حساب کاربری | عضویت    امروز: ۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد     
ارسال به دوستان  نسخه چاپی
پایگاه فرهنگی تبلیغی رسالات:
 عوامل دخيل در قيام امام حسين علیه‌السلام و مقايسه‌ی آن با شرايط زمان امام حسن علیه‌السلام
امام حسن و امام حسين علیهم السلام در شرايط مختلفی به سر می‌بردند. سه عامل اساسى در قيام امام حسين علیه‌السلام دخالت داشته است. هر كدام از اين سه عامل در زمان امام حسن علیه‌السلام به شكل ديگری بوده است.

وقتى كه ما وضع امام حسن علیه‌السلام را با وضع امام حسين علیه‌السلام مقايسه مى‌كنيم مى‌بينيم كه اين‌ها از هيچ جهت قابل مقايسه نيستند. امام حسين علیه‌السلام منطق بسيار رسا و تيغ برنده‌ای داشت. آن چه بود؟ اگر كسى حكومت ستمگرى را ببيند كه چنين و چنان كرده است و سكوت بكند، در نزد پروردگار گنهكار است.

امام حسن علیه‌السلام و امام حسين علیه‌السلام در شرايط مختلفی به سر می‌بردند. سه عامل اساسى در قيام امام حسين علیه‌السلام دخالت داشته است. هر كدام از اين سه عامل را كه ما در نظر بگيريم مى‌بينيم در زمان امام حسن علیه‌السلام به شكل ديگری بوده است. عامل اول كه سبب قيام امام حسين علیه‌السلام شد اين بود كه حكومت ستمكار وقت از امام حسين علیه‌السلام بيعت مى‌خواست. از امام حسين علیه‌السلام تقاضاى بيعت مى‌كردند. از نظر اين عامل, امام حسين علیه‌السلام جوابش فقط اين بود: نه, بيعت نمى‌كنم و نكرد. جوابش منفى بود. امام حسنعلیه‌السلام چطور؟ آيا وقتى كه قرار شد با معاويه صلح كند, معاويه از امام حسن علیه‌السلام تقاضاى بيعت كرد كه تو بيا با من بيعت كن؟ نه, بلكه جزء مواد صلح بود كه تقاضاى بيعت نباشد و ظاهراً احدى از مورّخين هم ادعا نكرده است كه امام حسن علیه‌السلام يا كسى از كسان ایشان با معاويه بيعت كرده باشد. ابداً صحبت بيعت در ميان نيست. بنابراين مسئله‌ی بيعت كه يكى از عواملى بود كه امام حسين علیه‌السلام را وادار كرد مقاومت شديد بكند، در جريان كار امامحسن علیه‌السلام نيست .

عامل دوم قيام امام حسين علیه‌السلام، دعوت كوفه بود به عنوان يك شهر آماده. مردم كوفه بعد از اين‌كه بيست سال حكومت معاويه را چشيدند و زجرهاى زمان معاويه را ديدند و مظالم او را تحمل كردند، واقعاً بي‌تاب شده بودند كه حتى مى‌بينيد بعضى معتقدند كه واقعاً در كوفه يك زمينه‌ی صد در صد آماده‌اى بود و يك جريان غير مترقب اوضاع را دگرگون كرد. مردم كوفه هجده هزار نامه مى‌نويسند براى امام حسين علیه‌السلام و اعلام آمادگى كامل مى‌كنند. حال كه امام حسين علیه‌السلام آمد ومردم كوفه يارى نكردند, البته همه مى‌گويند پس زمينه كاملاً آماده نبوده است. ولى از نظر تاريخى اگر امام حسين علیه‌السلام به آن نامه‌ها ترتيب اثر نمى‌داد، مسلّم در مقابل تاريخ محكوم بود. مى‌گفتند يك زمينه‌ی بسيار مساعدى را از دست داد.حال آن‌كه در كوفه‌ی امام حسن علیه‌السلام اوضاع درست بر عكس بود. يك كوفه‌ی خسته و ناراحتى بود، يك كوفه متفرق و متشتّتى بود. كوفه‌اى بود كه در آن هزار جور اختلاف عقيده پيدا شده بود. كوفه‌اى بود كه ما مى‌بينيم اميرالمؤمنين علیه‌السلام در روزهاى آخر خلافتش مكرّر از مردم كوفه و از عدم آمادگيشان شكايت مى‌كند و همواره مي‌گويد خدايا مرا از ميان اين مردم ببر و بر اين‌ها حكومتى مسلّط كن كه شايسته‌ی آن هستند تا اين‌ها قدر حكومت مرا بدانند. اين‌كه عرض مى‌كنم كوفه آماده بود، يعنى بر امام حسين علیه‌السلام اتمام حجتى شده بود. نمى‌خواهم مثل بعضى‌ها بگويم كوفه يك آمادگى واقعى داشت و امام حسين علیه‌السلام هم واقعاً روى كوفه حساب مى‌كرد، نه. اتمام حجت عجيبى بر امام حسين علیه‌السلام شد كه فرضاً هم زمينه آماده نباشد او نمى‌تواند آن اتمام حجت را ناديده بگيرد. در زمان امام حسن علیه‌السلام چطور؟ در زمان ایشان اتمام حجت، بر خلاف شده بود. يعنى مردم كوفه نشان داده بودند كه ما آمادگى نداريم. آن‌چنان وضع داخلى كوفه بد بود كه امام حسن علیه‌السلام خودش از بسيارى از مردم كوفه محترز بود و وقتى كه بيرون مى‌آمد و حتى وقتى كه به نماز مى‌ایستاد، در زير لباس‌هاى خود زره مى‌پوشيد. براى اين‌كه خوارج و دست پرورده‌هاى معاويه زياد بودند و خطر كشته شدن ايشان وجود داشت و يك دفعه حضرت در حال نماز بود كه به طرفش تيراندازى شد، ولى چون در زير لباس‌هايش زره پوشيده بود، تير كارگر نشد. والّا امام را در حال نماز با تير از پا در آورده بودند.

عامل سومى كه در قيام امام حسين علیه‌السلام وجود داشت، عامل امر به معروف و نهى از منكر بود. يعنى قطع نظر از اين‌كه از امام حسين علیه‌السلام بيعت مى‌خواستند و قطع نظر از اين‌كه مردم كوفه از او دعوت كرده بودند و اتمام حجتى بر امام حسينعلیه‌السلام شده بود، قطع نظر از اين‌ها، مسئله‌ی ديگرى وجود داشت كه امام حسين علیه‌السلام تحت آن عنوان قيام كرد. يعنى اگر از او تقاضاى بيعت هم نمى‌كردند، باز قيام مى‌كرد و اگر مردم كوفه هم دعوت نمى‌كردند باز قيام مى‌نمود. آن مسئله چه بود؟ مسئله‌ی امر به معروف و نهى از منكر. مسئله‌ی اين‌كه معاويه از روزى كه به خلافت رسيده، هر چه عمل كرده بر خلاف اسلام بوده است. اين حاكم، جائر و جابر است. جور و عدوانش را همه‌ی مردم ديدند و مى‌بينيد. احكام اسلام را تغيير داده است. بيت‌المال مسلمين راحيف و ميل مى‌كند. خون‌هاى محترم را ريخته است. چنين كرده، چنان كرده. حالا هم بزرگ‌ترين گناه را مرتكب شده است و آن اين كه بعد از خودش، پسر شراب‌خوارِ قماربازِ سگ‌بازِ خودش را به عنوان ولايتعهد تعيين كرده وبه زور سرجاى خودش نشانده است. بر ما لازم است كه به اين‌ها اعتراض كنيم. اما در زمان معاويه در اين‌كه مطلب بالقوه همين‌طور بود بحثى نيست. براى خود امام حسن علیه‌السلام كه مسأله محل ترديد نبود كه معاويه چه ماهيتى دارد، ولى معاويه در زمان على عليه‌السلام معترض بوده است كه من فقط مى‌خواهم خونخواهى عثمان را بكنم و حال مى‌گويد من حاضرم به كتاب خدا و به سنت پيغمبر و به سيره‌ی خلفاى راشدين صد در صد عمل بكنم. براى خودم جانشين معين نمى‌كنم. بعد از من خلافت مال حسن بن على است و حتى بعد از او مال حسين بن على. يعنى به حق آن‌ها اعتراف مى‌كند. فقط آن‌ها تسليم امر بكنند (كلمه‌اى هم كه در ماده قرار داده بود، كلمه‌ی تسليم امر است)، يعنى كار را به من واگذار كنند، همين مقدار. امام حسن علیه‌السلام عجالتاً كنار برود. كار را به من واگذار كند و من با اين شرايط عمل مى‌كنم. ورقهسفيد امضا فرستاد. گفت هر شرطى كه حسن بن على خودش مايل است در اين‌جا بنويسد، من قبول مى‌كنم. من بيش از اين نمى‌خواهم كه من زمامدار باشم، والّا من به تمام مقررات اسلامى صد در صد عمل مى‌كنم. تا آنوقت هم كه هنوز صابون اين‌ها به جامه‌ی مردم نخورده بود.

منبع: کتاب سیری در سیره‌ی ائمه اطهار علیهم السلام شهید مطهری

 

 
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
نام:
پست الکترونیکی:
نظر شما:
سامانه اعزام مبلغ دفتر تبلیغات سمتا
تربیت مبلغ خواهران
کوثر هدایت 98
کارگاه مطالعات سینمایی
نقد مسیحیت
نقد عرفان های نوظهور
پاسخگویی به شبهات مذهبی
زمانبندی امتحانات بینش مطهر
فراخوان جذب، گزینش و ارتقاء رتبه
پاتوق داستان
ایپرسش
دانلود نرم افزارهای مرکز ملی پاسخگویی
فرم ارسال اخبار شما
لینکستان سایت‌های مرتبط
آخرین اخبار سایر خبرگزاریها
  صفحه اصلی  |   گزارش از مطالب  |   درباره ما  |   اخبـــار  |   دانلود نرم افزار 
Copyright © 2010. All rights reserved.
Developed by WebBox Portal