تاریخ: ۱۳۹۳/۷/۲۸
فضیلت واهمیت علم و علما از دیدگاه اسلام
از حضرت علی (ع) روایت شده که فرمودند: اگر مومنی بمیرد و ورقی از او بماند که در آن مسئله‌‌یی علمیه نوشته شده باشد وآن ورق حجابی خواهد شد میان او و آتش، و به هر حرفی که درآن ورق نوشته باشد خداوند عالم شهری به او عطا خواهد کرد که هفت برابر تمام دنیا باشد.

آیات و اخباری که در شرافت علم و فضیلت آن و وجوب تحصیلش رسیده بیش از آن است که بتوان در یک مقام جمع نمود، ولی بعضی از آن‌ها به قرار زیر است:

پروردگار عالم جل شانه می فرماید:

«اِنّما یَخشَی اللهَ مِن عِبادهِ العُلماءُ» یعنی از بندگان خدا علما از خدا می‌ترسند و بس.

و همچنین می‌فرماید: «هَل یَستوِی الّذینَ یَعلَمُونَ وَ الّذینَ لا یَعلمُونَ» یعنی آیا کسانی که عالم هستند و افرادی که عالم نیستند در مرتبه با یکدیگر مساوی هستند؟ نه چنین است.

و باز می‌فرماید: «و تِلکَ الاَمثالُ نَضرِبُها لِلنّاس و ما یَعقِلُها الّا العالِمونَ» یعنی ما در قرآن مثال‌ها برای مردمان بیان می‌فرماییم و آن‌ها را نمی‌فهمند مگر اهل علم.

و باز می‌فرماید: «وَ مَن یُوتِ الحِکمَهَ فَقَد اُوتِیَ خَیراً کَثیراً» یعنی هر که عطا کرده باشد به او علم و دانشمندی، به تحقیق که خیر بسیار به او عطا شده است.

و از حضرت رسول روایت شده که فرموده‌اند: علما ورثه انبیا هستند.

حضرت علی علیه السلام نیز می‌فرمایند: العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه. دانش سلطنت و قدرت است. هرکس آن را به دست آورد با آن یورش برد و هر کس آن را از دست بدهد بر او یورش برند.  

و درحدیث دیگر است که فرمودند: خداوندا رحمت کن خلفای مرا، بعضی عرض کردند: یا رسول الله، کیستند خلفای شما؟ فرمودند: کسانی که بعد ازمن می‌آیند و احادیث و آداب مرا روایت می‌کنند و به مردم می‌رسانند.

و نیزاز آن حضرت روایت شده که فرمودند: یا اباذر، ساعتی نشستن درمجلسی که در آن گفتگوی علمی باشد بهتر است نزد خدا و محبوب‌تر است از بیداری هزار شب که در هر شبی هزار رکعت نماز خوانده شود و محبوب‌تر است از هزار جهاد در راه خدا و از دوازده هزارمرتبه ختم قرآن و عبادت یکسال که روزهای آن را روزه بگیرند و شب‌های آن را احیا بدارند. و هر کس از خانه خود بیرون رود به قصد اخذ مسئله‌یی از مسائل علمیه به هر قدمی که برمی‌دارد خداوند عالَم می‌نویسد برای او ثواب پیغمبری از پیغمیران و ثواب هزار شهید از شهدای جنگ بدر و به هر حرفی که از عالِم بشنود و یا بنویسد شهری در بهشت به او عطا می‌فرماید و طالب علم را خدا دوست می‌دارد و ملایکه، و پیغمبران نیز او را دوست دارند و دوست ندارد علم را مگر اهل سعادت.

پس فرمودند: خوشا به حال طالبان علم و نظر کردن به روی علم بهتر است از آزاد کردن هزار بنده. و هرکه علم را دوست دارد بهشت برای او واجب است و داخل صبح و شام می‌شود با خشنودی خدا و از دنیا نمی‌رود مگر اینکه از شراب کوثر بنوشد و از میوه بهشت بخورد و در قبر کرم بدن او را نمی خورد و در بهشت رفیق حضرت خضر خواهد بود.

و از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده که فرمودند: اگر مومنی بمیرد و ورقی از او بماند که در آن مسئله‌‌یی علمیه نوشته شده باشد وآن ورق حجابی خواهد شد میان او و آتش، و به هر حرفی که درآن ورق نوشته باشد خداوند عالم شهری به او عطا خواهد کرد که هفت برابر تمام دنیا باشد.

و حضرت سیدالساجدین فرمودند: اگر مردم بدانند آنچه را که در طلب علم هست هر آینه به طلب علم خواهند رفت اگرچه باید خون‌های ایشان ریخته شود و به دریاها فرو روند.

و از اما محمد باقر روایت شده که می‌فرمایند: عالمی که به علم خود عمل کند، بهتر است از هفتاد هزار عابد.

و از امام جعفر صادق روایت شده که فرمودند: اگر مردم فضیلت شناخت خدا را بدانند چشم نخواهند انداخت به متاع دنیا و نعمت های آن و دنیا در نظر ایشان کمتر خواهد بود از آنچه بر آن راه می‌روند که خاک می باشد و متنعم و متلذذ خواهند شد به معرفت خدا مانند تلذذ کسی که همیشه در روضه‌های بهشت با اولیای خدا بوده باشد. معرفت خدا انیسی‌ست از هر وحشتی و رفیق است در هر تنهایی و نورهر ظلمتی‌ست و قوّت هر ضعیفی‌ست و شفای هر دردی‌ست.

منبع : کتاب معراج السعاده ملا احمد نراقی، ص 83 و 84