حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ فروردين     
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
پایگاه فرهنگی تبلیغی رسالات:
 هدف از آفرینش انسان چیست ؟چرا ما محکوم به زندگی کردن هستیم ؟
اگر انسان برای رسیدن به تکامل آفریده شده، با توجه به اینکه خدا ارحم الراحمین است، چرا برای رسیدن به این کمالی که این روزها ما جوان‌ها کمتر در بین اطرافیان می ‌بینیم یا اصلاً نمی بینیم زندگی در دنیا را با این همه مصیبت و بدبختی انتخاب کرد؟

پرسش

اگر انسان برای رسیدن به تکامل آفریده شده، با توجه به اینکه خدا ارحم الراحمین است، چرا برای رسیدن به این کمالی که این روزها ما جوان‌ها کمتر در بین اطرافیان می ‌بینیم (یا اصلاً نمی بینیم)، زندگی در دنیا را با این همه مصیبت و بدبختی انتخاب کرد؟
مگر خداوند در قرآن نمی‌فرماید که "ان النسان لکفور" و یا "ان النسان لکنود و انه علی ذالک لشهید" و...  اگر خداوند خود می‌فرماید که انسان سخت ناسپاس و کفر کیش است و خود این را بهتر می‌داند و حتی می‌فرماید "انسان بر نیک و بد کردار خویش آگاه است هر چند اینکه پرده‌های عذر بر خود بیفکند"، چه انتظار بس بزرگی که بخواهد در صراط مستقیم حرکت کند؟

خدا خود می‌فرماید که "عده ای قلیل از متأخرین مشتاقانه در ایمان از همه پیشی گرفتند"( سوره واقعه ) خوب این عده قلیل از متأخران و جمع بسیار از امت‌های پیشین را یک‌جا به مقصود نهایی خود که کمال است می‌رساند و عده‌ی بسیاری را که خداوند در جای جای قرآن صحبت از اعمال و عقوبت آنها می کند ، از زیستن در این دنیای پوچ و بدبختی‌های متعاقب آن می رهانید.
چرا خدا انسان را خلق کرد، اگر خود می‌گوید که انسان سخت ناسپاس و کفر کیش است ؟
تکلیف آن‌هایی که نمی‌توانند به کمال برسند چیست ؟ چرا ما محکوم به زیستن هستیم؟


پاسخ:

پاسخ اصلي به سوال شما در درک بهتر حقيقت وجود انسان قرار دارد.
به اوصافي از انسان که در برخي از آيات قرآن آمده اشاره کرديد، اما از اوصاف بسيار ديگر در قرآن غافل شديد. تنها به يک جنبه از وجود انسان نگاه کرديد و طبعاً قضاوت‌هاي بعدي نيز متأثر از همين نگاه شده است.
علاوه بر اوصافي که بيان کرديد، در آيات قرآن انسان در مواردي به اوصافي والا و ارزشمند نيز ستوده شده است. اوصافي چون امانت‌دار الهي روي زمين، خليفه و جانشين خداوند، مسجود ملائک، مسخر بودن عالم در دست او، کرامت ذاتي انسان، فضليت و برتري او بر مخلوقات و بلکه اشرف مخلوقات و اوصاف بسيار ديگر.
شايد بگویيد که اين اوصاف تنها براي عده‌اي خاص است، پس ديگران براي چه آفريده شدند، در جواب بايد گفت  اولاً اين اوصاف به صورت کلي بيان شده است و نشانگر آن است که اين‌ها براي نوع انسان است، يا حداقل بخشي از اين اوصاف براي نوع بشر است.
ثانياً حتي اگر اين اوصاف براي عده‌اي خاص باشد، اين عده با ويژگي انسان بودن به چنين مقام بلندي دست يافتند که اشرف مخلوقات الهي قرار گرفتند.
منظور از ويژگي انسان بودن، يعني داشتن دو نيروي متضاد در درون، گرايش انسان به نيکي و بدي و قدرت انتخاب و اختيار و سرانجام طي مسير کمال با نيروي اراده خود.
به عبارت ديگر، انسان در خلقت خود داراي زمينه‌هاي شقاوت و انحراف است و بايد در كنار همين اوصاف و حالات مسير سعادت خود را طي كند و به نوعي خلاف مسير گرايش طبع مادي خود به سوي گرايش روحي و الهي خود حركت كند تا در اين كش و قوس‌ها به سعادت حقيقي خويش دست يابد.
بنابراين وقتي پاي اختيار و انتخاب و باز بودن راه سعادت و شقاوت (راه نيک و بد) به ميان مي‌آيد، به طورطبيعي عده‌اي راه سعادت را انتخاب کرده و عده‌اي راه شقاوت را. از همين جا پاسخ اين سوال که چرا فقط نيکان آفريده نشده و يک جا به کمال نهايي نرسيدند، روشن مي شود. زيرا اگر قرار باشد که تنها نيکان و سعادتمندان آفريده شوند، ديگر اختيار معنا نداشت و سعادت انسان جبري بود؛ بنابراين فرض آفريده شدن انسان‌هاي نيک و مقرب، هم با اختيار و اراده داشتن انسان در تضاد است و هم سعادت و کمال و برتري انسان بر فرشتگان معنا نداشت. کمال رسيدن انسان و برتر شدن او بر ملايک به خاطر دوگانگي وجود انسان و اختيار راه سعادت و کمال از ميان همه راه‌هاي انحرافي است. در حالي که بسيار از انسان‌ها راه‌هاي انحرافي را انتخاب مي‌کنند، عده‌اي در اين ميان از همه آن‌ها گذشته و تنها به راه خدا مي‌روند و اين همان چيزي است که به انسان مقام بالا و ارزشمندي داده است. خداوند با آفرينش چنين موجودي به خود آفرين مي‌گويد: فتبارک الله احسن الخالقين.
در توضيح بيشتر که هدف آفرينش نيز در آن بيان شده مي توان گفت:
خداوند كه جهان خلقت را به بهترين صورت آفريده است، در جهان خلقت موجوداتي قرار دارند كه عاري از گناه هستند و جز خصائص نيك ندارند. چنين موجوداتي تنها خدا را عبادت مي‌كنند و نافرماني از او ندارند. اين موجودات همان فرشتگان الهي‌اند. آنها همگي بدون اختيار راه سعادت را مي‌روند و داراي اختيار در انجام خوب و بد نيستند، بلكه سرشت آنها تنها بر خوبى آفريده شده است. غير از فرشتگان، در اين عالم خلقت مى‏تواند نوعى خاص وجود داشته كه همه مقاماتى كه فرشتگان دارا هستند، دارا شود، اما با اختيار و انتخاب خود، و اين تنها در صورتى ميسر است كه راه خوب و بد براى او باز باشد و ميان خوب و بد، خوب را انتخاب نمايد و به مقام فرشتگان و حتى برتر از آنها دست يابد. اگر قرار بود سرشت اين موجود به گونه‏اى باشد كه داراى اختيار نبوده و فقط راه سعادت را بپيمايد وعاري از گناه باشد و جز خصائص نيك نداشته باشد، ديگر تفاوتى بين اين موجود و فرشتگان نبود، بلكه همان فرشته بود، حال آنكه فرشته قبل از آن وجود داشت و نياز به خلقت جديد نبود. هم چنين فرض اختيار نيك و بد معنا نداشت. اختيار انتخاب نيك و بد در زماني است كه هر دو بتواند تحقق يابد. در حالى كه اين موجود، نوعى جدا از فرشتگان است و موجودي داراي اختيار و انتخاب آفريده شده و اقتضاى فيض نامتناهى اين است كه در جهان خلقت (كه بهترين جهان ممكن است) چنين نوعى وجود داشته باشد و با فرض چنين نوعى، جهان كامل تر و زيباتر و بهتر خواهد بود.
سخن در آن است كه آيا عالم وجود، اقتضا و امكان خلقتي، جداي از ملايك دارد؟ اگر خلقتي جداي از ملايك امكان دارد ، پس چرا فيض خداوند از چنين خلقتي منع شود؟
از طرف ديگر نيك بودن انسان‌ها و ارزشمند بودن و حتي فراتر رفتن از مقام ملايك، زماني است كه انسان بتواند در عين حال كه ميل و كشش به سوي بد در وجود اوست، راه خير و پاكي و نيك را انتخاب نمايد. اگر انسان بدون اختيار به راه خير برود، بهشت رفتن بى‌معنا است، چرا كه در اين صورت بهشت نتيجه كار ناكرده است، بلكه سعادت و عاقبت به خيرى لذت‌بخش و معقول است كه آدمى با سعى و تلاش خود بدان برسد، با توجه به اين كه مى‏توانسته كار بد كند ولى انجام نداده و كار خير از او سر زده است. اگر فرض شود که هيچ انسان بد وجود نداشته و يا خلق نشود، فرض اختيار نيز معنا نداشت.
بنابراين حكمت الهى اقتضا دارد كه اسباب و شرايط تكامل اختيارى (و نه جبرى) براى انسان‌ها فراهم شود تا كسانى كه بـخـواهـنـد، بتوانند راه حق را بشناسند و با پيمودن آن، به كمال و سعادت خودشان برسند ولى فـراهـم شدن اسباب و شرايط براى چنين تكاملى، بدين معنى نيست كه همه انسان‌ها از آنها حسن استفاده كرده و لزوماً راه صحيح را برگزينند.
ضمن آن که نبايد فراموش کرد که اگر کسي و يا کساني به مراتب بالاي کمال دست نيافته و به مقام مقربان نرسيده اند، پس آنان لزوماً در جرگه اشقيا هستند، بلکه بسياري از انسان‌هاي عادي از کمالات نسبي برخوردار هستند و به همان مرتبه از کمال، از سعادت برخوردار مي شوند، همان‌گونه که در روايات نيز بيان شده که ايمان همانند پله‌هاي نردبان داراي درجات است و گاهي تا ده درجه براي آن ذکر شده است؛ بنابراين انسان‌هاي بسياري در نهايت به سعادت و کمال رسيده و در بهشت رحمت الهي جاي مي گيرند. تعداد بهشتيان از دوزخيان بيشتر است و به همين خاطر براي بهشت هشت در ذکر شده و براي دوزخ هفت در.
رسيدن به كمال نهايي هرچند نصيب تعداد كمي از انسان‌ها مي‌شود اما بسياري از آن‌ها بهره‌هايي هرچند نازل‌تر از آن را مي‌برند و از آن بهره‌مند مي‌گردند و در عين دارا بودن مشكلات و معاصي و انحرافات، در قيامت مشمول رحمت واسعه الهي قرار گرفته، اهل سعادت و بهشت شده، زمينه تجربه حيات ابدي و تكامل حقيقي در سراي جاودان را به دست مي‌آورند درحالي كه اگر به دنيا نمي‌آمدند، اين فرصت در اختيار آنها قرار نمي‌گرفت.

ثانيا: گمان نكنيد كمالاتي كه به دنبال آن هستيد ،عجايبي ناديدني و حقايقي دست‌نيافتني است؛ بلكه در گوشه و كنار ما و در مقابل چشمان غافل ما انواع و اقسام اين كمالات و عظمت‌هاي وجودي تحقق مي‌يابد ولي ما از ديدن آنها غافليم. ديدن اين كمالات نياز به كمالي دروني و ديده‌اي شستشو شده دارد. چشم‌پوشي جوان از صحنه شهوت‌انگيز تنها براي خداوند متعال‌، بيداري نيمه شب و براي عبادت كسي كه هنوز خستگي كار روزانه را از تن به در نكرده، تلاش شبانه‌روزي زني كه بعد از فوت همسرش براي تربيت و سعادت فرزندانش شبانه‌روز به تلاش مشغول است و صدها نمونه از اين دست همه تجلي بروز بزرگ‌ترين كمالات انساني در پيرامون ما و بيانگر وجود اين زيبايي‌ها در وجود انسان‌هاي همين عصر و زمانه هستند كه اميدواريم ما نيز كمال ديدن و درك لذت آن‌ها و ظهور دادن آن در وجودمان را بيابيم.

 منبع: سایت www.pasokhgoo.ir

تاريخ: ۱۳۹۳/۷/۳
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:
سامانه اعزام مبلغ دفتر تبلیغات سمتا
نقد مسیحیت
کوثر هدایت 98
نقد فرق تصوف و دراویش
تربیت مبلغ خواهران
کارگاه مطالعات سینمایی
نقد عرفان های نوظهور
پاسخگویی به شبهات مذهبی
زمانبندی امتحانات بینش مطهر
فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه
پاتوق داستان
ایپرسش
دانلود نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی
فرم ارسال اخبار شما
لینکستان سایت‌های مرتبط
آخرین اخبار سایر خبرگزاریها
  صفحه اصلی  |   گزارش از مطالب  |   درباره ما  |   اخبـــار  |   دانلود نرم افزار 
Copyright © 2010. All rights reserved.
Developed by WebBox Portal