حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين     
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
 پوستر فراخوان سومین همایش ملی سوادرسانه‌ای و اطلاعاتی رونمایی شد
پوستر فراخوان سومین همایش ملی سوادرسانه‌ای و اطلاعاتی با شعار «حکمرانی نوین و سواد رسانه ایاطلاعاتی»، رونمایی شد.
با شعار «حکمرانی نوین و سواد رسانه ایاطلاعاتی»،پوستر فراخوان سومین همایش ملی سوادرسانه‌ای و اطلاعاتی رونمایی شد.

«نسبت حکمرانی نوین و سواد رسانه‌ای(کلیات)»، «بومی‌سازی ادبیات نظری سواد رسانه‌ای»، «سوادرسانه‌ای و فعالیت رسانه‌ها»، «مردمی سازی سوادرسانه‌ای»، «کارگزاران و سواد رسانه‌ای» و«کاربردسازی سوادرسانه‌ای» محورهای اصلی فراخوان سومین همایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی هستند.

محورهای همایش جهت ارسال مقالات، به شرح زیر هستند.

۱ - « نسبت حکمرانی نوین و سواد رسانه ای (کلیات) »

-     سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛ افول و احیای تمدنهای معاصر

-     آینده پژوهی و آینده نگاری حکمرانی در حوزهسواد رسانه ای

-     ابعاد و بایسته های نقش های حمایتی و نظارتیحاکمیت در حوزه سواد رسانه‌ای

-     حکمرانی در ایران و کشورهای اسلامی، سوادرسانه ای و احیای تمدن نوین اسلامی

-     اصول سیاست‌گذاری نظام جمهوری اسلامیایران در موضوع سواد رسانه‌ای

-     چهارچوب قانون‌گذاری در حوزه سواد رسانه‌ای

-     نسبت مردم و دولت در حکمرانی سواد رسانه‌ای

-     تأثیرمتقابل سواد رسانه‌ای و حکمرانی کشور

-     مداخلات بین المللی از مدخل ضعف سواد رسانهای

-     جنگ شناختی و پدافند از طریق ارتقاء سوادرسانه ای


۲ - « مردمی سازی سواد رسانه ای »

-     نقش خانواده در ترویج و نهادینه سازی سوادرسانه ای و اطلاعاتی

-     نقد و نقش عملکرد نظام آموزشی رسمی کشوردر زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای واطلاعاتی

-     نقد و نقش عملکرد نهادهای سنتی و مذهبیتعلیم و تربیت در زمینه ترویج و ارتقای سوادرسانه ای و اطلاعاتی : مساجد، هیئات، نماز جمعه وجماعات، حوزه های علمیه، ...

-     مرور تجارب جهانی در مردمی سازی سوادرسانه ای و اطلاعاتی

-     "مردم نهادها " و مردمی سازی ترویج سوادرسانه ای

-       نقش علوم شناختی در تبیین و ترویج سوادرسانه ای

-     ضعف سواد رسانه ­ ای، بستر رشد اخبار جعلی وشایعات

-     سواد رسانه ای در کودکان و نوجوانان


۳ - « کارگزاران و سواد رسانه ای »

-     بایسته های حکمرانان و کارگزاران در حوزهسواد رسانه ای و اطلاعاتی

-     نقد و ارزیابی عملکرد رسانه ای مدیراندستگاهها و نهادهای کشور از منظر سواد رسانه ایو اطلاعاتی

-     راهکارهای روزآمدی و ارتقای دانش رسانه ایکارگزاران و کارشناسان حاکمیتی

-     بررسی و مطالعه تطبیقی رویکرد و عملکردمدیران بخش های عمومی و دولتی و خصوصی درزمینه سواد رسانه ای و اطلاعاتی

-     نقش دانش و سواد رسانه ای کارگزاران وکارشناسان حاکمیتی بر بهینه سازی فرایندهایبرنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی

-     مرور تجارب جهانی در روزآمدی و ارتقای سوادرسانه ای و اطلاعاتی مدیران

-     معرفی و تحلیل الگوهای موفق عملکرد مدیریتیکشور در زمینه بهره مندی و کاربری سواد رسانه ایو اطلاعاتی

-     انتخابات و سواد رسانه ای


۴: «ب ومی سازی ادبیات نظری سواد رسانه ای »

مفهوم سازی و تبیین مبانی نظری سواد رسانه ای واطلاعاتی بومی

مطالعات تطبیقی فلسفه سواد رسانه ای

  معرفی، نقد و تحلیل مبانی فکری و معرفتی مسلطجهانی در عرصه سواد رسانه ای و اطلاعاتی

آموزه های اسلامی در حوزه تبیین و ترویج سوادرسانه ای و اطلاعاتی

تبیین رابطه زیست و تربیت اخلاقی اسلامی باسواد رسانه ای

ارائه الگوهای بومی آموزش و ترویج سواد رسانهای


۵ - « سواد رسانه ای و فعالیت رسانه ها »

-     آسیب شناسی شیوه تنظیم گری ( رگولاتوری )نظام رسانه ای کشور درنسبت با سواد رسانه ای واطلاعاتی

-     نقد و تحلیل محصولات و فعالیت های رسانه هااز منظر سواد رسانه ای و اطلاعاتی

-     معرفی و تحلیل الگوهای موفق محصولات وفعالیت های رسانه ها در حوزه سواد رسانه ای واطلاعاتی

-     سیاستگذاری و مقررات گذاری رسانه ای درنسبت با سواد رسانه ای و اطلاعاتی

-     تحلیل سیاست ها و عملکردهای تقنینی واجرایی و قضایی کشور در مواجهه با رسانه هایمهاجم از منظر سواد رسانه ای و اطلاعاتی

-     تحلیل و بررسی کارکرد ها و کاربردهای رسانههای نوین در ترویج سواد رسانه ای

-       تأثیرات متقابل تحولات همگرای فناوری هایرسانه ای و سواد رسانه ای و اطلاعاتیتولیدکنندگان و مصرف کنندگان

-     ضعف سواد رسانه ­ ای، عامل گسترش محتوایآسیب رسان

-     اطلاعات، رسانه ها و نقش درمانی آنها ( اطلاعدرمانی و رسانه درمانی )

-     کارکرد سلبریتی ها در امر سواد رسانه ای

  ۶ - «ک اربردسازی سواد اطلاعاتی »

-     سواد اطلاعاتی و جریان آزاد داده و اطلاعات درجامعه دانش محور

-     سواد اطلاعاتی و حکمرانی داده و اطلاعات

-     سواد اطلاعاتی و خودتوانمند سازی مردم دردرک، تفسیر و کاربرد اطلاعات

-     سواد اطلاعاتی در زندگی روزمره مردم (بهداشت و سلامت، یادگیری، تجارت، ... )

-     موانع توسعه سواد اطلاعاتی

-     چالش های آموزش سواد اطلاعاتی در نظامآموزشی کشور

-     بومی سازی استانداردها، رویکردها، تجربه ها ونرم افزارهای سواد اطلاعاتی

-     نقش نهادهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وشهری در توسعه کاربردهای سواد اطلاعاتی

این همایش با مشارکت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و توسط دانشگاه امام صادق(ع) آبان۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

بر این اساس: آخرین مهلت ارسال چکیده ۲۹اسفند ۹۸ و آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۰ تیر ۱۳۹۹تعیین شده است.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس Milconf.ir مراجعه نمایند.

تاريخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:
سامانه اعزام مبلغ دفتر تبلیغات سمتا
نقد مسیحیت
کوثر هدایت 98
نقد فرق تصوف و دراویش
تربیت مبلغ خواهران
کارگاه مطالعات سینمایی
نقد عرفان های نوظهور
پاسخگویی به شبهات مذهبی
زمانبندی امتحانات بینش مطهر
فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه
پاتوق داستان
ایپرسش
دانلود نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی
فرم ارسال اخبار شما
لینکستان سایت‌های مرتبط
آخرین اخبار سایر خبرگزاریها
  صفحه اصلی  |   گزارش از مطالب  |   درباره ما  |   اخبـــار  |   دانلود نرم افزار 
Copyright © 2010. All rights reserved.
Developed by WebBox Portal