيگارکشيدن به چيز ديگري سوق پيدا کند. انسان بايد دائم به خودش فرمان دهد كه بس است اين‌همه توجه به دنيا! اگر اين فرمان را همچنان ادامه دهد، و خود را در معرض تحريک حُبّ دنيا و حبّ نفس قرار ندهد، آرام‌آرام مي‌رسد به جايي که به لطف الهي با خيالات پاک هم‌آغوش است.

روي دستورالعمل حضرت آيت‌الله‌بهجت«رحمة‌الله‌عليه» وقت ‌بگذاريد، ايشان مي‌گويند: گناه ‌نكن. ممكن است شما در ابتدا كه خواستيد گناه ‌نكنيد، موفق ‌شويد، اما بعد دوباره گناه‌ كنيد. بسيارخوب، سعي ‌كنيد دوباره گناه ‌نكنيد. فرقش اين است كه ايشان، استاد شماست و مي‌داند با اين دستورالعمل آرام‌آرام «حضور» غلبه ‌مي‌كند و به جايي که بايد برسيد، مي‌رسید. دستور العمل ايشان دستورالعمل قابل عمل است، همين علمي که نسبت به خدا و معاد و نبوت و امامت داريد و حلال و حرام خدا را نيز مي‌دانيد، فعلاً براي عمل کافي است.[1]

با اميد آن‌که بتوانيم با رشد همه‌ي ابعاد وجودي خود، در تعادل کامل قرار بگيريم و به راحتي با حقايق قدسي مرتبط شويم.

[1] - براي شرح بيشتر موضوعِ اخير، مي‌توانيد به بحث‌هاي «دستورالعمل‌هاي سلوکي آيت‌الله بهجت«رحمة‌الله‌عليه»» رجوع فرماييد.

منبع: کتاب ادب خیال، عقل و قلب نوشته دکتر اصغرطاهرزاده