حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين     
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
پایگاه فرهنگی تبلیغی رسالات:
 شیوه های مناسب تبلیغ و دعوت به دین
یکی از چیزهایی که قرآن مجید راجع به سبک و روش تبلیغ روی آن تکیه کرده است، کلمه "البلاغ المبین" است، یعنی ابلاغ و تبلیغ واضح، روشن، آشکارا. مقصود از این واژه روشن و آشکارا چیست؟ مقصود مطلوب بودن، سادگی، بی پیرایگی پیام است به طوری که طرف در کمال سهولت و سادگی...

تبلیغ

تبلیغ، مرحله شناساندن و خوب رساندن است، پس مرحله شناخت است. وظیفه‌‌ای که هر مسلمان از نظر تبلیغ دارد، این است که باید این احساس در او پیدا بشود که به نوبه خودش حامل پیام اسلام است و اولین شرط رساندن یک پیام الهی این است که از هرگونه وسیله‌ای نمی‌توان استفاده کرد. یعنی برای این‌که پیام الهی رسانده بشود و برای این‌که هدف مقدس است، نباید انسان این جور خیال بکند که از هر وسیله که شد برای رسیدن به این هدف باید استفاده بکنیم، می‌خواهد این وسیله مشروع باشد و یا نامشروع. می‌گویند «الغایات، تبرر المبادی»، یعنی نتیجه‌ها مقدمات را تجویز می‌کنند. همین قدر که هدف، هدف درستی بود، دیگر به مقدمه نگاه نکن. چنین اصلی، مطرود است. ما اگر بخواهیم برای یک هدف مقدس قدم برداریم، از یک وسیله مقدس و حداقل از یک وسیله مشروع می‌توانیم استفاده بکنیم. اگر وسیله نامشروع بود، نباید به طرف آن برویم.

یکی از چیزهایی که قرآن مجید راجع به سبک و روش تبلیغ روی آن تکیه کرده است، کلمه "البلاغ المبین" است، یعنی ابلاغ و تبلیغ واضح، روشن، آشکارا. مقصود از این واژه روشن و آشکارا چیست؟ مقصود مطلوب بودن، سادگی، بی پیرایگی پیام است به طوری که طرف در کمال سهولت و سادگی، آن را فهم و درک نماید. پیامبران آن‌چنان ساده و واضح بیان می‌کردند که همان طوری که بزرگترین علماء می‌فهمیدند و استفاده می‌کردند، آن بی‌سوادترین افراد هم لااقل در حد خودش و به اندازه ظرفیت خودش استفاده می‌کرد.

مسئله دوم که قرآن مجید در مسئله تبلیغ روی آن تکیه می‌کند، چیزی است که از آن به "نصح" تعبیر می‌نماید. ما معمولاً نصح را به خیرخواهی ترجمه می‌کنیم. البته این معنا درست است ولی ظاهراً خیرخواهی عین معنی نصح نیست، لازمه معنی نصح است. "نصح" ظاهرا در مقابل "غش" است. شما اگر بخواهید به کسی شیر بفروشید، ممکن است شیر خالص به او بدهید و ممکن است خدای ناخواسته شیری که داخلش آب کرده اید بدهید، نصح در مقابل غش است.

ناصح واقعی آن کسی است که خلوص کامل داشته باشد. توبه نصوح یعنی توبه خالص. مبلغ باید ناصح و خالص و مخلص باشد، یعنی در گفتن خودش هیچ هدف و غرضی جز رساندن پیام که خیر آن طرف است، نداشته باشد.

مسئله دیگر، مسئله اخلاق و خلوص است. «الناس کلهم هالکون الا العالمون و العالمون هالکون الا العاملون و العاملون هالکون الا المخلصون و المخلصون علی خطر عظیم»؛ مردم در هلاکند مگر اینکه آگاه و عالم باشند جاهل، نمی‌تواند راهی را پیدا بکند، و علماء نیز در هلاکند مگر آن‌ها که عاملند و عاملان نیز در هلاکند مگر آن‌ها که مخلصند، و مخلصان تازه در خطرند. در حدیث است که: «خلص العمل فان الناقد بصیر بصیر»؛ عمل را پاک تحویل بده که آن‌که نقاد است، نقد می‌کند، آن صرافی که به این سکه رسیدگی می‌کند خیلی آگاه است.

مسئله دیگر، مسئله متکلف نبودن است. تکلف، در موارد مختلفی به کار می‌رود و در واقع به معنی به خود بستن است که انسان چیزی را به زور به خود ببندد. این، در مورد سخن هم به کار می‌رود. به افرادی که در سخن خودشان به جای این‌که فصیح و بلیغ باشند، الفاظ قلمبه و سلمبه به کار می‌برند، می‌گویند متکلف. در حدیث است که کسی در حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در صحبت‌های خود کلمه‌پردازی‌های قلمبه و سلمبه می‌کرد، پیغمبر اکرم فرمود: «انا و اتقیاء امتی برآء من التکلف»؛ من و پرهیزکاران امتم از این‌گونه حرف زدن و به خودبندی در سخن، بری و منزه هستیم، پرهیز می‌کنیم.

مسئله دیگر که قرآن مجید در سبک و روش تبلیغی پیغمبران نقل می‌کند، تواضع و فروتنی است «نقطه مقابل استکبار». کسی که می‌خواهد پیامی را، آن هم پیام خدا را به مردم برساند، باید در مقابل مردم، در نهایت درجه فروتن باشد، یعنی پر مدعائی نکند، اظهار انانیت و منیت نکند، مردم را تحقیر نکند. باید در نهایت خضوع و فروتنی باشد. قرآن کریم از زبان نوح علیه‌السلام خطاب به گروهی از قومش می‌فرماید: «او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم»؛ آیا تعجب می‌کنید که پیام پروردگار شما، ذکر پروردگار شما، مایه تنبیهی که از طرف پروردگار شما است، بر مردی از خود شما بر شما آمده است؟ (اعراف، آیه 63) عبارت «من ربکم» نشان دهنده این است که نمی‌خواهد خدا را بخودش اختصاص بدهد و در چنان مقامی، بگوید خدای من، شما که قابل نیستید تا بگوید خدای شما.

بعد می‌‌گوید «علی رجل منکم»؛ بر مردی از خود شما، من هم یکی از شما هستم. شما ببینید چقدر تواضع در این آیه کریمه افتاده است که خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید: «قل انما انا بشر مثلکم»؛ بگو به مردم من هم بشری مثل شما هستم. (فصلت، آیه 6) «یوحی الی»؛ بر یکی از امثال خود شما وحی نازل می‌شود.

یکی دیگر از خصوصیات بسیار بارز سبک تبلیغی پیغمبران که شاید در مورد رسول اکرم بیشتر آمده است، مسئله تفاوت نگذاشتن میان مردم در تبلیغ اسلام است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تبلیغ اسلام سهل‌گیر بود نه سخت‌گیر، بیشتر بر بشارت و امید تکیه می‌کرد تا بر ترس و تهدید. به یکی از اصحابش که برای تبلیغ اسلام به یمن فرستاد دستور داد که: «یسر و لاتعسر و بشر و لاتنفر»؛ آسان بگیر و سخت نگیر، نوید بده (میل‌ها را تحریک کن) و مردم را متنفر نساز!»

در کار تبلیغ اسلام تحرک داشت به طائف سفر کرد، در ایام حج در میان قبایل می‌گشت و تبلیغ می‌کرد. یک بار علی علیه‌السلام و بار دیگر معاذ بن جبل را به یمن برای تبلیغ فرستاد، مصعب بن عمیر را پیش از آمدن خودش برای تبلیغ مردم مدینه به مدینه فرستاد، گروه فراوانی از یارانش را به حبشه فرستاد آن‌ها ضمن نجات از آزار مکیان، اسلام را تبلیغ کردند و زمینه اسلام نجاشی پادشاه حبشه و نیمی از مردم حبشه را فراهم کردند در سال ششم هجری به سران کشورهای جهان نامه نوشت و نبوت و رسالت خویش را به آن‌ها اعلام کرد در حدود صد نامه از او باقی است که به شخصیت‌های مختلف نوشته است.

شیوه های تبلیغ با توجه به آیات و روایات

1) یادآوری نعمت‌ها و رحمت‌های الهی

تبلیغ در صورتی مؤثر است که علاوه بر این‌که مردم، مبلغ را به خاطر علم و تقوی، نظافت و نظم و اخلاقش بپسندند خداوند را نیز دوست داشته باشند تا به دستوراتی که مبلغ می‌دهد به خاطر عشق به خدا عمل کنند. برای ایجاد این حب باید عظمت نعمت‌های او برای مردم یادآوری شود. گاهی نعمت‌‌های کلی مانند نعمت سلامتی و حیات، نعمت علم و ایمان و گاهی نعمت‌های جزئی مانند نعمت چشم و لب و دهان. قرآن کریم در صدها آیه نعمت‌های الهی را برشمرده تا بدین وسیله عشق خداوند در دل مردم زنده شود و دستوراتش را با جان و دل بپذیرند؛ «یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و الذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا الله اندادا و انتم تعلمون»؛ ای مردم خدایی را بپرستید که آفریننده شما و پیشینیان شماست، امید است که پارسا و منزه شوید. خدایی که زمین را فرش و آسمان را سقف قرار داد و به وسیله باران میوه‌های گوناگون برای روزی شما از زمین رویاند پس برای او نظیر و مانندی قرار ندهید در حالی که آگاهید. (بقره، آیه 21 و 22)

نعمت استقلال و آزادی

«و اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فاواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون»؛ ای مؤمنان به یاد آرید زمانی را که در بین دشمنان بسیار، عده کمی بودید، شما را در سرزمین مکه خوار و ذلیل می‌شمردند و از هجوم مشرکان بر خود ترسان بودید. پس خداوند شما را در پناه خود آورد و به یاری خود، نیرومندی و نصرت به شما عطا فرمود و از بهترین طعام‌ها روزی کرد، باشد که شکر نعمتش به جای آرید. (انفال، آیه 26)

نعمت پیروزی بر دشمن

«یا ایها الذین امنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جائتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها»؛ ای مؤمنان، نعمت خدا را به یاد آرید آن‌گاه که لشکری بر ضد شما جمع شدند، پس ما بادی تند و سپاهی که با چشم نمی‌دیدید بر آن‌ها فرستادیم. (احزاب، آیه 9)

نعمت رزق و روزی

«یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء و الارض»؛ ای مردم، نعمت خدا را به یاد آرید. آیا جز خداوند، آفریننده‌ای هست که از آسمان و زمین به شما روزی دهد. (فاطر، آیه 3)

نعمت وحدت

«و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم»؛ نعمت خدا را به یاد آرید که بین قلب‌های شما الفت و دوستی برقرار کرد هنگامی که با یکدیگر دشمن بودید. (آل عمران، آیه 103)
نعمت رهبری و هدایت 

«یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء»؛ ای قوم، نعمت خدا را بر خودتان به یاد آرید هنگامی که بین شما رسولانی را قرار داد. (مائده، آیه 25) هم‌چنین مبلغ باید بر این نکته تأکید کند که دین اسلام، دین رحمت است و هیچ‌گاه در رحمت بر روی بندگان بسته نیست. چه بسا بندگان گناهکاری که بخواهند توبه کنند و به سوی پروردگارشان بازگردند که باید راه را برایشان باز گذاشت؛ «الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده»؛ آیا ندانسته‌اند که خداوند توبه بندگانش را می‌پذیرد. (توبه، 104) «غافر الذنب و قابل التوب»؛ خداوند بخشنده گناه و توبه‌پذیر است. (مؤمن، آیه 3) اوصاف دیگر خداوند متعال هم‌چون: غفور، غفار، رئوف و ودود نیز حاکی از باز بودن در رحمت است. رحمت خداوند تنها به پذیرش توبه محدود نمی‌شود بلکه علاوه بر آن بدی‌ها و گناهان را نیز تبدیل به خوبی و ثواب می‌‌کند؛ «یبدل الله سیئاتهم حسنات»؛ خداوند بدي‌هايشان را به نيكي‌ها تبديل مى‏‌كند. (فرقان، آیه 70) و «ان الحسنات یذهبن السیئات»؛ خوبي‌ها بدي‌ها را از ميان مى‌‏برد. (هود، آیه 114)

2) تحریک عواطف

خداوند متعال از این شیوه برای تربیت انسان‌ها استفاده می‌‌کند به طور مثال برای دور نمودن مردم از غیبت کردن، آن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه می‌کند که با توجه به نفرت انسان از مرده‌خواری عواطف و احساسات را برمی‌انگیزد؛ «ایحب احدکم ان یائکل لحم اخیه میتا»؛ آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‏‌اش را بخورد. (حجرات، آیه 12) حضرت ابراهیم  علیه‌السلام عموی خود آزر را با لفظ «یا ابت»؛ ای پدرم خطاب می‌فرمود تا شاید از این راه دلش نرم شده، عاطفه‌اش برانگیخته و به راه راست هدایت شود. (مریم، آیه 42) به خاطر حفظ عواطف و احساسات مردم در سوره حجرات به ما سفارش شده که از یکدیگر به زشتی یاد نکنید. اسلام به ما سفارش کرده است که حتی کودکان را با نام خوب و کنیه صدا بزنید، اگر کودکی در جایی نشست او را بلند نکنید. اگر سخنی گفت گوش دهید، اگر به او قولی دادید عمل کنید. در سلام کردن میان فقیر و ثروتمند فرقی نگذارید. در میهمانی‌ها هم فقیران را دعوت کنید و هم ثروتمندان را.
در امر به معروف و نهی از منکر، کلام نرم به کار ببرید. هرگز خود را یک‌طرفه، بر حق ندانید و انصاف را رعایت کنید. این‌ها همه برای حفظ عواطف و احساسات است. قرآن برای ترساندن مردم از تقسیم ناعادلانه ارث عواطف پدری را تحریک کرده و فرزندان یتیمش را در مقابل چشمان او مجسم می‌سازد؛ «و لیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم»؛ باید از خدای بترسند کسانی که اگر پس از مرگ خویش فرزندانی ناتوان بر جای گذارند از سرنوشت آن‌ها بیم‌ناکند. (نساء، آیه 9) و برای ترغیب فرزندان به احترام والدین و توهین نکردن به آن‌ها پیری و ناتوانی آن‌ها را مطرح کرده و می‌فرماید: «و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما و قل لهما قولا کریما»؛ و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آن‌ها [حتى] اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آن‌ها سخنى شايسته بگوى. (اسراء، آیه 23)

برای دور نمودن مردم از انفاق ریایی یا انفاق با منت و آزار قرآن کریم چنین تمثیلی را بیان می‌فرماید: آیا می‌خواهید یکی از شما باغی داشته باشد از درخت خرما و انگور که در زیر آن درختان، جوی‌های روان و در آن هرگونه میوه موجود باشد ناگاه ضعف و پیری برای او فرا رسد «که هیچ کاری نتواند انجام دهد» و او، فرزندان کوچک و ناتوانی داشته باشد «که به کاری قادر نیستند» و در باغ او بادی آتش بار افتد و همه را بسوزاند و تنها منبع درآمد کودکان ضعیفش نابود شود؟ «حال کسی که به ریا و منت یا اذیت انفاق کند اینگونه است. (بقره، آیه 266) در این مثال، مسایل پیری، کودک، ضعف، آتش‌سوزی و فقر مطرح است که همه برای برانگیختن عواطف و احساسات است و برای ترغیب مردم به یاری یتیمان، روحیه برادری را زنده می‌کند؛ «و یسئلونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم»؛ و از تو سؤال می‌کنند که با یتیمان چگونه رفتار کنند. در جواب بگو اصلاح کارشان بهتر است و اگر با آن‌ها رفت و آمد کنید رواست چرا که برادران دینی شما هستند. (بقره، آیه 220) حضرت عیسی  علیه‌السلام برای برداشتن عذاب از مردم، در هنگام دعا با جمله‌ای عاطفی از خداوند می‌خواهد؛ خدایا اگر بنی اسرائیل را عذاب کنی همه بندگان تواند؛ «ان تعذبهم فانهم عبادک» (مائده، آیه 118)

3) سؤال کردن از مخاطب

از آن‌جا که انسان به طور فطری و طبیعی مسایلی را بدون تلقین و تبلیغ درمی‌یابد، باید در تبلیغ از همان یافته‌های عقل و فطرت و وجدان افراد استفاده کرد. لذا بعضی مطالب را باید با سؤال از فطرت انسان‌ها به آنان رساند که اگر فطرت انسانی نمرده باشد حتماً قضاوت صحیح خواهد کرد. قرآن در پایان بعضی از آیات می‌فرماید؛ «و انتم تعلمون»؛ شما خودتان هم می‌دانید. (انفال، آیه 27) تمام آیات ذکر و تذکر نشان دهنده آن است که انسان از درون مطالبی را می‌داند ولی فراموش می‌کند که نیاز به تذکر دارد. مانند آیاتی که می‌فرماید: «فاین تذهبون»؛ کجا می‌روید؟ (تکویر، آیه 26) و «ما لکم کیف تحکمون»؛ چگونه حکم می‌کنید؟ (صافات، آیه 154) و «الم یعلم»؛ آیا انسان نمی‌دانست؟ (علق، آیه 14) به هر حال، مبلغ باید از وجدان و یافته‌های مردم و باورهای طبیعی آنان استفاده کند. همان‌گونه که قرآن استفاده کرده است. خداوند می‌فرماید اگر از کافران و مشرکان سؤال کنی که چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است و خورشید و ماه فرمان‌بردار چه کسی هستند؟ به طور یقین جواب می‌دهند خدا آفریده است. زیرا وجدان آن‌ها اجازه نمی‌دهد که غیر از این جواب دهند؛ «و لئن سائلتهم من خلق السموات و الارض و سخر الشمس و القمر لیقولن الله»؛ و اگر از ايشان بپرسى چه كسى آسمان‌ها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را [چنين] رام كرده است ‏حتما خواهند گفت الله. (عنکبوت، آیه 61) و نیز اگر از آن‌ها سؤال کنی که چه کسی از آسمان‌ها آب باران می‌فرستد و زمین را پس از مرگش زنده می‌کند جواب می‌دهند خدا؛ «و لئن سائلتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها لیقولن الله»؛ اگر از آنان بپرسى چه كسى از آسمان آبى فرو فرستاده و زمين را پس از مرگش به وسيله آن زنده گردانيده است‏ حتماً خواهند گفت الله. (عنکبوت، آیه 63)

قرآن کریم با یادآوری پدیده‌های طبیعی، مردم را به تفکر وامی‌‌دارد؛ «افرایتم ما تحرثون، ائانتم تزرعونه ام نحن الزارعون»؛ آیا نمی‌اندیشید دانه‌ای را که در زمین کشت کردید شما آن را از خاک می‌رویانید یا ما می‌رویانیم؟ (واقعه، آیه 63) و «افرائیتم الماء الذی تشربون، ائانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون»؛ آیا آبی را که هر روز می‌نوشید توجه دارید که شما آن را از ابر فرو ریختید یا ما نازل ساختیم؟ (واقعه، آیه 68) و «افرایتم النار التی تورون، ائانتم انشائتم شجرتها ام نحن المنشئون»؛ آیا در آتشی که روشن می‌کنید می‌نگرید؟ آیا شما درخت آن را آفریدید یا ما آفریدیم؟ (واقعه، آیه 71) و «امن خلق السموات و الارض»؛ چه کسی آسمان‌ها و زمین را خلق کرده است؟ (نمل، آیه 60). «هل من شرکائکم من یهدی الی الحق»؛ آیا از شریکان شما مشرکان کسی می‌تواند به راه راست هدایت کند؟ (یونس، آیه 35) درباره معاد می‌پرسد؛ «افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون»؛ آیا گمان کردید که شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما باز نمی‌گردید؟ (مؤمنون، آیه 115). «افعیینا بالخلق الاول»؛ آیا در آفرینش اول عاجز بودیم که در برگرداندن دوباره شما عاجز باشیم؟ (ق، آیه 15). درباره امامت می‌پرسد؛ «افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی»؛ آیا آن‌کس که مردم را به سوی حق هدایت می‌کند برای پیروی کردن سزاورتر است یا آن‌کس که هدایت نمی‌کند؟ (یونس، آیه 35) پیامبر لوط به قوم خود که عمل زشت هم‌جنس‌بازی را پیش گرفته بودند گفت: «اتاتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین»؛ آیا عمل زشتی انجام می‌دهید که هیچ‌کس پیش از شما آن را انجام نداده است؟ (اعراف، آیه 80) به این آیه بنگرید که خداوند متعال چگونه وجدان انسان‌ها را به قضاوت می‌طلبد؛ «و کیف تاخذونه و قد افضی بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا»؛ چگونه مهر زنان را از آنان می‌گیرید در حالی که هر یک از شما از دیگری کام گرفته است و آنان از شما پیمانی محکم گرفته‌اند؟ و آیا وجدان خود را قاضی نمی‌کنید که این عمل پسندیده نیست؟ (نساء، آیه 21)

4) بیان تاریخ و سرنوشت پیشینیان

یادآوری سرنوشت ملت‌های گذشته و تاریخ آنان و تجربه‌هایی که داشته‌اند در انذار افراد موجود و آیندگان بسیار مؤثر است. حضرت علی علیه‌السلام می‌فرماید: «و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم»؛ اگرچه من هم‌چون گذشتگان عمر نکردم ولی چنان در کارهای ایشان نگریستم که مایه عبرت است. (نهج البلاغه فیض، ص 119) در آیات زیادی، خدا حالات افراد و اقوام گذشته را متذکر می‌شود: «و اذکر فی الکتاب مریم»؛ در اين كتاب از مريم ياد كن. (مریم، آیه 16) «و اذکر فی الکتاب ابراهیم»؛ در اين كتاب به ياد ابراهيم پرداز. (مریم، آیه 41)

سیر و حرکت در زمین نیز در واقع استفاده از تاریخ و تجربه دیگران است و آثار خوبی دارد؛ «قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین»؛ پیش از شما ملت‌هایی بودند و رفتند. بنابراین در زمین گردش کنید تا ببینید که تکذیب کنندگان وعده‌های خدا چگونه نابود شدند. (آل عمران، آیه 137) «او لم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوه و اثاروا الارض و عمروها اکثر مما عمروها و جائتهم رسلهم بالبینات»؛ آیا در زمین حرکت نکردند تا عاقبت کار پیشینیان خود چون عاد و ثمود را ببینند که از این‌ها بسیار تواناتر بودند و بیش از این‌ها در زمین، کشاورزی کردند و کاخ و عمارت برافراشتند و رسولان خدا با آیات و معجزات، برای هدایت آن‌ها آمدند؟ اما چون نپذیرفتند نابود شدند. (روم، آیه 9) خدای بزرگ برای عبرت بنی آدم داستان پدر و مادرش یعنی آدم و حوا را بیان می‌فرماید و ایشان را متوجه فریب شیطان می‌سازد؛ «یا بنی ادم لایفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه»؛ ای فرزند آدم، مبادا شیطان شما را فریب دهد آن‌گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد. (اعراف، آیه 27)

ادارمه دارد....

منبع: www.tahoor.com

تاريخ: ۱۳۹۴/۷/۲۱
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:
سامانه اعزام مبلغ دفتر تبلیغات سمتا
نقد مسیحیت
کوثر هدایت 98
نقد فرق تصوف و دراویش
تربیت مبلغ خواهران
کارگاه مطالعات سینمایی
نقد عرفان های نوظهور
پاسخگویی به شبهات مذهبی
زمانبندی امتحانات بینش مطهر
فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه
پاتوق داستان
ایپرسش
دانلود نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی
فرم ارسال اخبار شما
لینکستان سایت‌های مرتبط
آخرین اخبار سایر خبرگزاریها
  صفحه اصلی  |   گزارش از مطالب  |   درباره ما  |   اخبـــار  |   دانلود نرم افزار 
Copyright © 2010. All rights reserved.
Developed by WebBox Portal