حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۱ فروردين     
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
پایگاه فرهنگی تبلیغی رسالات:
 فنون برقراری ارتباط مؤثر مبلّغان فرقه‌ای و شیوه‌ی جذب به فرقه
در یک فرآیند تبلیغی به منظور جذب فرد یا گروهی به یک فرقه مشخص، مبدأ این فرآیند، مبلغ، پیام آن دعوت به آن گروه یا فرقه و مقصد تبلیغ، مخاطب و جذب او به آن آیین است. در این میان مبلغ از ابزار و روش‌های تبلیغی روزآمد و مؤثر بهره برده و تلاش می‌کند زمینه...

اهمیت، جایگاه و کارکرد

در این بخش تلاش خواهد شد تا از اهمیت و جایگاه فنون و مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر توسط مبلّغان فرقه‌ها سخن گفته شود و نشان داده شود که چگونه با استفاده از این روش‌ها به جذب افراد به فرقه‌ی موردنظر اقدام می‌کنند. مشاهدات و یافته‌ها حاکی از آن است که در راهبردهای تبلیغی و توسعه فرق، اهتمام و توجه ویژه‌ای به تجهیز مبلّغان به این فنون مصروف شده و آموزش‌های ویژه‌ای برای این منظور تمهید شده است. البته بدیهی است که هدف این متن بزرگنمایی مهارت‌ها و توانایی‌های مبلغان نیست و بنا نبوده با کلی گویی به آن‌ها امتیازاتی منتسب شود که بسیاری از آن‌ها فارغ از آنند. بلکه هدف نشان دادن اهمیت فراگیری این مهارت‌ها توسط آنان و تأکید فرقه بر آموزش در این عرصه‌هاست که گزارشات نیز مؤید این اهتمام فرق است.

1) اهمیت شناسی برقراری ارتباط مؤثر از سوی مبلغان فرقه‌ای

در یک فرآیند تبلیغی به منظور جذب فرد یا گروهی به یک فرقه مشخص، مبدأ این فرآیند، مبلغ، پیام آن دعوت به آن گروه یا فرقه و مقصد تبلیغ، مخاطب و جذب او به آن آیین است. در این میان مبلغ از ابزار و روش‌های تبلیغی روزآمد و مؤثر بهره برده و تلاش می‌کند زمینه گرایش و جلب علاقه مخاطب را فراهم آورد.

این واقعیت که انسان تحت سیطره و نفوذ کلمات است سبب می‌گردد مبلغان بتوانند با مهادت آموزی در شیوه بیان و کسب فنون برقراری ارتباط نقش بسزایی در گسترش و نفوذ فرقه‌ها داشته باشند. شواهد نشان می‌دهد بسیاری از موفقیت‌های تبلیغی مبلغان عرفان‌های نوظهور و سایر فرق انحرافی مرهون محتوا و پیام نبوده بلکه مدیون انتقال زیبا و مناسب پیام است. بر همین اساس مهارت‌های ارتباط مؤثر تا بدان حد اهمیت دارد که می‌تواند ضعف‌ها و نقایص محتوا را پوشانده و تصویر کاذب و آراسته‌ای از ان فرقه عرضه نماید.

این فنون و مهارت‌ها به مبلغ می‌آموزد که سخن را از کجا آغاز و به کجا ختم کند؛ در هر بخش از بحث به چه مطالبی و چگونه بپردازد؛ چگونه مخاطب را تحت نفوذ و سیطره خود درآورده و احساسات وی را به نقطه مورد نظر خود هدایت کند؛ چگونه نقاط حساس ذهنی و علایق مخاطب را شناسایی و تحریک نماید و با ایجاد فضای محبت‌آمیز انگیزه‌ی او را به پیگیری محتوای عرضه شده جلب کند؛ هم‌چنین به مبلغ این امکان را می‌دهد فنون کنترل و مدیریت حالت چهره و چشم‌ها، فراز و فرود و تن صدا، نحوه ایستادن و حرکت کردن و استفاده از دست‌ها و نیز مکان و زمان سکوت و تمرکزبخشی مجهز شود.

اطلاع‌دهی و آشناسازی نسل جوان با این مهارت‌ها موجب می‌شود آنان بتوانند میان پیام و مهارت‌های انتقال پیام تمایز و تفکیک قایل شده و با کسب خودآگاهی لازم، تشخیص دهند احساس بهجت و رضایت حاصل‌شده از گفتگو با مبلّغ، تا چه میزان ناشی از مهارت‌ها و نفوذ کلام و مغالات بکار رفته در بیان وی بوده و تا چه حد ناشی از زیبایی و اتقان محتوای انتقال داده شده است. اگر این قدرت سنجش و تحلیل در افراد جامعه تقویت شود، جلوی بسیاری از شیادی‌ها و فرصت‌طلبی‌های راهزنان فرهنگی و دینی گرفته خواهد شد.

2) اصول برقراری ارتباط  موثر

تمام فرایند ارتباط‌گیری و تاثیرگذاری بر مخاطب تحت لوای اصول زیر صورت می‌گیرد و مبلّغ تلاش می‌کند فعالیت خود را با لحاظ مواردزیر انجام دهد:

1-2) اصل فعالیت تدریجی و اقدام گام به گام: مبلّغ با تحذیر از از اقدامات دفعی و تعجیلی تلاش می‌کند با استفاده از روش «غیرمستقیم‌گویی» آغاز و به‌تدریج علابق مخاطب را به سمت محتوای موردنظر خود جلب کند. لذا هدف و گام‌های خود را در بازه‌های زمانی مختلف تقسیم و از طریق مرحله‌بندی فعالیت‌های خود، اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را پیگیری می‌نماید. براین اساس وی از ابتدا به دنبال اهداف غایی خود یعنی جذب به فرقه نرفته و در مراحل اول صرفا به دنبال اعتمادسازی، ایجاد ابهام، طرح پرسش‌های دغدغه‌آفرین و انگیزه‌سازی برای ارتباطات بعدی می‌باشد.

در همین راستا، مبلّغ بسته به میزان ارتباط و فرصت در اختیار برای انتقال پیام خود به مخاطب، حجم بحث و نحوه‌ی ارائه‌ی آن را تعیین می‌کند. مثلا برای مخاطبینی که در فرصت کوتاهی و به عنوان نمونه به واسطه‌ی همسفری در یک سفر کوتاه با آن‌ها ارتباط گرفته است، به طرح پرسش‌های کلیدی، دادن آدرس ایمیل و یا سایتی برای مراجعه‌ی وی و معرفی و ارائه‌ی کتب و جزوات جیبی اقدام می‌نماید.

2-2) اصل آزادی‌خواهی: آزادی و آزادی‌خواهی به عنوان گوهر و سرمایه‌ی ارزشمند و فطرت خواه آدمی، مور سوء استفاده‌ی مبلّغان فرقه‌ای قرار می‌گیرد. آنان خود را مدافع و طالب آزادی نشان می‌دهند و در مذمت تحمیل عقیده، تحجر، تعصب و انقیاد فکری باب سخن را می‌گشایند.

از فنون و مهارت‌های اساسی برقراری ارتباط موثر که به عنوان یک اصل برای مبلّغ لازم‌الاتباع است، نشان دادن چنین تصویری در مراحل اولیه و مدیریت و جهت دادن آن به سمت نادیده‌پرفتن آزادی به نفع فرمان‌برداری و تبعیت از فرقه در مراحل بعدی است. به طوری که همان مبلّغ منادی آزادی و آزادی‌خواهی، در مراحل پس از جذب مخاطب به فرقه، از ضرورت تسلیم و تبعیت محض از تشکیلات و تعطیلی آزادی فکری و سپردن عنان تفکر وتصمیم‌گیری به دست رهبران فرقه سخن می‌گوید.

3-2) اصل کما‌ل‌طلبی و کمال‌خواهی: مبلّغ با استفاده از میل فطری کمال‌خواهی و کمال‌جویی در نهاد انسان، خود و آیینی را که برای آن تبلیغ می‌کند رافع نقایص ادیان و مذاهب پیشینی و ارائه دهنده‌ی طریق و مسیر کمال معرفی می‌کند. وی تلاش‌ می‌کند تمام همت خود را به کار گیرد تا نقایص، ضعف‌ها و کاستی‌های فرقه را پوشانده و از معرض دید مخاطب دور نگه دارد.

4-2) اصل پذیرش، سعه‌ی صدر و احترام متقابل: در گام‌های اولیه‌ی تبلیغ فرقه‌ای، اصول اخلاقی برجسته گشته و مبلّغ تلاش می‌کند تصویر فردی متخلّق و دارای سجایای اخلاقی را از خود برجای گذارد. وی مخاطب را از هر صنف، قشر و ویژگی به گرمی پذیرفته و با سعه‌ی صدر و احترام متقابل تلاش می‌کند نظر مساعد او را جلب کند.

5-2) اصل توجه به تفاوت‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی مخاطب: آن‌گاه یک ارتباط‌گیری می‌تواند موثر و منتج به نتیجه شود که تفاوت‌های فردی در نحوه‌، محتوا، شیوه و ابزار تبلیغ ملحوظ شود. بر این اساس، متناسب با ویژگی‌های شخصیتی و روانی مخاطب، مبلّغ به رفتار و واکنش متناسب دست می‌زند.

6-2) اصل تاکید بر وجوه مشترک: تمام همت یک مبلّغ فرقه‌ای بر آن است که وجوه مشترک را برجسته ساخته و از طرح مباحث اختلافی که موجب طرد مخازب می‌شود اجتناب نماید.

گاهی نیز عمدا وجوه اختلافی پنهان شده و به گونه‌ای قلمداد می‌شود که فرقه‌ی مورئ تبلیغ متناسب‌ترین پاسخ به نیازها و تمایلات مخاطب است.

7-2) اصل انتخاب روش‌ها و ابزارهای مناسب: تنوع ابزارها و راه‌های ارتباط‌گیری به ویژه در دوران معاصر به مبلّغ این امکان را می‌دهد که دست به انتخاب زده و بهترین ان‌ها را متناسب با ویژگی‌ها و اقتضاعات زمانی و مکانی به کار گیرد.

8-2) اصل نیازشناسی: یک فرقه معمولاً در پاسخ به برخی نقایص و نیازهای موجود در یک جامعه به وجود آمده و خود را منجی و مرتفع کننده‌ی این خلاءها معرفی می‌کنند. در عرصه‌ی تبلیغ فرقه‌ای نیز تلاش می‌شود به نیازسنجی جامعه، اقتضاعات عصری و تمایلات مخاطب پرداخته شود و نسخه‌ای متناسب با نیازهای او عرضه گردد.

9-2) اصل موقعیت شناسی: این مثل معروف که «هرسخن جایی و هرنکته مکانی دارد» در زمره‌ی مهارت‌های برقراری ارتباط موثر و مورد توجه مبلّغان انحرافی است. آنان به شناسایی ویژگی‌های بومی و جغرافیایی و شرایط و وضعیتی که ارتباط در آن برقرار می‌شود می‌پردازند و با فرصت‌طلبی، به انتقال محتوا اقدام می‌کنند.

تاريخ: ۱۳۹۴/۵/۱۱
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:
سامانه اعزام مبلغ دفتر تبلیغات سمتا
نقد مسیحیت
کوثر هدایت 98
نقد فرق تصوف و دراویش
تربیت مبلغ خواهران
کارگاه مطالعات سینمایی
نقد عرفان های نوظهور
پاسخگویی به شبهات مذهبی
زمانبندی امتحانات بینش مطهر
فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه
پاتوق داستان
ایپرسش
دانلود نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی
فرم ارسال اخبار شما
لینکستان سایت‌های مرتبط
آخرین اخبار سایر خبرگزاریها
  صفحه اصلی  |   گزارش از مطالب  |   درباره ما  |   اخبـــار  |   دانلود نرم افزار 
Copyright © 2010. All rights reserved.
Developed by WebBox Portal