تاریخ: ۱۳۹۴/۳/۱۸
جلسه تجربه پژوهی روحانیون فعال فرهنگی برگزار شد
روحانی مقدم مدیر کانون بحث و انتقاد دینی شهیدهاشمی نژاد: هدف از برگزاری این جلسات را شناسایی گروه های فعال فرهنگی حوزوی و استفاده از تجربیات آنها در عرصه تبلیغ دینی و فعالیتهای فرهنگی اجتماعی عنوان کرد

جلسه تجربه پژوهی فعالیتهای فرهنگی با محوریت روحانیون فعال فرهنگی در مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی خراسان رضوی برگزار شد

این جلسه  به همت پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و کانون بحث وانتقاد دینی شهید هاشمی نژاد دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد

روحانی مقدم مدیر کانون بحث و انتقاد دینی شهیدهاشمی نژاد: هدف از برگزاری این جلسات را شناسایی گروه های فعال فرهنگی حوزوی  و استفاده از تجربیات آنها در عرصه تبلیغ دینی و فعالیتهای فرهنگی اجتماعی عنوان کرد که پس از برگزاری این جلسات و نقد و بررسی فعالیتهای گروه ها ،گروه های شاخص و موفق از سوی پژوهشکده مطالعات اسلامی به سازمان فرهنگی هنری شهرداری مشهد معرفی خواهند شد جهت استفاده از دانش و تجربیات آنها وحمایت از آنها 

موضوع این جلسه نقد و بررسی  گروه  فرهنگی تبلیغی راز دانه با مدیریت حجت الاسلام عباس علینژاد و گروه فرهنگی تبلیغی دانش و رویش با مدیریت حجت الاسلام حسین میرزایی بود

شایان ذکر است این دو گروه از گروه های فعال در حوزه کودک می باشند

جلسه تجربه پژوهی با حضور دكتر محمدسعيد عبد خدايي،رئيس پژوهشكده مطالعات اسلام دانشگاه فردوسی ،حجت الاسلام عیسی نژاد مدیر کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی.دکتر باغگلی  و چند نفر از طلاب و اساتید حوزه کودک (حوزوی ودانشگاهی) برگزار شد