حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ يکشنبه ۶ مهر     
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
پایگاه اطلاع رسانی رسالات:
 آسیب شناسی دعوت اسلامی
(تألیف: فتحی یکن/ ترجمه: داود نارویی/ نشر: احسان /نوبت چاپ:‌اول -78/ چاپ: چاپخانه مهارت /160 صفحه.)

تألیف: فتحی یکن   

ترجمه: داود نارویی

نشر: احسان

 چاپ‌اول: 1378

عداد صفحات: 160 صفحه.

 

 
 مترجم در درآمد كتاب  اینگونه بیان داشته‌است که« این کتاب کاوشی در باب بازیابی و بازشناسی خاستگاهها و زمینه‌های پدیده‌ای مبهم و مرموز و در عین حال رنج دهنده و‌آسیب رسان است.»

در پیشگفتاركتاب مولف اينگونه مي‌گويد:«پدیدة افت در روند دعوت، یک پدیدة عمومی، زیانبار و همیشگی است. از این رو، شناخت علل و خاستگاههای آن، و دستیابی به عوامل و نقشهای کلیدی و عمده‌ای که در پس آن قرار دارند، نیازمند تأمل، مطالعة عمیق و کار علمی دقیق و مخلصانه است.

این کوشش بر آن است که به کلیه اسباب و عواملی دست یابد، که به ‌شکلی بر وجود پیچیدگی یا اشتباه و یا نقص و ضعف تأکید دارند. شاید این کوشش بتواند بر دستیابی به راهکارهای مناسب و دارای کاربرد عملی، و نیز بر نگهداری و صیانت دستاوردها، از تلف و تباه شدن، کمک کند.»

بخش نخست پدیده افت در دوران پیامبر:

آنگونه که امروزه و در عصر کنونی، پدیدة افت ظهور کرده، در دوران نبوت، شکل نگرفته بود. نحوه  و طبیعت فعالیت‌ها در این مرحله، مردم را در یک دو راهی که راه سومی هم نداشت، قرار می‌داد: 1) پذیرفتن اسلام 2) پذیرفتن جاهلیت، این امر، و همچنین ترس از کیفر ارتداد، مانع از دست کشیدن مردم از اسلام می‌شد. اما امروزه بنابر پاره‌ای ملاحظات که مهمترین این ملاحظات، وجود این حقیقت است که جنبش اسلامی، مساوی با کل جامعه اسلامی نیست، یعنی این طور نیست که اگر کسی از چارچوب جنبش خارج شود، ناخواسته از دائرة‌ اسلام هم خارج گردد، و مرتد به شمار آید. بلکه جنبش اسلامی، صرفآً قسمتی از کلّ جامعه مسلمانان را تشکیل می‌دهد. پس در نتیجه، مسلمانانی که از چارچوب تشکیلاتی آن خارج هستند، از مرتدین و دین برگشتگان به حساب نمی‌آیند. مردم مسلمان، مادامی که در دائره اسلام هستند، خروجشان از چارچوب تشکیلات جنبش، مساوی با ارتداد نیست.

عامل دیگری که در گذشته به سلامت و معنویت صفوف، کمک شایانی می‌کرده، موضع سرزنشگر مسلمانان، نسبت به کسانی بوده، که می‌کوشیده‌اند، بشکلی در صفوف مسلمانان، شکاف ایجاد کنند.

مولف ماجراهای تاریخی که در زمان پیامبر در این زمینه اتفاق افتاده است را بیان می‌کند.

بخش دوم عوامل افت:

در اين بخش عوامل افت بیان می گردد که عبارتند از:

-عوامل مربوط به جنبش.

-ویژگی‌های مهم رهبری.

-عوامل مربوط به شخص.

-عوامل مربوط به شرایط.

بدون تردید، می توان گفت که انگیزه افت افراد نه به یک علت، که به عوامل بی شماری برمی‌گردد، علتهای افت می‌تواند جنبش، یا فرد و یا شرایط فشار دهنده باشد.

مولف در ابتدا عواملی که مربوط به جنبش هستند را در 5 مورد بیان می‌کند.

1-      ضعف جنبة تربیتی:

که موجب می‌گردد، پیوندها، ارتباطات، همایش‌ها، فعالیت‌ها و کوشش‌هایشان از شادابی و طراوت معنویت و از شیرینی و لذت روحانیت خشک وخالی و بی‌روح بشوند.

2-      قرار ندادن فرد مناسب در جایگاه مناسب:

این بحران در حقیقت مدام به شکست فعالیت‌ها و از دست دادن افراد فعال منجر می‌شود.

3-      مسئولیت ندادن به همه افراد در فعالیت‌ها:

 اصولاً این پدیده بر جنبش‌های اسلامی نسبت به همه پدیده‌ها، زیانبارتر است. زيرا معمولاً همه فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها، در دست یک عده مخصوص، تلنبار و انباشته می‌شوند، و درست در همان زمان، عدة بیشتری، بدون فعالیت و بازدهی، در جا می‌زنند، و راکد می‌شوند.

موفقیت  یک جنبش در گرو اینست که از نیروها و توانائی‌های افراد خود کار بگیرد.

4-      فقدان پیگیری و کنترل افراد:

فقدان پیگیری و کنترل افراد، و اهتمام ننمودن جنبش به شرایط ویژه و استثنایی تاثیرگذار بر آنها، از جمله عواملی است، که بر افت افراد، کمک می‌رساند.

5-      کشمکش‌های داخلی:

از عواملی است که توان جنبش‌ها را می‌برد، و متلاشی می‌سازد. در حقیقت، اهرمی است ویرانگر که بر انهدام بنیاد تشکل‌ها می‌کوشد.

در ادامه مولف به علت نقش مهم رهبری در ایجاد کشمکش‌های داخلی به ویژگیهای مهم رهبری به شرح زير اشاره می‌کند.

1-       دعوت شناسی: اصولآً موفقیت رهبری در گرو هماهنگی آن با زیرساخت‌ها و انفکاک ناپذیری آن از کاروان پویا و پرجهش می‌باشد.

2-       خویشتن شناسی.

3-       کنترل و نظارت دقیق.

4-       الگوپردازی شایسته.

5-       بینش عمیق.

6-       ارادة نیرومند.

7-       جاذبة طبیعی.

8-       خوشبین بودن و فال نیک گرفتن.

دوم:‌ عوامل مربوط به شخص:

مسئول بودن جنبش نسبت به افت افراد در فرایند دعوت اسلامی، مسلماً خود افراد را از مسئولیت معاف نمی‌دارد.

پاره‌ای از خاستگاههای افت که خود فرد مسئول آن است موارد زیر می‌باشد.

1-       ساختار نامتعادل:افرادی هستند، که در شرایط خاصی جذب جنبش می‌شوند، اما سپس روشن می‌شود، که نمی‌توانند خود را با سیاست‌های کلی جنبش، ‌وفق دهند، و هماهنگ کنند.

2-       هراس از نابودی جان و مال:تأثیر این عوامل و نیز تأثیر ترس از مرگ و فقر بر روح و روان انسان‌ها، بی نهایت عمیق و ژرف است. بدین جهت، عموماً عامل نابودی و ایجاد ترس و دلهره می‌گردد.

3-       افراطی و نامتعادل بودن:افراط و تفریط از جمله عواملی است که منجر به افت پاره‌ای از افراد، در روند دعوت اسلامی می‌شود.

4-       تساهل و آسان‌گیری:درست همانگونه که تندروی و افراط باعث افت پاره‌ای از افراد در روند دعوت می‌شود،  تساهل و آسان‌گیری  نیز به چنین نتیجه منجر می‌گردد.

5-       غرور و شهوت پرستی.

6-       رشک بردن و کینه ورزیدن نسبت به دیگران.

7-       فتنة سلاح.

سوم:‌ خاستگاههای بیرونی

از جمله عواملی، که منجر به افت پاره‌ای از دعوتگران، در روند دعوت می‌گردد، اوضاع و شرایط عمومی و عوامل فشار بیرونی هستند. خاستگاههای این مقوله، فراوان و بیشمار هستند که اینک به صورت مختصر، آنها را ذکر می‌کنیم.

1-               فشار مشکلات:آزمایش‌ها و بلاهای آزار دهنده، در زندگی ممتد دعوت و دعوتگران، اساسی‌ترین و عمده‌ترین محک آزمون، به شمار می‌آیند.

2-       فشار خویشاوندان و بستگان:از جمله فشارهائی که دعوتگران عرصة فعالیتهای اسلامی با آن روبه رو هستند، و گاه و بیگاه، منجر به افت پاره‌ای از افراد می‌گردد، مربوط به بستگان و خویشاوندان: پدران، مادران، همسران و فرزندان می‌شود.

3-       فشار جامعه.

4-       گروههای فشار:این گروهها در عرصة فعالیت‌های اسلامی حضور دارند، و جز تردید افکنی و شک براندازی و انتقاد، کار دیگری ندارند. انگار این گروهها، اهرم‌های ویرانگی هستند، که بر پیکر جنبش اسلامی فرو افتاده‌اند، و دارند آنرا به نام اسلام، قطعه قطعه و نابود می‌کنند.

فشار مقام و منزلت:آنچه مربوط به مقوله جاه و مقام می‌شود، از عوامل و خاستگاههای دیگر افت، در روند دعوت اسلامی می‌باشد. البته ناگفته پیدا است که تمامیت این مقوله، در بیماری خودپسندی، غرور،  خویشتن پرستی، تکبر و خودخواهی داخل می‌شود.*

* برگرفته از کتاب " کتابشناسی توصیفی  تبلیغ دینیسيد محسن ميرسندسي (عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی)

 

 

 

تاريخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:
سامانه اعزام مبلغ دفتر تبلیغات سمتا
تربیت مبلغ خواهران
کوثر هدایت 98
کارگاه مطالعات سینمایی
نقد مسیحیت
نقد عرفان های نوظهور
پاسخگویی به شبهات مذهبی
زمانبندی امتحانات بینش مطهر
فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه
پاتوق داستان
ایپرسش
دانلود نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی
فرم ارسال اخبار شما
لینکستان سایت‌های مرتبط
آخرین اخبار سایر خبرگزاریها
  صفحه اصلی  |   گزارش از مطالب  |   درباره ما  |   اخبـــار  |   دانلود نرم افزار 
Copyright © 2010. All rights reserved.
Developed by WebBox Portal