حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين     
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
به مناسبت روز جهانی مسجد:
 سخنانی مستند از امام (ره) و رهبری درباره مسجد، امام جماعت و روحانیت
مسجد و منبر در صدر اسلام مرکز فعالیت هاى سیاسى بوده... جنگ هایى که در اسلام مى‏ شده است بسیارى از آن از مسجد طرحش ریخته مى ‏شد... از منبر حضرت امیر سلام اللَّه علیه، با آن خطبه ‏هاى بزرگ مردم را تجهیز مى‏ کردند براى دفاع از اسلام...

 
 

سفارش امام به روحانیت مداری

- من نصیحت مى ‏کنم که مسیر خودتان را از اسلام جدا نکنید. مسیر خودتان را از روحانیت جدا نکنید. این قدرت الهى را. این قدرت روحانیت که یک قدرت الهى است، از دست ندهید. اگر این قدرت از دست برود، شما هیچ خواهید بود. این قدرت روحانى است که مردم را به کوچه ‏ها مى‏ کشد. قدرت اسلام است که از حلقوم روحانیت بیرون مى ‏آید. این ها را نشکنید. خدایا، تو مى‏ دانى که من براى این که معمم هستم از روحانیت طرفدارى نمى‏ کنم. براى این که مى ‏دانم این قشرند، این قشرند که مى‏ توانند ملت را نجات بدهند؛ این قشرند که مردم آن ها را مى‏ خواهند. (صحیفه امام، ج‏ ۸، ص: ۶۰)

- روحانیون باید حفظ حیثیت خودشان را بکنند و خداى نخواسته کارى نکنند که بین ملت یک طور دیگرى وجهه روحانیت نمایش داده بشود. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۶)

لزوم حضور روحانیون در صحنه سیاست‏

- شما باید پست هاى خودتان را محکم نگه دارید. ائمه جماعت باید این مساجد را محکم نگه دارند و خطبا باید منابر را محکم نگه دارند. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۲)

مأموریت رضاخان‏

راجع به مسجد و منبر و روحانیت مأمورشان که رضا خان بود، تمام منابر تعطیل شد؛ تمام مساجد نیمه تعطیل؛ تمام مجالس روضه‏ خوانى همه از بین رفت و یک چیز مهمى که هم در دانشگاه عمل شده و هم در منبر و محراب و روحانیت، این است که شما چه کار دارید به سیاست. (صحیفه امام، ج ‏۸، ص: ۱۸۶)

بى ‏ثمر بودن ترورها

- یک ملتى را که جوان‌هایش مى ‏آیند پیش من- یک دفعه و دو دفعه نه، زیاد- و تقاضا مى‏کنند که تو دعا کن که ما شهید بشویم، این از ترور دیگر نمى ‏ترسد، این شهادت را مى‏ خواهد، با آغوش باز دنبال شهادت [مى‏رود] (صحیفه امام، ج‏۹، ص: ۸۹-۹۰)

- رژیم اسلامى این طور است که افرادش از مسجدند. از مسجد نهضت مى‏شد. و از مسجد مى‏ رفتند به میدان جنگ ها. و یک هم چنین روحیه، که از مسجد تحقق پیدا مى ‏کند، این دیگر نمى‏ ترسد از این که حالا من بروم شاید چه بشود. این مسجدى است، این الهى است. (صحیفه امام، ج‏۹، ص: ۸۹-۹۰)

حفظ مساجد و رونق بخشى به آن ها

- مسجدها مردم را وادار کرد. پس باید مسجدها را ما شروع کنیم بشکنیم. این که مى ‏آیند مسجدها را مى‏ خواهند خلوت کنند، شما باید هوشیار باشید که مسجدهایتان و محراب هایتان و منبرهایتان را حفظ کنید و بیشتر از سابق. شمایى که این معجزه را از مسجد دیدید، حالا باید بروید دنبال این مرکز معجزه، نه رها کنید او را. شمایى که از اسلام یک همچو معجزه ‏اى دیدید که همه قدرت ها را به هم شکست، نه فقط ابرقدرت ها را، قدرت هاى دیگر را هم به هم شکست، ملت ما که از اسلام این معجزه را دارد نباید در اسلام سستى کند. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۲۰)

- مجهز باشید، همان طورى که در اوایل انقلاب بودید. حالا هم باشید و مسجدها را محکم نگه دارید و پر جمعیت کنید. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۲۱)

- من امروز باید بگویم که تکلیف است براى مسلمان ها. حفظ مساجد امروز جزء امورى است که اسلام به او بسته است. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۲۱)

مسجد، مرکز جنبش و خیزش‏

- مسجد در اسلام و در صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکت هاى اسلامى بوده؛ (صحیفه امام، ج‏۷، ص: ۶۵)

- از مسجد تبلیغات اسلامى شروع و از مسجد حرکت قواى اسلامى براى سرکوبى کفار و وارد کردن آن ها در [زیر] بیرق اسلام بوده است. (صحیفه امام، ج‏۷، ص: ۶۵)

- شما که از اهالى مسجد و از علماى مساجد هستید، باید پیروى از پیغمبر اسلام و اصحاب آن سرور کنید و مساجد را براى تبلیغ اسلام و حرکت اسلامیه و براى قطع ایادى شرک و کفر و تأیید مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار بدهید. (صحیفه امام، ج‏۷، ص: ۶۵)

کارکرد سیاسی مسجد

- این مساجد است که این بساط را درست کرد. این مساجد است که نهضت را درست کرد. در عهد رسول اللَّه هم، و بعد از آن هم تا مدت ها، مسجد مرکز اجتماع سیاسى بود. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۶۰)

کارکرد نظامی مسجد

- مسجد، مرکز تجییش جیوش بود. «محراب» یعنى مکان حرب؛ مکان جنگ: هم جنگ با شیطان، و هم جنگ با طاغوت. از محراب ها باید جنگ پیدا بشود؛ چنانکه پیشتر از محراب ها پیدا مى ‏شد از مسجدها پیدا مى ‏شد. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۶۰)

إحیاء مساجد وظیفه عموم

- اى ملت! مسجدهاى خودتان را حفظ کنید. اى روشنفکران مسجدها را حفظ کنید، روشنفکر غربى نباشید. روشنفکر وارداتى نباشید! اى حقوقدان ها! مسجدها را حفظ کنید. بروید به مسجد؛ نمى‏ روید! (صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۶۰)

- این مسجدها را حفظ کنید تا این نهضت به ثمر برسد؛ تا مملکت شما نجات پیدا کند. خداوند ان شاء اللَّه این مسجدها را براى ما حفظ کند. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: ۶۰)

مسجد و منبر پایگاه خیزش و خروش اسلامى‏

- مسجد و منبر در صدر اسلام مرکز فعالیت هاى سیاسى بوده. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: -۱۸۴-۱۸۵)

 

- جنگ هایى که در اسلام مى‏شده است بسیارى از آن از مسجد طرحش ریخته مى ‏شد. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: -۱۸۴-۱۸۵)

- یا از منبر حضرت امیر سلام اللَّه علیه- با آن خطبه ‏هاى بزرگ مردم را تجهیز مى‏ کردند براى دفاع از اسلام. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: -۱۸۴-۱۸۵)

- مسجد جایى بوده است که از آنجا شروع مى‏ شده است به فعالیت هاى سیاسى. منبر هم جایى بوده است که محل خطبه‏ ها بوده است، خطبه‏ هاى سازنده و سیاسى. (صحیفه امام، ج‏۸، ص: -۱۸۴-۱۸۵)

- غرب به آن نتیجه رسیدند که مسجد و محراب را و دانشگاه را باید به یک وضعى درست کرد که‏ نتیجه نداشته باشد. یعنى آن نتیجه‏ اى که اسلام از مسجد و منبر و از دانشگاه می باید حاصل بشود خنثى کنند .... (صحیفه امام، ج‏۸، ص: -۱۸۴-۱۸۵)

مسجد تعیین کننده سرنوشت اسلام

- مسجد پیغمبر اکرم هم مثل این مسجدهاى شما نبوده است. مسجد اعظم، یک جاى کوچکى، یک سقفى با این لیف هاى خرما یک چیزى درست کرده بودند. یک دیوار این قدرى هم براى اینکه مثلًا حیوانات وارد نشوند، اما سرنوشت اسلام را یک همچو مسجدى درست مى‏ کردند، مسجد بود، همچو نبود که قبّه و بارگاه باشد بعد میان تهى! از آن تشریفات خالى بود، لکن از همان جا روم و ایران را شکست دادند، (صحیفه امام، ج‏۹، ص: ۳۹۷)

استقامت ملت با روحانیون است

- الآن استقامت ملت با شما روحانیون است؛ یعنى خطابِ فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ. یک نهضت حاصل شده، استقامت لازم دارد. باید نگهش دارید؛ و همه اشخاصى که با شما هستند هم به عهده شماست که استقامتشان را حفظ کنید (صحیفه امام، ج‏۹، ص: ۴۷۹)

‏امام جماعت مسئول استقامت

- استقامت هر مسجدى و اهل هر مسجدى به عهده امام مسجد است. (صحیفه امام، ج‏۹، ص: ۴۷۹)

- اهل مسجدید، اهل مسجد را. امام جماعتید، اهل مسجد را باید استقامتشان را حفظ کنید. خطیب هستید، مستمعین را باید حفظ بکنید. هر چه هستید و در هر جا هستید، زمام امور مردم به دست شماهاست. و پیغمبر اکرم مى ‏فرماید که شَیَّبَتْنى‏ سورة هود. پیرم کرد سوره هود؛ براى اینکه استقامت امت را هم به عهده من گذاشته ‏اند. این یک چیز بزرگى است. (صحیفه امام، ج‏۹، ص: ۴۷۹)

اهمیت نقش مساجد

- مسجد مرکز تبلیغ است. در صدر اسلام از همین مسجدها جیْش ها، ارتش ها، راه مى ‏افتاده، مرکز تبلیغ احکام سیاسى اسلام بوده مسجد. هر وقت یک گرفتارى پیدا مى ‏شد، صدا مى ‏کردند که «الصَّلاةُ بالجَماعَة»، اجتماع مى‏ کردند؛ آن گرفتارى را طرح مى ‏کردند، این صحبت ها را مى‏ کردند. مسجد، مرکز اجتماع سیاسى است. (صحیفه امام، ج‏۱۰، ص: ۱۶-۱۷)

نقش بازار در پشتیبانى از اسلام

- بازار در طول تاریخ، یک بازوى قوى ‏اى از براى اسلام و از براى کشور بوده است و ان شاء اللَّه خواهد بود. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۵۲۵)

- از مساجد که محل اجتماع همین بازاریان بود و از خود بازار که مجمع ملت بود خوف داشتند. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۵۲۷)

- این بازار است که باید درست توجه بکند و قشرهاى مختلفى که دارد توجه بکند، و مساجد را آباد کنند و مساجد را پُر بکنند از جمعیت هاى خودشان. نماز. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۵۲۷)

- بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد. بازار باید احتراز کند از چیزهایى که مخالف دستورات اسلام است. و اقبال کند به آن چیزهایى که موافق دستورات اسلام است. از ربا بازار باید مُطهّر باشد. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۵۲۵)

نماز پشتوانه ملت است.

- مقصد این است که اسلام را پیاده کنند و با اسلام، انسان درست کنند. نماز یک کارخانه انسان ‏سازى است. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۲)

- این هایى که در این مراکز فساد کشیده شده ‏اند، این ها آن بى ‏نمازها هستند. نمازخوان‏ ها در مساجدند. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۲)

- مسجدها را خالى نکنید. تکلیف است امروز. امروز یک روزى است استثنایى. ما در یک مقطع از عصر واقع شده ‏ایم که استثنایى است. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۳)

نماز بالاترین فریادها

- ما با ذکر خدا، با اسم خدا پیش بردیم و نماز بالاترین ذکر خداست. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۳)

- اگر در نماز کوتاهى بشود؛ هر کس بگوید خوب من خودم تنهایى مى‏ روم توى خانه ‏ام مى‏ خوانم، خیر نماز را در جماعت بخوانید. اجتماع باید باشد. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۳)

- مساجد را پر کنید. این ها از مساجد مى‏ ترسند. این ها بیخ گوش شما مى‏ گویند که این آخوند، که از او کارى نمى ‏آید، مسجد مى ‏روید چه کنید؟ خودمان مى‏ رویم فلان جا نماز مى‏ خوانیم. نماز نمى‏ خواهند بخوانند، مى‏ خواهند نماز را بشکنند. نماز مى ‏خوانند؛ با این نمازهایى که در مسجدها مى‏ روند و نمى ‏گذارند که مسلمان ها نماز درست خودشان را بخوانند؟ با این نمازها مى‏ خواهند نماز را بشکنند. این ها از مسجد مى ‏ترسند. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۳)

 

- من تکلیفم را باید ادا کنم، به شما بگویم. شما دانشگاهی ها، شما دانشجوها، همه ‏تان مساجد را بروید پر کنید. سنگر است این جا. سنگرها را باید پر کرد. «محراب» به آن مى‏ گویند؛ یعنى، آن جایى که حرب از آن شروع مى شود؛ محل حرب است. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۳)

- اجتماع کنید. نمازهاى جمعه را با شکوه به جا بیاورید و نمازهاى غیر جمعه را هم، که شیطان ها از نماز مى‏ ترسند، از مسجد مى‏ ترسند و این دانشجوها و دانشگاهی ها و معمّمین و علما و روحانیون و همه این قشرهایى که مغز متفکر هستند، با هم ائتلافشان را زیاد کنند و متوجه باشند به این که مى ‏خواهند این ائتلاف را بشکنند. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۴)

- این [مساجد] دژهاى محکم را محکم نگاه دارید. نگویید که ما انقلاب کردیم، حالا باید هى فریاد بزنیم! خیر، نماز بخوانید از همه فریادها بالاتر است. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۳)

- اجتماع کنید. نمازهاى جمعه را با شکوه به جا بیاورید و نمازهاى غیر جمعه را هم، که شیطان ها از نماز مى ‏ترسند، از مسجد مى‏ ترسند. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۴)

مساجد مرکز تربیت

- این مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد و مساجد بحمد اللَّه اکثراً این طورى است. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۵۰۰)

 

- اشخاصى که در مسجد مى‏ روند باید تربیت بشوند به تربیت هاى اسلامى. مساجد را خالى نگذارید. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۵۰۰)

- آن هایى که مى ‏خواهند نقشه بکشند و شما را دور کنند از مساجد، دور کنند از مراکز تعلیم و تربیت، آن ها دشمن هاى شما هستند. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۵۰۰)

- مساجد را خالى نگذارید. این هایى که هى صحبت این را مى ‏کنند که حالا ما انقلاب کردیم برویم سراغ کارهاى دیگر، خیر؛ انقلاب از مساجد پیدا مى‏ شود. از مساجد این طور امور تحقق پیدا مى‏ کند. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۵۰۱)

- هم دانشگاه ها را حفظ کنید، هم مساجد را حفظ کنید، منافات با هم ندارد. دانشگاهى باشید، مسجد هم بروید. مساجد را هم تعمیر کنید. مساجد را هم آباد کنید با رفتن خودتان. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۵۰۱)

- مسجد محلى است که از مسجد باید امور اداره بشود. پیروزى ما براى اداره مسجد است. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۵)

- این مساجد بود که این پیروزى را براى ملت ما درست کرد. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۵)

- این مراکز حساسى است که ملت باید به آن توجه داشته باشند. این طور نباشد که خیال کنند که حالا دیگر ما پیروز شدیم دیگر مسجد مى‏ خواهیم چه کنیم. پیروزى ما براى اداره مسجد است. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۵)

 

- ما اگر نماز نباشد و آداب اسلامى نباشد، چه داعى داریم که بیاییم خودمان را به مهلکه بیندازیم و وارد این امور بشویم؟ ما براى اسلام این کارها را مى‏ کنیم و شما، شما ملت براى اسلام قیام کردید و براى اسلام این همه زحمت کشیدید و دارید مى ‏کشید. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۵)

- مراکزى که مراکز بسط حقیقت اسلام است، بسط فقه اسلام است و آن مساجد است، این ها را خالى نگذارید. این یک توطئه است که مى‏ خواهند مسجدها را کم کم‏ خالى کنند. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۵)

- مردم موظفند که مساجد خودشان را، مراکزى که مربوط به روحانیت است حفظ کنند. (صحیفه امام، ج‏۱۳، ص: ۱۶)

نماز، کارخانه انسان‏سازى است‏

- شما انقلاب اسلامى کردید که اسلام و احکام اسلام را پیاده کنید. در اسلام، از نماز هیچ فریضه ‏اى بالاتر نیست. چطور نماز را این قدر سستى مى ‏کنید در آن؟ از نماز همه این مسائل پیدا مى‏شود. (صحیفه امام، ج‏۱۲، ص: ۳۹۲)

مسجد، پیوند دنیا و آخرت

- مسجد، مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه مکتب اسلام است. با این نگاه، دل های ما برای مسجد می‌تپد و از شوق و احساس مسئولیت، لبریز می‌گردد. (مقام معظم رهبری،۱۳۸۹/۰۷/۲۰)

ساخت مسجد، ابتکار اسلام

- پدید آوردن هویتی به نام مسجد، نخست در قبا و سپس در مدینه، در شمار زیباترین و پرمغزترین ابتکارهای اسلام در آغاز تشکیل جامعه اسلامی است. (مقام معظم رهبری،۱۳۸۹/۰۷/۲)

بنای مسجد و روحانی شایسته

- نخستین مطلب مهم، بنای مسجد و حضور روحانی شایسته در آن است. هم‌اکنون با وجود ده ها هزار مسجد در کشور، جای هزاران مسجد دیگر در روستاها، شهرها، شهرک ها و مجتمع‌های ساختمانی خالی است. دسترسی آسان به مسجد، نیاز ضروری مؤمنان و جوانان و نوجوانان ما است. (مقام معظم رهبری،۱۳۸۹/۰۷/۲۰)

رابطه امام و امت

- ملت ‌ایران ‌بر اساس‌ ایمان ‌عمیق ‌دینی ‌خود، امام ‌بزرگوار را که ‌با هدف‌ برافراشتن ‌پرچم ‌عزت ‌اسلام ‌قیام ‌کرده ‌بودند یاری ‌کردند و در تمام ‌مراحل انقلاب ‌نیز ایمان ‌دینی ‌مردم ‌مانع ‌از صدمه ‌دیدن ‌انقلاب ‌شده ‌است‌. (مقام معظم رهبری۱۳۸۰/۰۳/۱۴)

منبع: www.masjed.ir

 
تاريخ: ۱۳۹۵/۶/۱
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:
سامانه اعزام مبلغ دفتر تبلیغات سمتا
نقد مسیحیت
کوثر هدایت 98
نقد فرق تصوف و دراویش
تربیت مبلغ خواهران
کارگاه مطالعات سینمایی
نقد عرفان های نوظهور
پاسخگویی به شبهات مذهبی
زمانبندی امتحانات بینش مطهر
فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه
پاتوق داستان
ایپرسش
دانلود نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی
فرم ارسال اخبار شما
لینکستان سایت‌های مرتبط
آخرین اخبار سایر خبرگزاریها
  صفحه اصلی  |   گزارش از مطالب  |   درباره ما  |   اخبـــار  |   دانلود نرم افزار 
Copyright © 2010. All rights reserved.
Developed by WebBox Portal