حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ فروردين     
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
 تبلیغ چيست؟
تبلیغ دستگاه های طاغوتی در جهت سرکوب زمینه ‌های الهی موجود در انسان و رشد غرایز و بعد حیوانی او می ‌باشد و تبلیغاتی هم که در اکثر کشورهای جهان انجام مي‌ شود برای استحکام بخشیدن به سلطه حکومت‌ هایی است که به زور سلطه خود را نگه داشته ‌اند. هر چند عامل پیدایش علم تبلیغ و افکار عمومی‌، منافع...

 
 
 
 
 
 
 
 

نام کتاب: تبلیغ چيست؟

انتشارات: وزارت ارشاد اسلامی‌

در ابتدای کتاب بیان شده ‌است که امروزه روشنفکران غربی دریافته اند که علم به تنهایی نمی ‌تواند ضامن سعادت انسان ها باشد لذا برای پاسخگویی به نیازهای عصر حاضر به مذهب روی آورده اند که این خود اهمیت تبلیغ دین را یادآور مي ‌شود.

این کتاب در سه بخش تنظیم شده ‌است. مؤلف در مقدمه بسیاری از ویژگی‌ های انسان را بر می ‌شمرد که می ‌تواند در جهت تبلیغ مورد استفاده قرار گیرد و با شناخت چنین خصوصیاتی، تبلیغ برای او موثر واقع مي ‌شود.

تبلیغ دستگاه های طاغوتی در جهت سرکوب زمینه ‌های الهی موجود در انسان و رشد غرایز و بعد حیوانی او می ‌باشد و تبلیغاتی هم که در اکثر کشورهای جهان انجام مي‌ شود برای استحکام بخشیدن به سلطه حکومت‌ هایی است که به زور سلطه خود را نگه داشته ‌اند.

هر چند عامل پیدایش علم تبلیغ و افکار عمومی‌، منافع استعماری بوده ولی می‌ توان از نکات آن ها در جهت مقاصد اسلامی ‌و رشد بعد الهی افراد به کار گرفت.

حقیقت تبلیغ با شروع زندگی جمعی آغاز شده و در همه ادوار و جوامع وجود داشته ‌است. سپس نمونه‌ هایی از تبلیغات در طول تاریخ بیان گردیده است. در تبلیغات کنونی شرق و غرب با آمیختن حقیقت با دورغ، امور را طوری جلوه می ‌دهند که سبب تمکین مردم به خواسته ‌های آنان مي ‌شود و اصرار بر رشد بعد حیوانی انسان و سلطه بر ضمیر ناخودآگاه وی دارند.

مؤلف تبلیغ را دعوت افراد به دین و عقیده ای که مبلّغ قصد آن را دارد، تعریف كرده است که مترادف با ارشاد می ‌باشد. اما در جهان مادی غالباً از آن با اصطلاح پروپاگاندا یاد مي ‌شود که به معنای جوسازی برای ایجاد پذیرش در مردم نسبت به موضوعی که از ماهیت آن خبر ندارند و با مفهوم ارشاد در تضاد می ‌باشد. زیرا ارشاد منجر به شناخت ادراکی است.

 به طور کلی تبلیغ عبارت است از روش های به هم پیوسته برای جهت دهی به نیروهای اجتماعی و فردی از طریق نفوذ در شخصیت، افکار و عقاید و احساسات افراد جهت رسیدن به هدف مشخص که اعم از سیاسی، نظامی‌، فرهنگی و... مشروع یا نا مشروع می ‌باشد.

سپس تبلیغ از دیدگاه اسلام با توجه به آیات قرآن و نهج البلاغه بیان گردیده است که به مفهوم رساندن پیام الهی و تشویق مردم به اطاعت از این فرامین می باشد که وظیفه اصلی پیامبران یاد مي ‌شود.

در ادامه هدف کلی تبلیغ در جمهوری اسلامی ‌رشد و تعالی انسان ‌ها و نزدیک نمودن آن ها به خداوند بیان شده ‌است و اهداف جزئی تری نیز بیان شده ‌است همانند اهداف تعلیمی‌، تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی، حرکت در جهت برقراری عدل اجتماعی و...

سپس به تاریخچه تبلیغات الهی اشاره شده‌ است. تبلیغ الهی در برابر تبلیغات طاغوتی همواره به وسیله ی پیامبران و مصلحین در جهت آگاهی و نجات انسان ‌ها وجود داشته‌است. شروع این تبلیغات می‌توان ظهور حضرت آدم(ع) دانست. یکی از جنبه ‌های ارشادی پیامبران معجزات بوده است که در هماهنگی با وضع اجتماعی موجود بوده است و نشان از دخالت شعور مطلق الهی است. سپس نمونه‌ هایی از قصص انبیاء در قرآن و حماسه کربلا ذکر شده ‌است.

در ادامه به نقش اطلاعات و برنامه ریزی در تبلیغات اشاره گردیده است. تبلیغات باید با حوادث و افکار عمومی ‌هماهنگی داشته باشد. لذا جمع آوری اطلاعات روزانه و تحلیل صحیح از اوضاع از ضروری ترین نیازهای وی می‌ باشد که بر اساس آن ها برنامه ریزی مناسب در تبلیغ خود که در آن روش ها و هدف ها، زمان بندی و نتایج احتمالی پیش بینی شده باشد، دست یابد تا پیام های تبلیغی خود را مرحله به مرحله به مخاطب برساند چنانکه تبلیغ بدون برنامه ضررهای اجتماعی جبران ناپذیری به دنبال دارد.

در بخش دوم ابتدا به برخی از خصوصیات شخصی مبلّغ هم چون ایمان قلبی، توانایی فکری برای شناخت مسائل و تجزیه و تحلیل راه حل، آگاهی نسبت به موضوع، حق محوری، داشتن روح بی نیازی و قناعت، اخلاق نیکو، صبر و استقامت بیان شده ‌است.

سپس به خصوصیات تبلیغ اشاره شده ‌است که مهم ترین آن ها اطلاعات بر اساس واقعیت و با دلایل کافی است و مردم را با مشکلات واقعی آشنا سازد و هم چنین با زبان مردم و در خور فهم آنان باشد و از لحن نرم و سرشار از محبت برخورد دار باشد.

در ادامه روش های تبلیغ بیان گردیده است که عبارتند از:

1) روش همراهی که مبلّغ در قسمتی از عقاید مخاطب را با خود همراه کرده و در زمان مناسب حقیقت را به وی می‌ گوید.

2) روش انگیزش تفکر که از بهترین شیوه‌ های تبلیغ است به قرآن، انبیاء و ائمه بسیار آن را به کار گرفته اند.

3) روش الگویی که به واقعیت عینیت می ‌بخشد بنابراين نقش به سزایی در ایجاد پذیرش قلبی افراد دارد.

4) استفاده از هنر همانند نقش الگوست با این تفاوت که هنر آن چه را که وجود خارجی ندارد را می ‌سازد اما الگو عینیت دارد. هنرهایی هم چون داستان، تمثیل و وسایل سمعی و بصری و... نیز موثر هستند.

5) روش تدریجی همانند منع شراب درقرآن كه به روش تدریجی انجام شده‌ است.

6) روش استدلالی که سعی مي‌ شود با براهین محکم مفاهیم به مخاطب آموزش داده شود.

7) روش مستقیم که مبلّغ حقیقت را باکمال صراحت به طور مستقیم به مخاطب خود بیان می دارد و غالبا برای بیدار کردن مومنین به کار می ‌رود.

در ادامه نکاتی در خصوص تبلیغ بیان گردید است مثلا این که متناسب با مخاطبین باشد و به جوانان توجه بیشتری گردد.

در بخش سوم ابتدا به نقش استفاده از روانشناسی در تبلیغ پرداخته شده ‌است. آگاهی از خصوصیات روانی انسان، نقش مهمی ‌در موفقیت تبلیغ دارد. توجه به نکاتی هم چون احساس، حافظه، و تداعی معانی، تخیل، انتباه و دقت، تجرید، تعمیم و عادت ها از روانشناسی تبلیغ حائز اهمیت است.

سپس مؤلف مثال های عملی در رابطه با به کارگیری در برخی موضوعات در تبلیغ را بیان می ‌کند که عبارتند از: استفاده از تداعی معانی، تکرار، تفاخر، تنوع و زیبایی، ترس، خودداری از عیب جویی، اثر جمع بر فرد، اهمیت پیام، نقش سرعت و تأخیر در پیام رسانی، خود داری از سختگیری نابجا.

در بخش سوم ارتباطات جمعی مورد بررسی قرار گرفته است. ارتباط معرف تمام جریان‌ هایی است که به وسیله ی آن یک اندیشه می ‌تواند اندیشه دیگر را تحت تأثیر قرار دهد که امروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی در سطح گسترده‌ ای امکان پذیر می‌ باشد. در ارتباطات علامت ها نقش مهمی‌ دارد که از چیزی محسوس بر آن چه که نامحسوس است دلالت می ‌کند. به تعداد حواس، علائم وجود دارد که مهم ترین آن ها علائم ارتباطی نوع سمعی و بصری آن می‌ باشد. سپس به انواع وسایل ارتباط جمعی که شامل سمعی، بصری و سمعی بصری اشاره شده ‌است. مؤلف، مهم ترین وسیله ارتباط جمعی سمعی را رادیو دانسته و امتیازات و ضعف های آن را بیان می ‌کند و مهم ترین وسیله ارتباط جمعی بصری را مطبوعات معرفی می ‌کند که آن ها را به انواع دوره ای و غیر دوره ای تقسیم کرده و ویژگی‌ های آن ها را بر می ‌شمرد. مثلاً روزنامه دارای خصوصیات وسعت اخبار، دوام و تنوع اخبار می ‌باشد. سپس به نقش رنگ در تبلیغات بصری به تفصیل گفته شده‌ است.

در ادامه نیز از نقش شعار در تبلیغات و برخی از مزایا و معایب روزنامه‌ ها و اهمیت کتاب بیان شده است. سپس مهم ترین ابزار تبلیغ سمعی بصری، تلویزیون و سینما عنوان شده ‌است و ویژگی های هر یک را تشریح می‌ کند.

در پایان نیز به مبحث تبلیغات درون گروهی پرداخته شده ‌است. گروه ‌هایی که دارای اصالت عقیده و روش صحیح نیستند با فریب دادن دیگران سعی در حفظ گروه دارند و از روش هایی هم چون قدرت نمایی، اعمال نفوذ در افراد مردّد، بی اعتبار ساختن رهبران مخالفین استفاده می‌ کنند. اما روش تبلیغ صحیح در یک جامعه یا گروه اسلامی‌ همان روش تبلیغات الهی می ‌باشد.

منبع: كتاب ‌شناسي توصيفي تبليغ ديني در ايران

 
تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:
سامانه اعزام مبلغ دفتر تبلیغات سمتا
نقد مسیحیت
کوثر هدایت 98
نقد فرق تصوف و دراویش
تربیت مبلغ خواهران
کارگاه مطالعات سینمایی
نقد عرفان های نوظهور
پاسخگویی به شبهات مذهبی
زمانبندی امتحانات بینش مطهر
فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه
پاتوق داستان
ایپرسش
دانلود نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی
فرم ارسال اخبار شما
لینکستان سایت‌های مرتبط
آخرین اخبار سایر خبرگزاریها
  صفحه اصلی  |   گزارش از مطالب  |   درباره ما  |   اخبـــار  |   دانلود نرم افزار 
Copyright © 2010. All rights reserved.
Developed by WebBox Portal