حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱ اسفند     
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
 آیت الله به روایت اسناد ساواک
کتاب «یاران امام به روایت اسناد ساواک» در جلد 55، با بررسی اسناد تاریخی و مدارک به دست آمده از ساواک، زوایایی از مبارزات انقلابی «آیت الله حاج شیخ عباس واعظ طبسی» را روایت کرده که طی این سال ها کمتر به آن پرداخته شده است. آن چه می خوانید، بخش هایی از این کتاب...

 
 
 
 
 
 
 
 

قریب یک سال از رحلت آیت ا... واعظ طبسی، تولیت فقید آستان قدس رضوی و یار دیرین امام و رهبری می گذرد و امسال اولین دهه بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی است که بدون حضور آن «عالم مجاهد و یار صادق انقلاب» برگزار میشود. بزرگمردی که از نیروهای اثرگذار در مبارزات انقلابی بود و مردم مشهد، نقش آفرینی آن روحانی فقید در سالهای قیام علیه استبداد را به خوبی به یاد دارند. کتاب «یاران امام به روایت  اسناد ساواک«در جلد 55، با بررسی اسناد تاریخی و مدارک به دست آمده از ساواک، زوایایی از مبارزات انقلابی «آیتا... حاج شیخ عباس واعظ طبسی» را روایت کرده که طی این سالها کمتر به آن پرداخته شده است. آن چه میخوانید، بخشهایی از این کتاب است که فعالیتهای مبارزاتی مرحوم آیتا... طبسی از آغاز مبارزات در سال 1335 را روایت میکند.

آغاز مبارزات

هنوز در دبیرستان ابن یمین مشغول تحصیل بود که مبارزات ضداستعماری مردم ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت به رهبری آیتا... سیدابوالقاسم کاشانی شکل گرفت. حضور شهید حجتالاسلام سیدمجتبی نواب صفوی در مشهد و سخنرانی پرشور او در مدرسهنواب، در روحیه مبارزاتی ایشان تأثیر به سزا داشت و از همان موقع، فعالیتهای خود را آغاز کرد. با کودتای ننگین آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 1332 و شرایط سختی که برای مبارزین فراهم گشت و منجر به دستگیری تعدادی از اعضای فداییان اسلام و اعدام برخی از آنان خصوصاً شهید نواب صفوی شد، مبارزات نیز شکل پنهانی به خود گرفت. آیتا... طبسی در این خصوص میگوید: «مبارزه علنی بنده و جمع دوستان تقریباً از سال 1335 شروع شد. در آن موقع برادرمان جناب آقای خامنهای (مقام معظم رهبری) در مشهد تشریف نداشتند و شهید هاشمینژاد هم در قم بودند؛ بنابراین در آن زمان من تنها بودم و خیلی سخت میگذشت، به ویژه که در حوزه هم افکار خاص ضد مبارزه حاکم بود...»

سال 1340؛ سخنرانی های افشاگرانه در مسجد بناها

سال 1340 بود که سخنرانیهای افشاگرانه آیتا... طبسی که در آن  موقع طلبهای 26 ساله بود و چند ماهی بود که ملبس به لباس روحانیت شده بود، در سرای محمدیه بازار بزرگ و مسجد بناهای شهر مشهد، به معضلی برای ساواک خراسان مبدل شد تا با بهرهگیری از قدرت شهربانی، به جمعآوری و ارزیابی چگونگی اظهارات او در منبربپردازد. شهربانی مشهد که به چگونگی سخنرانیهای ایشان شناخت داشت و پیش از این نیز در این خصوص با او برخورد کرده بود، ضمن آن که در پاسخ نوشت: «در منبر خود بسیار تندروی مینماید و در هر محل دیگری منبر برود، به همین نحو خواهد بود.»، از سخنرانی وی در مسجد بنّاها در شبهای بعد نیز خبر داد، تا رئیس ساواک دستور دهد: «مأموری برای این کار اعزام، گزارش جامع مطالب وی را ارسال دارند»  ساواک خراسان که قصد برخورد با آیتا... طبسی را داشت، همزمان با این اقدام، نامهای نیز برای لشکر 12 خراسان فرستاد تا نسبت به دستگیری وی اقدام نماید؛ ولی فرمانده لشکر 12 در پاسخ، ضمن اشاره به «ضابط قضایی» بودنِ ساواک، نوشت: «دستور فرمایید در اجرای ماده 126 قانون دادرسی ارتش، اقدام قانونی معمول و مدارک مربوطه را در اجرای ماده 127 قانون مزبور به لشکر ارسال دارند

ساواک: نام برده درباره مقام شامخ سلطنت مطالبی اظهار داشته است

ساواک، همزمان با دریافتِ این پاسخ، در تاریخ چهاردهم تیرماه 1340ش، موضوع را در کمیسیون امنیت استان مطرح کرد و جلوگیری از ادامه منبر او توسط شهربانی را به تصویب رساند و گزارش آن را به شرح زیر برای اداره کل سوم ساواک ارسال کرد: «نام برده از وعاظ مشهد میباشد که در گذشته پیشینه بدی نداشته، ولی در سال جاری که از تاریخ 2/3/40 الی 15/4/40 در سرای محمدیه منبر رفته است، طی بیانات خود حمله به دستگاهها و سازمانهای دولتی و افسران ارتش  کرده و حتی در پرده کنایه و ایهام، نسبت به مقام شامخ سلطنت مطالبی ابراز داشته است»
ممنوع المنبر شدن آیتا... طبسی

و از این موقع، رفتار، اعمال و ارتباطات ایشان، تحت مراقبت قرار گرفت و موضوع سخنرانیهای وی نیز در تاریخ 21/4/1340 برای بار دوم در «کمیته اطلاعاتی استان» طرح و بررسی شد و با این استدلال که «اظهارات وی موجب تحریک و عصیان در مردم خواهد شد»، برممنوعالمنبر بودن وی تأکید شد! ممنوعالمنبر شدنِ آیتا... طبسی،   بازتابهای گستردهای بینعلما و مراجع داشت.
دستگیری در دوم مردادماه سال 1341

با وجود این پیگیریها، ساواک خراسان که از منبر رفتن ایشان بیمناک بود، در توجیه این تصمیم نوشت: «این سازمان با توجه به این که تاکنون چند نوبت تذکرات لازم را به نام برده داده و تعهداتی اخذ کرده بود که گزارش آن به عرض رسیده است و مصادف بودن با ایام اربعین و نزدیکی روز قیام ملی 28 مرداد، نمیتوانست با رفتن منبر وی موافقت نماید، با آقای استاندار و رئیس شهربانی خراسان مذاکره و موافقت به عمل آمد همچنان از رفتن منبر وی جلوگیری شود» ولی در نهایت مجبور شد تا ضمن مطرح کردن موضوع در کمیسیون امنیت استان به تاریخ 1/6/1340 و اخذ تعهد برای این که «در بالای منبر، به جز مسائل دینی، به مطالب سیاسی اشاره ننماید» رفع ممنوعیت از منبر ایشان را تصویب کند.

مراقبت از منبرهای ایشان به میزانی بود که حدود 10ماه بعد از این ماجرا، زمانی که هیئت حضرت موسی بن جعفر(ع) کاشان، او را برای سخنرانی در آن شهرستان در ایام محرم دعوت کرد، ساواک تهران به تحت تعقیب بودنِ ایشان اشاره کرد و پیگیر سوابق او شد. در تاریخ بیست و ششم تیرماه سال 1341، علی امینی، پساز یک دوره نخست وزیری جنجالی، کنار گذاشته شد و دو روز بعد نیز، اسدا... علم جانشین او شد. در این موقع، سخنانِ آیتا... طبسی دوباره حساسیت ساواک را برانگیخت. ایشان در این موقع، مسافرت محمدرضا پهلوی به شمال و بازدید اسدا... علم از اردوی سازمان جوانان در کنار دریا را موضوع سخنرانی انتقادی خود قرارداد؛ همین مسئله بود که اعتراض استاندار خراسان را در پی داشت و موجب احضار و دستگیری او در روز دوم مردادماه سال 1341 و سپس آزادی وی شد که آزادی او نیز به وساطت استاندار ربط داده شد.
آشنایی با اندیشه های امام(ره) از سال 1339

تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در پانزدهم مهرماه 1341 در هیئت دولت، بازتاب های فراوانی داشت. دو روز پساز آن، امام خمینی(ره) در واکنش به این موضوع به محمدرضا پهلوی تلگرافی ارسال کردند. در این موقع، آیتا... طبسی که در هنگام ورود به حوزه علمیه مشهد، با حضور شهید نواب صفوی و سخنرانی پرشور او مواجه شده و تحت تأثیر ادبیات انقلابیِ او، به صف مبارزان پیوسته بود، پساز شهادت او، گمشده خود را در وجود مبارک امام خمینی(ره) یافت: «سال 1339 سال بزرگی در زندگی من محسوب میشود. من در این سال برای نخستین بار با امام خمینی(ره) و اندیشههای مترقی او آشنا شدم. حاج آقا روحا... همان گمشدهای بود که من در تمام زندگیام به دنبالش میگشتم. تفسیری روشن که او از اسلام ارائه میکرد، علمای برجسته سلف را تداعی مینمود. روحا... موسوی خمینی کوهی بود که وزش هیچ تندبادی از جا تکانش نمیداد. ساده و بیپیرایه زندگی میکرد و بینش عمیق و درک دقیق او از تعالیم اسلامی، موقعیتی ممتاز به او بخشیده بود. من پساز سالها جستوجو، امام را پیدا کرده بودم و از آن پسزندگیام برمدار دیگری ادامه یافت...»

20 دقیقه سخنرانی در محضر امام راحل

اداره کل سوم ساواک دستور داد: «شیخ عباس طبسی را دستگیر و به تهران اعزام نمایید.» ولی قبل از اجرای این دستور، آیتا... طبسی به همراه تعدادی از روحانیون و طلاب خراسانی که تعداد آنان را در یک گزارش 11 نفرو در گزارشی دیگر  21 نفر نوشتهاند، برای دیدار با امام خمینی(ره) راهی قم شده بود. دیدار آیتا... واعظ طبسی با امام(ره)، سراسر شور و احساس بود. مدت سخنرانی، 20 دقیقه بود و بخشی از سخنان ایشان در این دیدار به شرح زیر ثبت شده است: «حضرت آیتا... خمینی! این جانب شیخ عباس طبسی از طرف اهالی مشهد مأموریت دارم چند جملهای را به عرض برسانم. حضرت آیتا... خمینی! اهالی مشهد آمادگی خود را به عرض عالی میرسانند. حضرت آیتا... خمینی! من دستورهای جناب عالی را در مجلسها به عرض اهالی مشهد رسانیدم، ما از دولت خواستهایم اگر روزنامه اطلاعات به دستور خودش این جملات را نوشته (اشاره به مطلبی مبنیبرهمراهی روحانیت با برنامههای شاه)، باید مطابق قانون مجازات بشود، وگرنه به ما ثابت میشود که دستور خود دولت بوده است. حضرت آیتا... خمینی! من از مشهد مقدس آمدهام زانوان شما را ببوسم و با شما هم آهنگ بشوم...»  مرحوم طبسی در این دیدار نکاتی را هم علیه رژیمحاکم و سیاستهای دیکتاتوری آن مطرح کرد.

فروردین 1343؛ بازداشت در ایستگاه راهآهن و انتقال به قزل قلعه

در این زمان هماهنگیهای لازم بین ساواک خراسان، تهران و قم صورت گرفت و در نتیجه، در روز بیست و هشتم فروردین ماه در ایستگاه راهآهن دستگیر و در بعدازظهر همان روز به تهران اعزامشد و پساز یک شب بازداشت در ساواک تهران و انجام اولین بازجویی از وی توسط عمید، راهی قزل قلعه شد. در همان روز به نقل از ریاست ساواک که با نخستوزیر نیز در این خصوص هماهنگ کرده بود، دستور داده شد: «نام برده به مشهد اعزام و کمیسیون امنیت اجتماعی درباره تبعید او اقدام و در این مورد با جناب آقای نخستوزیر نیز مذاکره کردهاند»

امام خمینی(ره) نیز پساز آگاهی از این دستگیری، بلافاصله به آیتا... شهابالدین اشراقی مأموریت دادند تا مسئله آزادی وی را پیگیری کند؛ و پس از آن که پاسخ درستی به ایشان داده نشد، طی تلگرافی به مشهد نوشت: «اطلاعی از آقای طبسی ندارم. به نظر میرسد دستهای مرموزی درصدد تحریک اعصاب هستند»  اولین بازجویی از آیتا... طبسی، توسط هوشنگ ازغندی که نام مستعار او منوچهری بود، صورت گرفت. بازجویی از ساعت 9:45 صبح آغاز شد و تا ساعت 6 بعدازظهر ادامه یافت.

بازجویی دوم، چهار روز بعد، در تاریخ 9/2/1343 صورت گرفت. این بازجوییها نتیجهای نداشت و اصرار آیتا... طبسی در پیروی از مراجع تقلید، راههرگونه سوال اضافهای را برمنوچهری بست تا در نظریه خود بنویسد: «نام برده در بازجویی کلیه اتهامات وارده را تکذیب و مدعی است که هرگز برخلاف مصالح کشور سخنی نگفته، فقط براثر فتوای مراجع مطلب مندرج در روزنامه اطلاعات روز سهشنبه 18/1/43 مبنیبرتأیید لوایح شش گانه شاهنشاه از طرف روحانیون را تکذیب کرده است و همچنین اعتراف کرده که این جانب به پیروی از مراجع تقلید با لوایح شش گانه مخالف و تا پای جان هم ایستادگی خواهم نمود»

همین مسئله موجب شد تا بازپرسیهای دادرسی ارتش نیز نتیجهای در محکومیت ایشان در برنداشته باشد و «قرار بازداشت نام برده به قید التزام عدم خروج از حوزه قضایی تهران تبدیل» و از زندان آزاد گردد و این در حالی بود که دستور داده شد تا از منبر رفتن ایشان ممانعت به عمل آید. بازگشت به مشهد در روز شانزدهم مرداد ماه و مراسم استقبال از ایشان و حجتالاسلام و المسلمین محامی در فرودگاه، شکوهمند بود، به گونهای که تیمسار بهرامی، رئیس ساواک خراسان شخصاً راهی فرودگاه شد تا از هرگونه استقبال رسمی ممانعت به عمل آورد. هرچند حضور او، مراسم استقبال را با مشکل مواجه کرد، ولی آقای طبسی به محض پیاده شدن از هواپیما و قرار گرفتن در جمع استقبالکنندگان، گفت: «همشهریان عزیز! چهار ماه زندان، کوچکترین اثری از لحاظ عدم مبارزه در روحیه ما نداشته؛ بلکه ارمغانی است که با خود آورده و به مبارزات مقدس خود ادامه خواهیم داد

15خرداد 1354؛ دستگیری به دلیل تعطیل کردن حوزه علمیه مشهد

برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای 15 خرداد سال 1342ش در سال 1354، در بیشتر شهرهای ایران، شور و حال دیگری داشت. این مراسم در قم و در مدرسه فیضیه، با تظاهرات و شعارهای انقلابی همراه بود و به خاک و خون کشیده شد که این مسئله موجب ادامهتظاهرات تا روز هفدهم خرداد شد. بازتاب این حرکت در مشهد مقدس، تعطیلی حوزههای علمیه را در پی داشت که این فعالیت، به آیتا... طبسی نسبت و دستور دستگیری داده شد. در تاریخ 31/3/1354 به 18 ماه حبس محکوم شد.

فعالیت در زندان تا پیروزی انقلاب اسلامی

آیتا... طبسی که در زمانِ ازدواج، همسری متدین و شجاع و همراه برگزیده بود، از درون زندان نیز به کمک همسر خود با مبارزین در ارتباط بود؛ به گونهای که در نامههایی که مینوشت و در هنگامِ ملاقاتها و به صورت پنهانی، آن را به همسرش تحویل میداد، مبارزات خود را پی میگرفت. در یکی از این ملاقاتها، هنگام رد و بدل نمودننامه، پلیس زندان متوجه شد و یکی از دستنوشتههای ایشان کشف شد: «برابر اعلام افسر نگهبان زندان مشهد، ساعت 14 روز 19/6، زندانی ضدامنیتی عباس واعظ طبسی هنگام ملاقات با همسرش به نام زهرا عرفانیان فرزند محمد، دو برگنامه داخل لباسهایش پنهان که درنامه مزبور مطلبی راجع به (اختفای کتب ممنوعه در منزل و تماس با سید علی خامنهای به منظور اطلاع از تبعیدگاه طالقانی، شایع کردن درد کمر در بین دوستان به احتمال عدم ترخیص بعد از اتمام دوره محکومیت، تماس با محامی، امام جماعت مسجد حاج فرهاد در مشهد به منظور پرداخت ماهیانه ششصد تومان به خانواده عبادی زندانی ضدامنیتی) نوشته شده بود.

در این زمان، معلوم شد که در بازرسی زمانِ دستگیری، هیچ گونه مدرکی به وسیلهنیروهای ساواک کشف نشده است؛ و به همین دلیل، منزل وی مورد بازرسی مجدد قرار گرفت و «در بازرسی از منزل مشارالیه تعداد 10 جلد کتاب مضره به نام حکومت اسلامی و چند جلد کتاب دیگر و یک برگنامه مشکوک از طرف دو طلبه قم که در آن از واعظ طبسی تقاضای فهرست کتابهای موعود را کرده و از وی خواستهاند که با نام مستعار آقازاده با آنان مکاتبه نماید» کشف گردید وبازجویی از ایشان از سر گرفته شد. به همین دلیل، باوجود پایان یافتنِ مدت محکومیت او در تاریخ 22/9/1355، ساواک مشهد «با توجه به مدارک مکشوفه از منزل وی»، آزادی او را به مصلحت ندانستو دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ 25/9/1355 قرار بازداشت موقت دوبارهایشان را صادر نمود. پس ازکش و قوسهایی که در جریان پرونده پیش آمد، در نهایت 37 روز بعد از موعد مقرر، در تاریخ 29/10/1355 از زندان آزاد شد. پساز آزادی از زندان و انجام دید و بازدیدهایی که از چشم منابع ساواک پنهان نبود، فعالیتهای ایشان نیز از سر گرفته شد که اولین اقدام آن، سازماندهی نمودن طلبههایی بود که در جریان نهضت امام خمینی(ره) به فعالیت مشغول بودند.

سال 57؛ ارتباط با پاریس و دریافت اعلامیه های امام 

حضور امام خمینی(ره) در فرانسه، موجب شد سیل خبرنگاران به سوی نوفل لوشاتو سرازیر شود و نحوهارتباط گیری با امام از سوی یاران ایشان در ایران نیز سهلتر شد. از جمله افرادی که در این موقع با پاریس در تماس بود و رهنمودها و اعلامیههای امام(ره) را بدون واسطه دریافت میکرد، آیتا... طبسی بود. شورای تأمین استان خراسان در تاریخ 27/8/57 تشکیل جلسه داد و دستور دستگیری هشت نفر از وعاظ، توسط فرمانداری نظامی را صادر کرد که یکی از آنان آیتا... طبسی بود؛ ولی باز هم به علت شرایط موجود و ضمن هماهنگی با مدیرکل اداره سوم ساواک، «دستگیری نام بردگان به بعد موکول گردید» و نوشته شد: «با همبستگی و فعالیتی که واعظ طبسی و هاشمینژاد با سایر روحانیون و طبقه دانشگاهی و آیات عظام و کسبه دارند، چنان چه دو نفر مزبور دستگیر گردند، به طور قطع دسته جات زیادی در مشهد اجتماع و اعتصاباتی رخ خواهد داد که مقامات مجبور میشوند آنان را آزاد و به خواستههای مخالفین تن در دهند»: دریافت گزارش فعالیتهای انقلابی در استان خراسان و خصوصاً در شهر مشهد، موجب شد تا اداره کل سوم ساواک در دستوری «خیلی فوری»اعلام کند:« مراتب دستگیری طبسی و هاشمینژاد و 10 نفر مورد نظر آن سازمان، در شورای امنیت استان مطرح گردد، چنان چه با این اقدام استاندار موافقت نداشت، مجدد مراتب به مرکز منعکس شود. ضمناً در شورا، رئیس ساواک اعلام عدم مسئولیت نماید». ولی اختلاف موجود در بین اعضای شورای تأمین استان، موجب شد تا ساواک مشهد بنویسد:« فرماندهی ژاندارمری و معینی معاون استاندار، اظهار نمودند دستگیری این عده ممکن است تظاهرات و اعتصاب عدهای را به دنبال داشته باشد. استاندار و فرماندار نظامی و رئیس شهربانی با توجه به فعالیت آنان، با دستگیری آنان موافق، لیکن، بنا به تقاضای استاندار از نخستوزیر، قرار شد نخستوزیر با آیات علمای مشهد مذاکره کند، دستگیری آنان به نتایج این مذاکره و 48 ساعت بعد موکول گردیده

ادامه فعالیتهای گسترده در مشهد

در این موقعیت، فعالیتهای آیتا... طبسی نیز به صورت گسترده ادامه یافت و بیت ایشان به یکی از مراکز سازماندهی مردم برای انجام تظاهرات تبدیل شد؛ تا این که در تظاهرات روز چهاردهم آذرماه که آیتا... طبسی یکی از سخنرانان آن بود، «مردم، مجسمه شاه را کندند و بچهها، عکس امام را به ماشینها و تانکها چسباندند.» پنج روز بعد، در اجتماع تظاهراتکنندگان در اطراف حرم مطهر، آقای طبسی ضمن قرائت قطعنامهای 10مادهای، در سخنرانی خود خطاب به مردم گفت: «بروید حرم را اشغال کنید و قرار است امشب، خطبه به نام خمینی خوانده شود؛ لذا قرار است امشب سید علی خامنهای به نام خمینی خطبه بخواند»  پساز این حرکت که شکستی بزرگ برای نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی محسوب میشد، حمله چماق به دستان به بیمارستان امام رضا(ع) توسط عوامل رژیم سازماندهی شد که آیتا... طبسی در تاریخ 21/9/57 در جریان آن قرارگرفتو به همراه مقام معظم رهبری و دیگر روحانیون انقلابی شهر به سازماندهی برای مقابله با این حرکت مشغول شد. در جریان حملهچماق به دستان، در روز بیست و سوم آذرماه به بیمارستان امام رضا(ع) که با حمایت نیروهای نظامی و انتظامی و تیراندازی آنان صورت گرفت، تعدادی از مردم، مجروح و شهید شدند.این اقدام، تحصن جامعه روحانیت مشهد در محل بیمارستان را به دنبال داشتو این روز را به عنوان نقطهعطفی در جریان انقلاب اسلامی ماندگار کرد.

برعهده گرفتن ریاست دادگاه ملی در مشهد

چند روز بعد، کنترل شهر به دست نیروهای انقلابی افتاد تا بخش ضدجاسوسی ساواک خراسان در گزارشی بنویسد: «با همکاری اصناف، بازاریان، فرهنگیان، دانشگاهیان و روحانیون، دادگاهی به نام دادگاه ملی در شهر مشهد تشکیل شد که ریاست آن را شیخ طبسی به عهده دارد. نحوه کار بدین ترتیب است که در گوشه و کنار شهر، تعدادی از جوانانکم سن و سال که روی بازوی آنها علامت مأمور انتظامات است، در پوشش برقراری نظم و ترافیک، شماره خودروهایی به آنان داده شده تا ضمن چک کردن خودروها، چنان چه به یکی از این شمارهها برخورد کردند، سوت میزنند، سپس تعداد 4 الی 5 نفر چریک مسلح موتوری که در حول و حوش هر یک از این مأموران به ظاهر انتظامی هستند، خودرو و سرنشین مربوطه را دستگیر و ظاهراً به دادگاه هدایت مینمایند.» پساز پیروزی انقلاب اسلامی در روز بیست ودوم بهمن ماه سال 1357 حفظ و برقراری امنیت در کشور، یکی از اقداماتِ اساسی و اولیه بود که این مهم در شهر مقدس مشهد توسط آیتا... طبسی با تشکیل کمیتههای مردمی صورت گرفت. هنوز سه روز از پیروزی انقلاب اسلامی سپری نشده بود که امام خمینی(ره) در حکمی، ایشان را به عنوان سرپرست آستان قدس رضوی منصوب فرمود.

نکته...

مرحوم آیت الله طبسی در زمان حیات، تمایلی به انتشار خاطرات مبارزات انقلابی خود نداشت و با انجام این کار مخالفت می کرد. نمونه آن، جلسه سال گذشته ستاد استانی بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی بود که آن مرحوم در واکنش به درخواست یکی از مدیران استان مبنی بر رونمایی از کتاب خاطرات و مبارزات انقلابی وی طی مراسمی در دهه فجر، تصریح کرد: «بارها به بنده مراجعه شده که خاطرات خود را برایشان بگویم یا اجازه دهم که آن‌ها را چاپ کنند و بنده اجازه ندادم. راضی نیستم تا زنده ام کلمه‌ای از بنده تعریف و توصیف شده و روی کاغذ بیاید و خدا را شاهد می‌گیرم که این موضوع برخاسته از اعماق دل بنده است. تقاضا می‌کنم که در این زمینه فعالیتی انجام نشود و همین جا اعلام می‌کنم اگر مراسمی از این قبیل برگزار شود، در آن شرکت نخواهم کرد. باید خاطرات جوانانی را نوشت که با عشق و علاقه برای انقلاب جان خود را فدا می‌کردند. ما فقط ناظر اعمال آن‌ها بودیم و برایشان سخنرانی می‌کردیم. بروید خاطرات آن‌ها و پدر و مادرهایشان را منتشر کنید

منبع: خراسان

 
تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:
سامانه اعزام مبلغ دفتر تبلیغات سمتا
نجم الثاقب
کارگاه مطالعات سینمایی
تربیت مبلغ خواهران
دوره مسیحیت
نقد فرق تصوف و دراویش
زمانبندی امتحانات بینش مطهر
فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه
پاتوق داستان
ایپرسش
دانلود نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی
فرم ارسال اخبار شما
لینکستان سایت‌های مرتبط
آخرین اخبار سایر خبرگزاریها
  صفحه اصلی  |   گزارش از مطالب  |   درباره ما  |   اخبـــار  |   دانلود نرم افزار 
Copyright © 2010. All rights reserved.
Developed by WebBox Portal